Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
23488 Daszyński Ignacy (1866—1936). Do moich Wyborców! (Odezwa przed wyborami w 1897 r.). Zurych, wyd. Franciszek Sułczewski, red. odp.: Wacław Pasławski, druk. A. Słomskiego w Krakowie, (26 lipca 1897),
58866 Duchińska Seweryna z Żochowskich primo voto Pruszakowa (1816—1905). Literacki jubileusz Pani Duchińskiej obchodzony w Szwajcaryi 13 lipca 1872 roku. Zurych, w Księgarni Schulthessa, druk. J. Kossobudzkiego, 1872,
58897 Duchiński Franciszek Henryk (1816—1893). Odpowiedź dziennikowi Czas Professora Duchińskiego, Konserwatora Muzeum narodowego w Rapperswyl. Zurych, druk. J. Kossobudzkiego, 1872,
16596 Compte rendu. Compte rendu de l'oeuvre d'assistance des prêtres polonais, exilés en Sibérie, Zurych, 1879—1885.
82805 Jubileusz (Literacki) pani Duchińskiej. Jubileusz (Literacki) pani Duchińskiej (Zurych, 1872);
21522 Czasopisma. Zmowa. Zmowa. (Dwutygodnik). Zurych, 1870. (Z dodatkami pt. Przez lud; Z ruk we ruki).
20825 Czasopisma. Ruk (Z) we ruki. Z Ruk we ruki. (Dodatek do Zmowy). Zurych, 1870.
66151 Geiste. Dem grossen Geiste der Freiheit, am Rheinfall bei Schafhausen gesungen von einem alsatischen Dichter. Zur Unterstützung geflüchteter Polen. Zürich, zum Druck befördert durch die Trachsler'sche Buchhandlung, 1831,
38306 Fricz (Frycz, Fritze) Józef (pseudonim Zefi). Prawa Korony czeskiej skreślone i przedstawione posłom lwowskiego Sejmu przez Dra Zefi. Dochód cały ze sprzedaży przeznacza się na koszta wydawnictwa dzieła opracowanego przez Teusza i Zefi, p. n. „Czechja” Od r. 1846. Zürich, w drukarni polskiej Komitetu Repr(ezentującego) Wychodztwa Polskiego, 1867,
81887 Jeziorański Antoni (generał; 1821—1882). Pogląd na Sprawę Polską przez Antoniego z nad Wisły. Lipsk, księgarnia E. Ł. Kasprowicza. Zurich, w drukarni Komitetu Reprez. Wychodźtwa Polskiego, 1867,
43119 Hauke Józef (1834—1871). Listy do gromady o zmowie ludowej Polski, Litwy i Rusi przez Obywatela Jenerała Bosaka byłego Naczelnika Sił Zbrojnych Województw: Krakowskiego, Sandomirskiego i Kaliskiego. Zürich, w Drukarni Komitetu Reprez. Wychodztwa Polskiego, 1867,
82129 Jodko-Narkiewicz Witold (1864—1924). Geschichte der Socialistischen Bewegung in Polen. 1. Russisch-Polen. 2. Oesterreichischen-Polen. 3. Preussisch-Polen. (Aus dem Handbuch des Socialismus von Dr. jur. Carl Stegmann und Dr. phil. C. Hugo). Zürich, Verlags-Magazin (J. Schabelitz), Druck von J. Schabelitz, 1895,
83978 Kaczkowski Zygmunt (1825—1896). Offenes Sendschreiben an den Fürsten von Bismarck, von einem Polen. Zürich, Verlags-Magazin (J. Schabelitz), Druck von J. Schabelitz, 1894,
24491 Denkschrift. Eine Elbinger Denkschrift. Zur Charakteristik des gegenwärtigen Preuss. Ministeriums und seiner Organe. Zürich, Verlag von Meyer & Zeller, 1858,
43878 Heinrich Władysław (prof. U. J.; 1869—1957). Die moderne Physiologische Psychologie in Deutschland. Eine historisch-kritische Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung des Problems der Aufmerksamkeit Von Dr. ... Zürich, Verlag von E. Speidel, Druck von Zürcher & Furrer, 1895,
82489 Josephus (pseud.). Badeoft der Herr Minister. Ein politischer Sang aus Trottelanien von Josephus. Zürich, Verlag von Caesar Schmidt, 1897,
68648 Głos Polski. (Wychodził dwa razy na miesiąc). Zürich, redaktor i wydawca J. Kossobudzki (nr 8 r. 1872 w zastępstwie podpisał jako redaktor St. Krupski), druk. J. Kossobudzkiego, 1872 (nr 1 z 5 V — nr 16 z 31 XII),
708 Adler. Der Weisse Adler. Zürich, od 3 lutego 1864–65, Druck. Schulthess'sche Offizin in Zürich.
5925 Barbar Ignatz. Ueber einige seltenere syphilitische Erkrankungen des Auges. Inaugural-Dissertation von... aus Sambor. Zürich, Neumünster, Druck von S. Kossobudzki, 1873,
16593 Compte rendu. Compte rendu de la Commission de Subsides pour les Élèves polonais à Zurich. Zurich, le 31 Déc. 1866. (Podpisani: Charles Walder, Ladislas Plater). (Zurich),
35779 Fondation. Fondation à Zurich du Journal allemand l'Aigle Blanc. Les Fondateurs de l'Aigle Blanc. Zurich, Janv. 1864,
26114 Documents. Documents officiels émanés de la secrétairerie d' État du Saint-Siège au sujet de la persécution des catholiques en Pologne et en Russie et de la rupture, des relations avec le gouvernement russe. Avec une préface (Władysława Platera). Zurich, imprim. F. Schulthess, 1878,
17184 Curti Teodor. Die Einweihung des polnischen historischen Museums zu Rapperswyl den 23 October 1870, von ... Zürich, Friedrich Schultess, 1870,
16595 Compte rendu. Compte rendu de la fête de l'inauguration du Monument Polonais à Rapperswyl en Suisse avec une gravure. Zurich, F. Schulthess, 1868,
93240 Kinkel Gottfried (1815—1882). La Renaissance de la Pologne envisagée. comme la force de l'Allemagne Par ... Traduit de l'allemand. Avec une préface Se vend au profit du monument polonais a Rapperswyl. Zurich, F Schulthess, 1868,
43876 Heinrich Władysław (prof. U. J.; 1869—1957). Zur Prinzipienfrage der Psychologie. Zürich, E. Speidel, Druck von Zürcher & Furrer, 1899,
43871 Heinrich Władysław (prof. U. J.; 1869—1957). Bemerkungen zur neueren physiologischen Psychologie in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung der Aufmerksamkeit. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde vorgelegt der Hohen philosophischen Facultät I. Section der Universität Zürich von ... aus Warschau begutachtet von den Herren Prof. Dr. Avenarius und Prof. Dr. Kym. Zürich, E. Speidel, b. r. (1894),
13123 Castelar y Ripoll Emil (1832—1899). Mowa Pana ... Profesora historyi przy Uniwersytecie w Madrycie, miana na posiedzeniu Kortezów dnia 12 kwietnia 1869 r. przy rozprawach nad prawem o wolności wyznania religijnego. Zürich, drukiem J. Kossobudzkiego,1872,
84567 Kalendarz. Kalendarz na rok Pański 1867. Ułożył A…….. Z. Zürich, Druk. Komitetu Reprezentacyjnego Wychodźtwa Polskiego, (1866),
39464 Gmina. Pogląd Gminy Villette. Gmina Pogląd Gminy Villette w Paryżu na projekt organizacyi wychodztwa polskiego z dnia 7 Lutego 1867 roku. (Z datą: Paryż, 28 IV 1867). Zurich, druk. Komitetu Reprez. Wych. Polskiego, (1867),