Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
91897 Kawalec Jerzy, Blij Grzegorz. Projekt komitetu wiecowego w Kołomyi do zmiany ustawy szkol. kraj. z 2. maja 1873. o stosunkach prawnych stanu nauczycielskiego w publicznych szkołach ludowych. Rzecz referowana przez pp. Kawalca Jerzego, naucz. lud. w Kołomyi i Blija Grzegorza, kierownika szk. lud. w Kosowie, na XVIII. Walnym Zjezdzie Towarzystwa Pedagogicznego w Tarnowie w dniach 17. 18. i 19. lipca 1884. Kołomyja, nakł. „Głosu Nauczycielskiego”, druk. Zadembskiego i Hollendra, (1885),
91896 Kawalec Jerzy.
91895 Kawa Aniela.
91894 Kawa.
91893 Kauzik (Kausik) Jan Kazimierz (1860—1930).
91892 Kautsky Karl (1854—1938).
91891 Kautsky Karl (1854—1938). Teorja wartości opracował... Przekład z niemieckiego. Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, 1891,
91890 Kautsky Karl (1854—1938). Podział produktów pracy w socyalistycznym państwie, przekład z niemieckiego. B. m. b. dr., 1884,
9189 Borne von dem Kreuzwendedich. Polen als Schauplatz vergangener und zukünftiger Kriege. Berlin, Wilhelmi, 1890,
91889 Kautsky Karl (1854—1938). Niepodległość Polski. Przekład z upoważnienia autora. (Wydawnictwo Polskiej Partyi Socyalistycznej w zaborze pruskim). Londyn, Drukarnia Związku Zagr. Socyalistów Polskich (na ostatniej stronie: printed & published by Al. Dębski), 1897,
91888 Kautsky Karl (1854—1938). „Nędza filozofii” i „Kapitał” przez ... (Biblioteka Walki Klas I, Miscelanea seria I) Genève, imprimerie de l'Aurore, 1889,
91887 Kautsky Karl (1854—1938). Narodowość i jej początki. Warszawa, (G. Centnerszwer), druk. Józefa Jeżyńskiego, 1891,
91886 Kautsky Karl (1854—1938). Karola Marxa nauki ekonomiczne Napisał... Przekład z niemieckiego. Lwów, Wydawnictwo słuchaczów szkoły politechnicznej, (Księgarnia polska), druk. Jana Mittiga i Spółki, 1890,
91885 Kautsch (Kaucz) Marcin.
91884 Kautny Franciszek ks. T. J. (1810—1882). Propedeutyka filozoficzna oparta na prawdziwych zasadach przez ks. ... z Towarzystwa Jezusowego. Część I—(II). Kraków, (S. A. Krzyżanowski), druk. Czasu W. Kirchmayera, 1871,
91883 Kautny Franciszek ks. T. J. (1810—1882). Summa institutionis ad eloquentiam in libros tres disposita auctore P. ... e S. J. Alosti, e typographia Spitaels-Schuermans, 1876,
91882 Kaute Kazimierz.
91881 Kauss Antoni.
91880 Kauss Antoni. Krótki opis rewiru sliwnickiego należącego do lasów państwa Krasiczyńskiego oraz przewodnik do wycieczki Tow. leśnego galicyjskiego odbyć się mającej dnia 28. Września 1884. Z mapą przeglądową. Lwów, nakł. Towarzystwa leśnego galicyjskiego, druk. I. Związkowej Drukarni, 1884,
9188 Born Marek (Poznaniensis). De febrium intermittentium indole et natura. Berlin, typ. Friedlenderianis, 1843,
91879 Kausler Eduard.
91878 Kausik Jan.
91877 Kausik Jan.
91876 Kausch W.
91875 Kausch O. Vom Sudetenzuge zum Oderstrom Geschichts- u. verkehrswissenschaftliche Schilderung des noerdlichen Niederschlesien von ... Kgl. Postsekretär, Mitglied des Vereins für Geschichte und Altertum der Provinz Schlesien und des Vereins zur Förderung des Deutschtums in den Ostmarken, z. Z. Dresden. Mailand, Druck u. Verlag v. Tommasi Maria-Rosa, 1898,
91874 Kausch Johann Joseph (1751—1825).
91873 Kausch Johann Joseph (1751—1825). Die Heilquellen zu Buckowine für Aerzte und Nichtärzte nach des Herrn Apotheker Lachmund chemischen Untersuchung derselben gewürdigt von Kausch, Doktor der Arzneiwissenschaft und Weltweisheit, K. Dr. Kreisphysikus des Militsch (Milicz)-Trachenberg (Żmigród) Kreises in Schlesien und des Adelnauer Kreises in Südpreussen, Adjunkten des K. Collegii Med. et San. zu Glogau (Głogów), Mitgliede der Kais. Kon. Akademie der Naturforscher zu Erlangen, wie auch der Kurmainzischen Akademie der nützlichen Wissenschaften zu Erfurt, aus-übenden Arzte zu Militsch. Breslau (Wrocław) und Leipzig, bei Wilhelm Gottlieb Kom, 1802,
91872 Kausch Eduard.
91871 Kausch.
91870 Kaunas Józef ks. Różaniec o Najświętszej Maryi Pannie do wspólnego odmawiania pod przewodnictwem kapłana w miesiącu Październiku wydał Ks. ... Wikaryusz parafii Grajewo. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1894,