Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
48407 Hugo Wiktor (1802—1885). Nędznicy. Część pierwsza. Fantina, I—II; Część druga. Cosetta, III; Część trzecia. Marjusz, IV (i następne). Warszawa, M. Wołowski, druk. M. Ziemkiewiczowej, (1890—1891),
2509 Anné Teodora (1797–1869). Maska stalowa. Tłumaczenie z franc.... 5 Tomów. Warszawa, M. Rodzyn, 1852–3,
86725 Kalendarze. Kalendarzyk pugilaresowy. Kalendarzyk pugilaresowy. Warszawa, M. Rodzyn, (1880).
87344 Kalendarzyk pugilaresowy. Kalendarzyk pugilaresowy na rok 1881. Warszawa, M. Rodzyn, (1880),
42198 Hamerling Robert (właściwie: Hammerling Rupert; 1830—1889). Śpiewaczka leśna. Nowella... Przełożyła Zuzanna Zajączkowska. Dodatek do Tygodnika Powszechnego Nr. 49, r. 1883. (Warszawa, M. Orgelbrand), 1883,
48804 Hymn do Pana Jezusa. Hymn do Pana Jezusa ukrzyżowanego, patrząc na figurę Męki Pańskiej. (Warszawa, M. Orgelbrand),
75532 Iwaszczenko Leokadya z Wajtsowiczów. Poezye L. Z. ... Warszawa, M. Orgelbrand, w drukarni Jana Jaworskiego, 1872,
48657 Hurel Auguste ks. Flawia, obrazy z życia chrześcian w IV wieku. Przekład A. B. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Wł. Dębskiego, 1877,
70275 Grałowski Bernard ks. kapucyn. Mapa dyecezyi kujawsko-kaliskiej, ułożona przez... w Zakroczymiu 1887 r. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. St. Niemiery, litogr. G. Wattsona,
67142 Giegużyński Hipolit. O karze w ogólności. Rozprawa... Magistra prawa i administracyi. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. S. Orgelbranda, 1871,
58010 Draper John William (1811—1882). Dzieje rozwoju umysłowego Europy przez. ..Tłomaczenie z oryginału angielskiego przez T. Korzona. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. S. Orgelbranda Synów, 1873,
94053 Kleczkowski Władysław. Notatki tyczące się hygieny pokarmowej, studya fizjologiczne na podstawie doświadczeń oparte, a do pojęć ogółu zastosówane przez... fabrykanta konserwów. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. S. Burzyńskiego, 1879,
69825 Grabowski Bronisław (1841—1900). Na wodach. Komedya współczesna w 5-ciu aktach, przez... Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Przeglądu Tygodniowego, 1878 (tak na k. tyt., na okł.: 1877),
44598 Hering Joanna (Adams Acton). Dzieci klanu, powieść przez Joannę Hering (p. Adams-Acton) przełożona z angielskiego przez T. P. (Dod. do Wieczorów Rodzinnych). Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Noskowskiego, 1889,
3706 Auerbach Bertold (1812–1882). W pałacu i chatce, powieść przełożona przez Joannę Belejowską. (Oddruk z Tygodn. Mód). Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Kowalewskiego, 1869,
65336 GaszczyńskI Stanisław. Rady dla młodzieży rzemieślniczej napisał... Stolarz w Warszawie. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Jana Psurskiego, 1870,
105810 Biedrzycki Julian. Kruczek i zbiór utworów wierszem i prozą, przez J. B. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. J. Jaworskiego, 1867,
41325 Górski Konstanty (1826—1898). Sztuka wojenna w Polsce za Zygmuntów. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, M. Orgelbrand, druk. J. Filipowicza (J. Bergera), 1891,
41327 Górski Konstanty (1826—1898). Wojna Rzeczypospolitej polskiej z Turcyą w latach 1672 i 1673. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, M. Orgelbrand, druk. J. Filipowicza (J. Bergera), 1890,
24754 Deutsch Emanuel Oskar Menachem (1829—1873). Talmud. Przełożył i objaśnieniami uzupełnił Izaak Kramstück. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Gazety Polskiej, 1869,
7225 Billroth Teodor dr (1829—1894). Prelekcja Dra Billroth'a w Zürichu. Badania nad odradzaniem się kości po ich złamaniach. Tłomaczył Z. Dobieszewski. (Nadb. z Dodatku kwartalnego do czas. lek. pt. Klinika red. i wyd. przez Zygm. Dobieszewskiego). Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Czerwińskiego i Ski, 1868,
101915 Koronka. Koronka, litania i akty pokłonu Najświętszej Maryi Panny Szkaplerza. Warszawa, M. Orgelbrand, b. r.,
97068 Kolankowski Antoni (1825—1881). Kwiatek, pieśń solowa, słowa ... Muzyka St. Moniuszki. Warszawa, M. Orgelbrand, b. r. (między 1865 a 1867).
67251 Gieskiet S. Wojennyja diejstwija w carstwie polskom w 1863 godu. Naczało wozstanija, Janwar', Fiewral i pierwaja połowina Marta. Sostawił... pod riedakcyjej gienierał-lejtienanta Puzyriewskago. Warszawa, M. Orgelbrand, Artisticzeskaja Tipografija Saturnina Sikorskago, 1894,
9734 Braciszek i siostrzyczka. Braciszek i siostrzyczka, opowiadanie ciekawe dla małych dziatek, z 6 kolor. obraz. Warszawa, M. Orgelbrand, 1879,
84862 Kalendarz kieszonkowy, rzymsko-katolicki. Kalendarz kieszonkowy, rzymsko-katolicki, według starego stylu na rok 1880. Warszawa, M. Orgelbrand, 1879,
85267 Kalendarz pugilaresowy. Kalendarz pugilaresowy na rok 1879. Warszawa, M. Orgelbrand, 1878,
86361 Kalendarze. Kalendarz pugilaresowy. Kalendarz pugilaresowy. Warszawa, M. Orgelbrand, 1878—1879.
69904 Grabowski Józef (1842—1879). Modlitwa do niebieskiéj Matki mojéj, na głos solowy sopran lub tenor z organem. Warszawa, M. Orgelbrand, 1877,
69905 Grabowski Józef (1842—1879). Msza na chór czterogłosowy z organem. Warszawa, M. Orgelbrand, 1877,