Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
88478 Katalogi. Foltyn Franciszek (zm. 1896). Katalog i cennik książek do nabożeństwa i broszur nakładowych i składowych z drukarni i księgarni ... (Wadowice, 1893, 1900).
88479 Katalogi. Foltyn Franciszek (zm. 1896). Katalog pieśni i modlitw w drukarni R. Zawadzkiego w Bielsku drukowanych, których obecnie tylko w drukarni F. Foltyna w Wadowicach nabyć można. B. m. b. r. (Wadowice),
88480 Katalogi. Foltyn Franciszek (zm. 1896). Katalog Celniejszych pism periodycznych polskich, francuskich i niemieckich, które abonować można w księgarni (1898).
88481 Katalogi. Foltyn Franciszek (zm. 1896). Katalog książek do czytania dla młodszej dziatwy. Wadowice, Fr. Foltyn, 1898,
88482 Katalogi. Foltyn Franciszek (zm. 1896). Spis dzieł do wypożyczania, znajdujących się w bibliotece Księgarni ... w Wadowicach (1888).
88483 Katalogi. Foltyn Franciszek (zm. 1896). Wykaz książek do nabożeństwa, pieśni kościelnych, różnych broszur religijnych tudzież powieści dla ludu oraz cennik tychże znajdujących się w drukarni Franciszka Foltyna w Wadowicach. Wadowice, nakł. i druk. Fr. Foltyna, 1868,
88485 Katalogi. Franck A. (Paris, 67 Rue Richelieu). Bulletin de librairie ancienne Nr. VI. Histoire, Mémoires, Biographie, Voyages, Ouvrages sur l'Amérique, la Russie, la Pologne. Imprimerie de Bär et Hermann à Leipsic, b. w. r. (1863),
88486 Katalogi. Francke.
88488 Katalogi. Franke Feliks (zm. 1882).
88487 Katalogi. Franke.
88489 Katalogi. Frankiewicz Ludwik (1858—1924). Katalog Biblioteki Towarzystwa „Stella”. Z polecenia Towarzystwa spisał i ułożył L. Frankiewicz. Poznań, nakł. Towarzystwa, czcionkami F. Chocieszyńskiego, 1886,
88490 Katalogi. Franzke Johannes. Katalog der Lehrer—Bibliothek des Königl. Kath. Gymnasiums zu Oppeln. Herausgegeben von J. Franzke, Oberlehrer und Bibliothekar. I. Teil. Enthaltend die altklassische Litteratur und den dazu gehörenden philologischen Apparat. Beilage zum Osterprogramm 1895. Oppeln, Druck von Erdmann Raabe, 1895,
88484 Katalogi. Frąckiewicz Michał nauczyciel (1847—1916). Wykaz książek znajdujących się w bibliotece nauczycielskiej, zamieszczony w: „Sprawozdanie dyrekcji c. k. wyższego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny ... 1898.
88491 Katalogi. Friedländer R. et Sohn. 1828 Bücher-Verzeichniss von ... Berlin, Draeger, 1865,
88492 Katalogi. Friedländer R. et Sohn. Collection de livres relatifs à l'histoire de Russie et de Pologne qui se vendent aux prix marqués chez R. Friedländer & Sohn libraires à Berlin. Berlin, Druck von Eduard Weinberg, 1860,
88493 Katalogi. Friedländer R. et Sohn. Collection précieuse de livres et de manuscrits relatifs à l'histoire de la Russie et de la Pologne qui seront vendus en vente publique Jeudi le 8. Juin et jours suivants. Berlin, Druck von C. Guthschmidt et Comp., 1859,
88494 Katalogi. Friedländer R. et Sohn. Livres et manuscrits relatifs à l'histoire de Russie et de Pologne, qui se vendent aux prix marqués chez R. Friedländer & Sohn Libraires à Berlin. Berlin, Druck von Trowitsch und Sohn, 1857,
88495 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Catalogue des livres, des tableaux, des estampes, des monnaies, et des antiqtuités. Vents publique Lundi le 10. Octobre 1870 et jours suivants à Cracovie. Katalog książek, obrazów, rycin, monet i różnych starożytności które w Krakowie w poniedziałek d. 10 Października 1870 r. i dni następnych w drodze publicznej licytacyi sprzedane będą. W Krakowie w Drukarni „Czasu” 1870. Katalog niniejszy jest do nabycia bezpłatnie we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych. Główny skład w księgarni D. E. Friedleina w Krakowie. Zamówienia przyjmują księgarnie F. Baumgardtena i D. E. Friedleina w Krakowie. B. m. b. r. (Kraków, 1870),
88496 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Catalogue Mensuel des nouveautés de la librairie Pausienne. N° 81. Mars 1848. Tous ces ouvrages se trouvent: À Cracovie, chez D. E. Friedlein, Librairie et Imprimerie — Magasin de Tableaux, de Musique et de Cartes — Cabinet de Lecture française, Poionaise et Allemande — Dépôts de Papiers peints. — Fourniture de Bureaux Et tout ce qui s'y rapporte. Imprimé chez Paul Renouard, rue Garancière n. 5, (1848),
88497 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Dzieła z katalogu ogólnego z księgarni D. E. Friedleina w Krakowie. (Kraków), druk. Czasu, 1853,
88498 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Nowe dzieła księgarni ... w Krakowie. (1829),
88499 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Herr Erhalten von Daniel Eduard Friedlein in Cracau, auf Verlangen, pro Novitate. Zur Post. Zur Fuhre. B. m. b. r. (po 1845),
88500 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Katalog Zukerkandla Biblioteki klasyków rzymskich i greckich. Dotychczas wyszło przeszło 278 zeszytów. Utrzymuje na składzie i poleca D. E. Friedlein. Księgarnia Kraków. Rynek 17. B. m. b. r.,
88501 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Katalog Czytelni Polskiej Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie. Kraków, Druk. c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1860,
88502 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Katalog Czytelni Polskiej Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie. Kraków, Druk. C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1863.
88503 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Katalog różnych Dzieł Dawniejszych po naywiększey części duchownych których dostać można w księgarni D. E. Friedleina w Krakowie. B. m. b. r. (przed 1830),
88504 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Katalog Dzieł Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie. Nakład Ludwika Merzbacha w Poznaniu, 1863,
88505 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Katalog dzieł nakładowych, kommissowych księgarni D. E. Friedleina w Krakowie. (Od r. 1828—do końca 1861). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1862,
88506 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Katalog Dzieł Nakładowych, Komisowych i w większej ilości nabytych D. E. Friedleina księgarni, składu i Wypożyczalni nut w Krakowie Rynek Gł. L. 17. Telefon Nr 452 Rok założenia 1796. Drukarnia A. Koziańskiego w Krakowie, b. r.,
88507 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Katalog ksiąg polskich, łacińskich, niemieckich i francuskich po największej części dawniejszych tudzież rycin i mapp jeograficznych znajdujących się w Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie a które przez wszystkie księgarnie tak krajowe jak i za graniczne nabyć można. Kraków, druk. D. E. Friedleina, 1837,