Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
88418 Katalogi. Enger Rob.
88419 Katalogi. Erben T. Katalog Biblioteki naucz.,
88012 Katalogi. Ergänzungen zum Kataloge ad § 8 der Statuten für die Offizier's Bibliothek. Ergänzungen zum Kataloge ad § 8 der Statuten für die Offizier's Bibliothek des Regiments. Rzeszów, Verl. der Offiziers-Bibliothek, Druck von J. A. Pelar (H. Czerny), 1888,
88420 Katalogi. Ernst (antykwariusz). Verzeichniss einer Sammlung, theils gebundener, theils genestelter, aelterer und neuerer, theologischer Bücher, welche für beigesetzte niedrige Preise in Courant. verkauft werden: beim Antiquar Ernst in Breslau, auf der Kupferschmiedegasse im Schwarzen Ross, No 1939. Briefe und Gelder werden portofrei erwartet. Breslau, gedruckt mit Kupfers Schriften, 1821,
88000 Katalogi. Erster Nachtrag zum Katalog der Bibliothek der Königlichen Kriegsschule. Erster Nachtrag zum Katalog der Bibliothek der Königlichen Kriegsschule zu Neisse. Tamże [Breslau, Druck von Wilh. Gottl. Korn], 1867,
88007 Katalogi. Erster Nachtrag zum Katalog der Bibliothek des Königlichen Oberbergamts. Erster Nachtrag zum Katalog der Bibliothek des Königlichen Oberbergamts zu Breslau vom Jahre 1881—1892. Tamże [Breslau, Druck von Robert Nischkowsky], 1894,
88421 Katalogi. Erzepki Bolesław (1852—1932). Katalog duplikatów Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, zamówienia przyjmuje zarząd Biblioteki TPN w Poznaniu ul. Wiktoryi nr 26. Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. Dziennika Poznańskiego, 1897,
88422 Katalogi. Erzepki Bolesław (1852—1932). Spis duplikatów Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań, nakładem Towarzystwa Przyj. Nauk., druk. Kuriera Poznańskiego, 1891,
88423 Katalogi. Ewald.
88424 Katalogi. Eynerling (Einerling) Jan. Katalog Ksiąg polskich znajdujących się w Księgarni Klassycznej (Eynerlinga) w różnych językach. Petersburg, 1845,
88425 Katalogi. Eynerling (Einerling) Jan. Katalog ksiąg polskich, znajdujących się w Księgarni klasycznej w Petersburgu, 1845,
88426 Katalogi. Eynerling (Einerling) Jan. Katalog Ksiąg polskich znajdujących się w Księgarni klasycznéj w różnych językach. Petersburg 1845 maj. Na Newskim Prospekcie, w domie należącém do kościoła Ś-tego Piotra, na drugim piętrze (nad Cukiernią Dominika). B. m. b. r. (Petersburg, 1845),
88427 Katalogi. Eynerling (Einerling) Jan. Katalog ksiąg Polskich. I. Księgi Duchowne. Czcionkami Edwarda Prutza, (1846),
88428 Katalogi. Eynerling (Einerling) Jan. Katalog Ksiąg Polskich znajdujących się w Księgarni Klassycznéj w różnych językach. W wielkiej Morskiej w domie P. Żako na 2 piętrze. Petersburg, 1854,
88429 Katalogi. Faust A. Verlags-Sortiments & Antiquariats-Katalog Nr. 9 von A. Faust's Buchhandlung in Krakau (Oesterreich) Krakauerstrasse Nr. 17. Krakau, Verlag von A. Faust's Buchhandlung, Druck von Josef Fischer, 1893,
88431 Katalogi. Feitzinger Edward (1851—1932). Katalog Książek nakładowych w Księgarni Edwarda Feitzingera w Cieszynie (Szląsk aust.). (Cieszyn), nakł. Edward Feitzinger, (około roku 1896),
88432 Katalogi. Feitzinger Edward (1851—1932). Katalog książek nakładowych i w większej ilości nabytych księgarni E. Feitzingera w Cieszynie (Szląsk austr.). B. r.,
88433 Katalogi. Feitzinger Edward (1851—1932). Katalog książek nakładowych i w większej ilości nabytych Księgarni Edwarda Feitzingera w Cieszynie, Szląsk austr. B. m. b. r. (Cieszyn, ok. 1895),
88434 Katalogi. Feitzinger Edward (1851—1932). Katalog książek z zakresu pedagogiki, dydaktyki i pokrewnych, niezbędnych i pożytecznych dla nauczycieli i wychowawców. Dla wygody nauczycieli polskich szkół ludowych osobliwie na Szląsku austr., zebrany i wydany staraniem Księgarni Edwarda Feitzingera w Cieszynie. Druk. Gustawa Axtmanna we Frysztacie, 1896,
88435 Katalogi. Feitzinger Edward (1851—1932). Spis książek nakładowych i Komisowych Księgarni Edwarda Feitzingera w Cieszynie. 1892 r. Nakładca Edward Feitzinger w Cieszynie (Szląsk austryacki), (1892),
88436 Katalogi. Feitzinger Edward (1851—1932). Spis książek nakładowych i komisowych księgarni Edwarda Feitzingera w Cieszynie. B. m. b. r. (Cieszyn, około roku 1893),
88437 Katalogi. Feitzinger Edward (1851—1932). Spis książek nakładowych i komisowych księgarni Edwarda Feitzingera w Cieszynie (Wyższa brama). B. m. b. r. (Cieszyn, około r. 1895),
88438 Katalogi. Feitzinger Edward (1851—1932). Spis pięknych książek obrazkowych i zajęć dla dzieci z nakładu Edwarda Feitzingera w Cieszynie (Szląsk austr.). Do użycia jako formularze do zamówień; wystarczy także podanie numerów. Z gwiazdką * oznaczone numera są nowości. B. m. b. r. (około 1900),
88439 Katalogi. Feitzinger I. Von ... . Feitzinger I. Von ... in Biala verlange ... (Katalog litografowany, 1860),
88440 Katalogi. Feldmanowski Hieronim (1822—1885). Katalog Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Z polecenia Towarzystwa spisał i ułożył Hieronim Feldmanowski. Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Druk. Nadwornej W. Deckera i Spółki, 1869,
88441 Katalogi. Feldmanowski Hieronim (1822—1885). Katalog duplikatów z Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk u Bibliotekarza Towarzystwa H. Feldmanowskiego w Poznaniu, Bazar 35. Nr. I Katalog von Duplikaten aus der Bibliothek des Vereins der Freunde der Wissenschaften beim Bibliothekar des Vereins H. Feldmanowski. Posen, im Bazar 35. Nr. 1. Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1872,
88442 Katalogi. Feldmanowski Hieronim (1822—1885).
88443 Katalogi. Fenichel Mendel (zm. przed 1891). Katalog Księgarni M. Fenichla wdowy w Tarnowie. (1891).
88444 Katalogi. Fenichel Mendel (zm. przed 1891). Katalog dzieł polskich wypożyczalni książek przy Księgarni ... Tarnów, 1892,
88445 Katalogi. Fenichel Mendel (zm. przed 1891). Spis dziełek, poleconych przez C. K. Radę Szkolną krajową na premie dla młodzieży. Tarnów, 1894,