Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
32890 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Żukowski Witold. U wrót nędzy. Obr. dram. w 2 odsł.
27171 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. B. B. U wód mineralnych. Kom.
51949 Kasprowicz Jan (1860—1926). U trumny wieszcza. 2 fragmenty poświęcone pamięci Adama Mickiewicza. Lwów, Towarzystwo Przyjaciół Oświaty, nakł. H. Altenberga, druk. Instytutu Stauropigjańskiego, 1890,
99156 Konarski Franciszek (1857—1907). U stóp Wieszcza (1798—1898). Lwów, druk. Zakładu narodowego im. Ossolińskich, 1898,
95258 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). U stóp najjaśniejszego cesarza wszech Rossyj. Najpokorniejsze prośby katolików obrządku greckiego i łacińskiego o pozostawienie ich przy wierze rzymsko-katolickiej. (Na drugiej karcie tytułowej:) Aux pieds de sa Majésté Empereur de toutes les Russies. Les plus-humbles pétitions des Catholiques du rite grec et latin de vouloir bien leur conserver la foi catholique-romaine. Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i spółki, 1896 (na okł.: 1897),
2746 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. U stóp Krzyża, 12 krótkich uwag. Lwów, w kom. u Pillera i Sp., druk. Zakł. Narod. Ossolińskich, 1849,
104368 Benedykt o. (zakonnik). U stóp Golgoty czyli wiązanka mirry, rozmyślania przenajświętszej męki Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz ćwiczenia duchowne z ksiąg pobożnych zebrane i rozłożone na wszystkie dni postu wielkiego, przekład nowy z francuskiego. Warszawa, druk. St. Niemiry Synów, 1900,
1645 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). U stóp Bolesnej Matki, nabożeństwo do Matki Bożej bolesnej, przełożył o. Prokop Kap. (Leszczyński). Warszawa, druk. St. Niemiery Synów, 1900,
6842 Bazin Réné (1853—1932). U sióstr miłosierdzia. Nowela. Dodatek do Kuryera codziennego. Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1891,
100857 Kopernik Mikołaj (1473—1543). U quarto centenario di Nicolo Copernico nell' Università di Padova. Padova, R. Stab. di P. Prosperini, 1873,
61074 Dzierzkowski Józef (1807—1865). U propast' doroha chowzka. Opowidanie pisla Dzierzkowśkoho. Kosztom i za chodom towarystwa „Proświta", knyżoczka 43. U Lwowi, z Druk. Tow. im. Szewczenka, 1877,
46404 Hoffman Karol (1855—1937). U ognia. Obrazek sceniczny w 1-ym akcie przez ... Radom, druk. A. Kurzątkowskiego, 1889,
28833 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Hoffman Karol (pseud. Karol z Suwałk; 1855—1937). U ognia. Obr. w 1 a.
55413 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Mirbeau Oktaw (1848—1917). U naszego znakomitego pisarza.
29254 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Komorowski Bronisław (1847—1912). U nas tak. (Państwo Jaglińscy). Kom. w 5 a.
64966 Garborg Arne (1851—1924). U mamy. Powieść przekład A. Callier. Warszawa, Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, w Drukarni Przeglądu Tygodniowego, 1892,
104212 Bełza Władysław (1847—1913). U kolebki wieszcza: Żywot Adama Mickiewicza. Popularnie skreślił... Lwów, H. Altenberg, Druk. im Ossolińskich 1898,
27287 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bełcikowski Adam (1839—1909). U kolebki narodu. Dr. w 5 a.
104118 Bełcikowski Adam (1839—1909). U kolebki narodu, dramat z dziejów mitycznych w 5ciu aktach, uwieńczony drugą nagrodą na konkursie galicyjskiego Wydziału Krajowego w r. 1891. Odb. z Reformy. Kraków, nakł. autora, L. Zwoliński i Sp., Druk. Związkowa, 1892,
35194 Fischer Korneli. U kolebki Mickiewicza. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1898,
72065 Grzegorzewski Jan (ok. 1850—1922). U kanclerza Caprivi'ego. B. m. (Lwów), druk. Zygmunta Golloba, b. r. (ok. 1899),
30617 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Olizarowski Tomasz August (krypt T. A. O; 1811—1879). U grani.
61188 Dzikich (U). U Dzikich w niewoli czyli odwaga zwycięża. Opowiadanie na tle wojen Malajskich. Warszawa, nakł. Ch. I. Rosenweina, druk. W. Thiella, 1900,
108520 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). U doktora. Fraszka sceniczna w jednym akcie przez A. E. (Teatry amatorskie, VII). Kraków, Wydawnictwo Józefa Blizińskiego, nakł. Wydawcy, (G. Gebethner i Sp.), druk. A. Słomskiego i Sp., 1892,
29449 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Koziebrodzki Władysław (pseud. Władysław Estarodzki, Iks; 1839—1893). U doktora. Fr. scen. w 1 a.
27870 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Danielewski Cyryl (pseud. Józef z Brzezia, D. Anielewicz; 1864—1923). U ciotuni. Żart scen. w 1 a.
21721 Czencz Władysław ks. T. J. (1850—1922). U Boskiej Dzieciny. B. m. b. r. (1895),
52403 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bauermeister. U Bismarka. Fr. w 1 odsł.
104091 Belot Adolf (1829—1900). U Beduinów w Hedżas. Nowela. (Dodatek do nr 360, 362, 364 Tygodn. Ilustr.). B. m. b. r. dr. (Warszawa, 1882),
90354 Katalogi. Prochaska Karol (1829—1906). U ... w Cieszynie i Bielsku wyszły i są do nabycia u niego i.t.d. (nakłady). Cieszyn, (około 1861),