Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
99917 Konopczyński Emilian (1839—1911).
99916 Konopczyński Emilian (1839—1911). Próba objaśnienia Sonetów Krymskich (A. Mickiewicza) przez E. K. (Odb. z Przeglądu Pedagogicznego). Warszawa, Druk. L. Szkaradzińskiego i Ski, 1899,
99915 Konopczyński Emil.
99914 Konopczyna A.
99913 Konopaskowa Ap. Równianka przez Ap. Konopasek. Warszawa, Druk. Noskowskiego, 1888,
99912 Konopaskowa Ap. O piękności kobiecej ze strony fizycznej i duchowej. Pogadanka przez Ap. Konopasek. Warszawa, skład główny w księgarni Hösika, Druk. Noskowskiego, 1887,
99911 Konopaskowa Ap. Piękno i piśmiennictwo, pogadanka. Warszawa, F. Hösik, druk. Noskowskiego, 1899,
99910 Konopasek Teresa.
9991 Braniccy,
99909 Konopasek M.
99908 Konopasek Feliks (1860—1930).
99907 Konopasek August, Mor (von) Victor, Błoński Justyn. Die Finanzgesetzkunde des österreichischen Kaiserstaates mit Rücksicht auf die staatsrechtlich- und zollgeeinten Länder der ung. Krone & c. zum Gebrauche an den österreichischen Hochschulen überhaupt, dann für Candidaten der theoretischen und praktischen Staatsprüfungen, sowie für Beamte und Privatparteien. von August Konopásek und Dr. Victor Ritter von Mor. Zweite, nach dem gegenwärtigen Stande der österreichischen Finanzgesetzgebung gänzlich umgearbeitete Auflage von Dr. Justin Błoński, Concipist bei der k.k. Finanzlandesdirection in Lemberg. Erster Theil. Wien, Manz'sche k.k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, Druck von G. J. Manz in Regensburg, 1880,
99906 Konopasek Ap.
99905 Konopasek A. Kassandra Cyganka. Komedya w 4-ch aktach. Tamże [Warszawa, Druk. S. Burzyńskiego], 1875,
99904 Konopasek A. Dwaj awanturnicy. Komedya w 4-ch aktach. Przez A. Konopasek. Warszawa, Druk. S. Burzyńskiego, 1876,
99903 Konopacki Władysław.
99902 Konopacki Szymon (1790—1884).
99901 Konopacki Szymon (1790—1884). Święty Stanisław. Powieść poetyczna. (Odb. z Athenaeum). Tamże [Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga księgarza i typografa Wileń. Cesarskiéj Med. Chir. Akad. i Typografa Szkół Białoruskiego Naukowego Wydziału], 1842,
99900 Konopacki Szymon (1790—1884). Poezye ... Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga księgarza i typografa Wileń. Cesarskiéj Med. Chir. Akad. i Typografa Szkół Białoruskiego Naukowego Wydziału, 1841,
9990 Brandysz Łukasz,
999 Akafist. Akafist i moleben, dwa sławne kościoła wschodniego do Matki Boskiéj nabożeństwa. Wilno, 1803,
99899 Konopacki Szymon (1790—1884). Piosnka. Ustał wietrzyk. (Słowa Sz. Konopacki, muzyka St. Moniuszko). (Świat Muzykalny, zeszyt 11). Warszawa, J. Kaufman, 1870.
99898 Konopacki Szymon (1790—1884). Pamiętniki... Z Przedmową J. A. Święcickiego. Tom I — Tom II. (Biblioteka dzieł wyborowych nr 89 i 92; mylnie, powinno być 89 i 91). Warszawa, Druk. Granowskiego i Sikorskiego, 1899,
99897 Konopacki Szymon (1790—1884). Ordynacya Ostrogska Przez S. K. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). B. m. (Warszawa), druk. Józefa Bergera, b. r. (1873),
99896 Konopacki Szymon (1790—1884). Moja druga młodość. Z niewydanych pamiętników ... b. Prezesa Izby Cywilnej Wołyńskiej i Marszałka powiatu Zasławskiego 1816—1826. Tom I — Tom II. (Biblioteka dzieł wyborowych nr 130 i 131). Warszawa, Druk. A. T Jezierskiego, 1900,
99895 Konopacki Szymon (1790—1884). Trzy krzyże pod Brykowem. Ballada przez S. K. (Krzemieniec), Druk. Liceum Wołyńskiego, b. r. (1823),
99894 Konopacki Szymon (1790—1884). Chronologja dziejów Królestwa Polskiego dla młodego pokolenia. Ułożył... Tom I — Tom II. (Biblioteka domowa, oddział nauk historycznych). Żytomiérz, nakł. Spółki Wydawniczo-Księgarskiéj, Druk. i Litogr. p. f. Kwiatkowskiego, Chrząszcza i K., 1860,
99893 Konopacki Rafał (kasztelan elbląski; ur. ok. 1510, zra. ok. 1570).
99892 Konopacki Przemysław.
99891 Konopacki P.