Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113046 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. Session de 1874 a Stockholm. Notes de voyage par I.-J. (!) Kraszewski de l'Académie des Sciences de Cracovie. Paris, Librairie du Luxembourg, J. Claye, imprimeur, 1874,
113045 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). La comtesse Cosel roman historique par J. I. Kraszewski. Traduction de Jules Mien. (Odb. z Revue Slave 1879). Varsovie, Imprimerie de Jean Noskowski, 1879,
113044 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Le comte Brühl,
113043 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sans coeur roman traduit du polonais par Ladislas Mickiewicz avec une préface de Louis Ulbach. Paris, Louis Westhauser, éditeur, Imp. P. Brodard et Gallois, Coulommiers, 1886,
113042 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Na cmentarzu, na wulkanie. Powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. (Tom I). (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 16). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883,
113041 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Na cmentarzu - Na wulkanie. Powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. (Biblioteka najciekawszych Powieści i Romansów, t. 23). Lwów, nakł. Wydawnictwa Biblioteka Powieści i Romansów, druk. Kornela Pillera, główny skład w księgarni Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie, 1871,
113040 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostatnie chwile Księcia Wojewody Panie Kochanku. Z papierów po Glince spisał J. I. Kraszewski. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 27). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113039 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostatnie chwile Księcia Wojewody Panie Kochanku. Z papierów po Glince spisał J. I. Kraszewski. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1877,
113038 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostatnie chwile Księcia Wojewody Panie Kochanku. Z papierów po Glince spisał J. I. Kraszewski. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Jaworskiego, 1875,
113037 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Chrétienne! Roman néronien, adapté du polonais par L. de Broekère et le Comte Fleury Illustrations de F. Prodhomme et M. Magniant. Paris, Editions du Carnet, Versailles, Imprimeries Cerf, 1902,
113036 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Choroby wieku. Studjum pathologiczne przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 68). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1874,
113035 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Choroby wieku. Studjum pathologiczne, przez I. I. (!) Kraszewskiego. Tom I. Wilno, nakł. Księgarni p. f. Rubena Rafałowicza, druk. M. Z. Typografa (M. Zymela), 1857,
113034 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Chodź mój motylu. Wiersz I. J. (!) Kraszewskiego. Muzyka Władysława Wieńca. (Kompozycje do spiewu (!) z towarzyszeniem fortepianu Władysława Wieńca, Op. 21. No. 2). Warszawa, Gebethner i Wolff, b. r. (ok. 1890),
113033 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ładny chłopiec. Powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda Synów, 1879,
113032 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Chłopi litewscy (właściwie: Włościanie), ob. niżej: Wspomnienia Polesia Wołynia i Litwy (1860); Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy t. I (1840); Wybór pism. Oddział VI. Nowele, obrazki i fantazye (1890).
113031 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Chata za wsią. Powieść. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe, wyd. II, t. 8). Warszawa, druk. Jeżyńskich (dawn. Józefa Ungra), 1887 (na okładce mylnie: 1878, cenz.: 1887),
113030 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Chata za wsią. Powieść. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe. Wydawnictwo na korzyść Jubilata, t. 8). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1879,
113029 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Chata za wsią, powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie trzecie, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 5). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113028 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Chata za wsią powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez autora. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez autora. Ogólnego zbioru t. 5). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113027 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Chata za wsią. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Petersburg, nakł. B. M. Wolffa, druk. J. Jaworskiego w Warszawie, 1854,
113026 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Chata za vsí. 2 vyd. Přel. Vilém Špaňhel. (Laciná knihovna národní. Spisy pro zábavu a poučení, číslo 27). Praha, J. Otto, 1890,
113025 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Chata za vsí. Román Jos. Ig. Kraszewského. Dle vydáni třetího, spisovatelem přehlednutého i opraveného přeložil Vilém Špaňhel. Díl I. (Laciná knihovna národní. Spisy pro zábavu a poučení, číslo 27). V Praze, nakladatel J. Otto, knihkupec, Knihtiskárna J. Otto, b. r. (na okładce: 1879),
113024 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Chata za okolicej. Powiestʹ w trioch czastiach. I. Kraszewskago. (Cz. I-II). (Bibliotieka Siewiera. Biezpłatnoje priłożenije, ser. II, t. 6). S.-Pietierburg, izdanije N. F. Miertca, tip. W. S. Bałaszew i Ko, 1900,
113023 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Cet czy licho? Powieść historyczna z końca XVII wieku przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113022 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Cavalier und Zigeunerin,
113021 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Catalogue des livres anciens italiens, latins, allemands, français etc. de J. I. Kraszewski à Dresde. Histoire, litterature, mélanges. Livraison premiére. Dresde, Imprimerie de J. I. Kraszewski, 1871,
113020 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Catalogue d'une Collection Iconographique Polonaise, composée des dessins originaux, gravures, xylographies, lithographies, illustrant l'histoire, la géographie, antiquités, costumes, moeurs, armes, meubles etc. de l'ancienne Pologne, de ses provinces et pays limitrophes. Dresde, L. Wolff, Imprimerie de Hellmuth Henkler, b. r. (1865),
113019 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Capreae und Rom. Bilder aus dem ersten Jahrhundert von J. I. Kraszewski. Erster Band. Mit Porträt und Biographie des Verfassers. (Ausgewählte Werke von ... Autorisirte Ausgabe, Bd. 11). Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben's Verlag, Druck von G. Gistel & Co. in Wien, 1881,
113018 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Capreä i Roma. Obrazy z pierwszego wieku. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. i II. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 80 i 81). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza et Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1875,
113017 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Capreä i Roma. Obrazy z pierwszego wieku przez J. I. Kraszewskiego. 4ry Tomy we 2ch. Tom pierwszy. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1860,