Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
9003 Boquel,
9004 Boquillon Mikołaj (1795—1867). Nauka o ruchu i sile płynów, z zastosowaniem do budowy pomp, kanałów, grobel i wszelkich machin siłą wody poruszanych. Z ryciną. Warszawa, 1836,
9005 Boquillon Mikołaj (1795—1867).
9006 Borakowski Dominik (zm. 1831). Uwagi pod tytułem trzecim księgi IV projektu prawa cywilnego. B. m. b. r. (Warszawa, 1825?),
9007 Borakowski Dominik (zm. 1831).
9008 Borakowski Tadeusz,
9009 Boratyni (Boratini) Tito Livio,
9010 Boratyński Bolesław. De la délégation en droit romain et en droit français. Paris, 1871,
9011 Boratyński Emil,
9012 Boratyński Hipolit,
9013 Boratyński Ludwik (1867—1920),
9014 Borawski Edward ks. Pamiątka 50-letniego jubileuszu kapłaństwa, śp. Leona XIII papieża. Lwów, nakł. Wiadomości Katol., Druk. Ludowa, 1887,
9015 Borawski Edward ks. Szkice do kazań na wszystkie niedziele i święta całego roku, wypracowane przez różnych autorów a przeważnie przez autora Kazalnicy parafialnej. Odb. z czasopisma Bonus Pastor. Lwów, nakł. redakcyi Wiadomości Katol., Druk. Ludowa, 1890,
9016 Borawski Edward ks. Szkice do kazań na wszystkie niedziele i święta całego roku. Szkice przygodne i na cześć świętych pańskich wypracowane przez różnych autorów tudzież O. Monsabrego (Monsabre) z. k. Siedm konferencji o małżeństwie zebrał i wydał... Wyd. 2gie znacznie powiększone, t. 1—2. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Druk. Ludowa, 1900,
9017 Borawski Edward ks.
9018 Borch Michał (1806—1881). Dwa słowa o Dźwinie (wierszem i prozą). (Odb. z t. III i IV Rubona). Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1843,
9019 Borch Michał (1806—1881). Sny ducha przez M... B... Wilno. Zawadzki, 1856,
9020 Borch Michał (1806—1881).
9021 Borck J. C. F. Handbuch über die Kirchen- und Schulgesetzgebung für den ganzen Umfang der amtlichen Stellung der preuss. Geistlichen mit besonderen Berücksichtigung von Ostpreussen und Lithauen. Königsberg, 1831,
9022 Borck J. C. F. Handbuch über die Kirchen- und Schul-Gesetzgebung im Preussischen Staate, mit besonderer Berücksichtigung der Provinz Preussen: Ost-, Westpreussen und Litthauen, begründet von J. C. F. Borck, gänzlich umgearbeitet, fortgeführt und erweitert von J. C. G. Lorkowski... und herausgegeben von J. A. Ed. Oesterreich. Königsberg, im Verl. Gebrüder Bornträger, 1844,
9023 Bordier A. Mikroby i transformizm, przełożył z franc. dr. L. Wolberg. Odb. z Przeglądu Tygod. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1898,
9024 Bordogni W.,
9025 Bordoni,
9026 Boreau Victor (ur. 1804),
9027 Borecka Marta,
9028 Borecki Józef. Podręcznik botaniczny kieszonkowy dla ogrodniczków polskich. Łowicz, druk. K. Rybackiego, 1882,
9029 Borecki Józef. Wskazówka sadzenia drzewek owocowych dla kupujących drzewka ze szkółek zaprowadzonych w r. 1875 na gruncie własnym w Nieborowie. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1887,
9030 Borecki K. A.,
9031 Borecki Karol (dr, krakowianin). De herpete syphilitico, pro summ. in med. et chir. honor. in Univers. Jag. obtinendo, scripsit... Cracoviae, St. Gieszkowski, 1835,
9032 Borecki Leo. Anleitung zur practisch. Vorkenntnis der ämtl. Geschäftsbehandlung, dann der inneren Kanzelei-Maniptilation. Lwów, P. Piller, 1850,