Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110361 Badęgiada,
110360 B. A. Hej! Gałgany zakupuję, Bo ja papier fabrykuję. (Lwów), druk. Piotra Pillera, (1848),
110359 B. F. (i) K. S.,
110358 Autorka dzieł: „Głos duszy”, „Źródło żywota”, „Wspomożenie wiernych”, „Miesiąc marzec”,
110357 Atlas. Atlas jeograficzny. Łamigłówka w kwadratach. Warszawa, M. Orgelbrand, (1871),
110356 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Uwag dziesięć, dla osób w smutku i utrapieniu zostających przez K. K. A. Warszawa, XX. Misjonarze, 1860
110355 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Siedm uwag o siedmiu boleściach Najśw. M. Panny dla osób w smutku i utrapieniu zostających. Warszawa, druk. XX. Missyonarzy, 1857
110354 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881).
110353 Annuaire. Annuaire du Journal pour tous (première année). Publication de Ch. Lahure, imprimeur à Paris. Paris, L. Hachette et Cie, imp. Ch. Lahure, 1864,
110352 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). Regiestra gospodarskie dla ekonoma folwarku... Wydanie drugie poprawne i znacznie powiększone. Warszawa, druk Ginsa, nakł. Jana Rakoczego, 1861,
110351 Album. Album malarzy polskich. Serja pierwsza: „Monachium”. Warszawa, Nakł. i druk. J. Unger, 1876,
110350 Akumulatory,
110349 Chochlika. Chochlika noworocznik humorystyczno-satyryczny, proroczy, illustrowany i nietromtadratyczny ... [B. m.] na rok 1871,
110348 Katechizm. Katechizm pośredni do wykładania. Katechizm pośredni do wykładania nauki chrześciańskiej, z rozkazu Piusa IX, Papieża ułożony i xiążkę do nabożeństwa obejmującą najpotrzebniejsze rady, rozmyślania, modlitwy i pieśni dzieciom i rodzicom polskim pod opieką Niepokalanie Poczętej Boga Rodzicy Dziewicy ofiaruje Xiądz xxx (Aleksander Jełowicki). Berlin, w xięgarni B. Behra, 1855,
110347 Katarzyny św. kościół w Petersburgu.
110346 Katalogi. Richter Franciszek Henryk (1837—1883).
110345 Katalogi. Gubrynowicz Władysław (1836—1914) i Schmidt Władysław. Katalog dzieł nakładowych i komisowych Księgarni Gubrynowicza i Schmidta 1858—1878. (Lwów), druk. K. Pillera, b. r. (ok. 1879),
110344 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Cześć Boża, to jest: Dokładny zbiór modlitw do publicznego i domowego użytku dla Chrześcian wyznania rzymsko-katolickiego. Wrocław, Schletter, 1835,
110343 Joteyko-Rudnicka Zofia.
110342 Janus.
110341 Instrukcya dla Stałej Komisyi. Instrukcya dla Stałej Komisyi Archiwalnej w Towarzystwie Dobroczynności. Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1881,
110340 Instrukcya do wymierzenia. Instrukcya do wymierzenia, ściągania i odpisywania podatku zarobkowego. B. m. b. r. (Kraków, 1851),
110339 Instrukcija. Instrukcija putiewym storożam. (Warszaws.-Wienskaja i Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwanogorod.-Dombrowskaja, Fabriczno-Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla Dróżników Straży Obchodowych. (Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńskie i Warszaws.-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska. Wydział Służby Drogowej). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
110338 Improwizacye. Improwizacye i poezye Deotymy (1854);
110337 Hulewicz Kazimierz (1864—1939). Paradoxal. Paris, libr. Sauvaitre, 1895
110336 Huber Franz. List otwarty do polaków przez ... Kraków, 1876.
110335 Horn (von) Karl (1807—1889).
110334 Hope Antoni.
110333 Hołowkiewicz Emil (1839—1892). Obrazy fizyograficzne Galicyi wraz z dodatkiem o mechanicznej uprawie gruntu w leśnictwie. Napisał... (Odb. z Sylwana). Kraków, nakł. autora, w Drukarni Związkowej, 1887,
110332 Höffer Otto.