Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113856 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pisma J. I. Kraszewskiego z rycinami Henryka Pillatego. (Na okładkach: Pisma Józefa Ig. Kraszewskiego. Wydanie nowe, uskutecznione pod okiem autora, poprawione i pomnożone. Z rycinami Henryka Pillatego). (Tomów nienumerowanych 6). Warszawa, nakł. Henryka Natansona, 1857-1859,
113855 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Otbor syczinenija ot I. I. Kraszewski. Płowdiw, (izd. Dimityr Christow Bryzicow), Peczatnica Edinstwo, 1887
113854 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Bibliotieka Siewiera. Biezpłatnoje priłożenije. (Seria I), t. 1-12. (Seria II), t. 1-12. S.-Pietierburg, izdanije N. F. Miertca, 1899-1900,
113853 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Biblioteka ludowa J. I. Kraszewskiego, książeczka 1-2. Warszawa, nakł. Autora i Spółki, Druk. Gazety Polskiej, 1862,
113852 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żywot i sprawy JMPana Medarda z Gołczwi Pełki z notat familijnych spisane przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1876,
113851 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żywot i przygody Imci Pana Józefa Gabryela z Gozda Hrabi Gozdzkiego, Wojewodzica Podlaskiego, opisane przez J. I. Kraszewskiego. (W Tygodniku Illustrowanym, Warsz., 1859, nr 1-3).
113850 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żywot i przygody Gabryela Gozdzickiego, mylnie,
113849 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zygzaki. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 75). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1886,
113848 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żyd. Obrazy współczesne przez B. Bolesławitę. Tom pierwszy. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1866,
113847 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Całe życie biedna. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 57). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1874,
113846 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Całe życie biedna. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. (Pisma ... z rycinami Henryka Pillatego). Warszawa, nakł. Henryka Natansona, Druk. Gazety Codziennej, (lit. J. Minheymera), 1858,
113845 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Całe życie biedna. Powieść pierwsza. Wydanie drugie poprawne. (Szkice obyczajowe i historyczne ... Powieść I). Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1841,
113844 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Całe życie biedna, powieść pierwsza. (Szkice obyczajowe i historyczne ... Powieść I). Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1840,
113843 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Z życia awanturnika. Obrazki współczesne przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 28). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113842 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Z życia awanturnika Obrazki współczesne przez J. I. Kraszewskiego. Poznań, nakł. Tygodnika Wielkopolskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1872,
113841 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zukunftsmenschen. Roman nach dem Polnischen des Bolesławita. Wien, Verlag des Wanderer, Druck von Alex Eurich, 1868,
113840 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Znasz li ten kraj,
113839 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Krwawe znamię. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 41). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, (Kleinsinger), 1885,
113838 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Krwawe znamię. Powieść. Lwów, Księgarnia Polska, druk. A. J. O. Rogosza, 1878,
113837 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Krvavo znamenje. Pripovetka J. I. Kraševskoga. Prevod z poljskoga. (I). (Narodna biblioteka Braće Jovanovića, sv. 130). Pančevo, naklada knjižare Braće Jovanovića, štamparija Braće Jovanovića, b. r. (1886),
113836 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Krvavé znamení. Povídka. Se svolením spisovatelovým přeložil Jan Hudec. (Vybrané spisy Jos. Ign. Kraševského, Péči Kola Polského v Praze, sv. 3). V Praze, nakladatel A. Reinwart knihkupec, (tisk.) K. Wiesner a Spol., 1884,
113835 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Złoto i błoto Powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Biblioteka najciekawszych Powieści i Romansów). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk Kornella Pillera, 1884,
113834 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Złoto i błoto, powieść współczesna. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1880,
113833 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Zbytky života,
113832 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ztracený život. Román od J. I. Kraševského. Z polŠtiny přeložil Alois Bydžovský. (Pestré Květy). Ve Vídni, tiskem a nákladem F. B. Geitlera, 1871 (1871-1872?),
113831 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Želiga. Román J. I. Kraševského. Z polského od Josefa Koněrzy. Druhé vydání. V Mladé Boleslavi, nakladatel Karel Vačlena, knihkupec, 1883,
113830 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Želiga. Román J. I. Kraševského. Z polského od Josefa Koněrzy. Auktorovaný překlad. (Světová Bibliotéka. Sbírka zábavného a vzdělávaciho čteni k Modnímu Světu, ročník II, 1881, čislo 6, seš. 33-37). V Mladé Boleslavi, nakladatel Karel Vačlena, knihkupec, 1882,
113829 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żeliga. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Chicago, Illinois, nakł. i druk. W. Dyniewicza, 1891,
113828 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żeliga. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 22). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113827 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Żeliga powieść. Lwów, Księgarnia Polska, 1877,