Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109736 Krajewski Józef (pseud.).
109735 Krajewski Jakub.
109733 Krajewski J.
109734 Krajewski J.
109732 Krajewski Izydor.
109731 Krajewski Ign.
109729 Krajewski Hilary.
109730 Krajewski Hilary.
109726 Krajewski Henryk.
109727 Krajewski Henryk Eugeniusz Antoni (1824-1897). Obrona za Stanisławem Hiszpańskim, obwinionym o zabójstwo Dra Aleksego Kurcyusza, wypowiedziana w d. 27 Września roku 1880, w Sądzie Okręgowym Warszawskim, przez Henryka Krajewskiego, Adwokata Przysięgłego. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
109728 Krajewski Henryk Eugeniusz Antoni (1824-1897).
109725 Krajewski H.
109723 Krajewski Franciszek. Xiądz Kordecki w obronie Częstochowy w roku 1655. Poemat historyczny przez Fr. Krajewskiego. Ozdobiony czterema rycinami. Warszawa, druk. Alexandra Gins, 1860,
109724 Krajewski Franciszek.
109721 Krajewski Fr., z Towarzystwa św. Józefa w Wattenscheid.
109718 Krajewski Fr., z Towarzystwa Kat. Polskich Robotników w Schönebergu pod Berlinem.
109719 Krajewski Fr. ks., mylnie.
109720 Krajewski Fr.
109722 Krajewski Fr. Przemysł Królestwa na Wszechrosyjskiej Przemysłowej Wystawie Cesarstwa w Petersburgu r. 1870. opracował Fr. Krajewski. Warszawa, Druk. Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1870,
109714 Krajewski Feliks ks., proboszcz w Barcinie (1865-1917).
109715 Krajewski Feliks (Stanisław Kostka Feliks), lekarz (1829-1895). Kazuistyka sądowo-lekarska. Przyczynek do dochodzenia dzieciobójstwa. Podał Feliks Krajewski lekarz powiatowy w Hrubieszowie. (Odb. z Medycyny 1890). (Warszawa), druk. Maryi Ziemkiewiczowej, b. r. (1890),
109716 Krajewski Feliks (Stanisław Kostka Feliks), lekarz (1829-1895). Przypadek rakowca skórnego płaskiego nosa i warg ustnych (epithelioma cutaneum planum nasi et labiorum). Opisał Dr. Feliks Krajewski, z Hrubieszowa. (Odb. z Medycyny 1875). (Warszawa), druk. M. Ziemkiewicza, b. r. (1875),
109717 Krajewski Feliks (Stanisław Kostka Feliks), lekarz (1829-1895).
109713 Krajewski F. ks.
109712 Krajewski E., z Warszawy.
109700 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Dzieje panowania Jana Kazimierza od roku 1656 do jego abdykacyi w roku 1668. przez ks. Michała Krajewskiego. T. I-II. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, 1846,
109701 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, woiewody kiiowskiego, hetmana polnego koronnego, przez X. Michała Kraiewskiego S. P. (Opublikowane w: Wybór pisarzów polskich. Edycya Tadeusza Mostowskiego. Życia sławnych Polaków, t. II). Warszawa, w Drukarni Nro 646. przy Nowolipiu, 1805,
109702 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Historya Stefana Czarnieckiego. Zbawcy Polski. W naycięższych dla niey okolicznościach. Przez X. Kraiewskiego. Edycya trzecia. (Żywoty sławnych Polaków wydania F. S. Dmochowskiego, t. IV). Radom, (F. S. Dmochowski), 1831,
109703 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego, przez M. Krajewskiego. Wydanie nowe J. N. Bobrowicza. (Opublikowane w: Życia sławnych Polaków. Wydanie nowe Jana Nep. Bobrowicza, t. III). Lipsk, u Breitkopf & Haertel, 1837,
109704 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego, przez Ks. Michała Krajewskiego S. P. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka polska, seria IV, zesz. 45 i 46). Kraków, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Główny skład dla Królestwa polskiego i Cesarstwa rosyjskiego w księgarni Gustawa Gebethnera i Spółki w Warszawie, 1859,