Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105762 Bickes (Biches?). Mierzwienie ziarna podług systemu pana... Rzecz wyjęta z oryg. dzieła pana... a ułożona w polskim języku przez Więckowskiego Tadeusza w Mińsku. Wilno, Marcinowski, 1858,
105765 Bicz Karol,
105763 Bicz. Bicz. (Czasopismo tajne. Kraków, 1862),
105764 Bicz. Bicz. Tygodnik humorystyczno-satyryczny (od r. 1886: Bicz. Dwutygodnik polityczno-satyryczny). Właściciel i wydawca K. J. Arwin Zieliński. Redaktor odpowiedzialny Władysław Jaworski (od nru 28: odpowiedzialny red. i wydawca Andrzej Czerwonka). Kraków, druk. Józ. Fischera, Rok I 1885 nrów: dwa okazowe (bez daty i z 31 maja) oraz 1—38; Rok II 1886 nrów 39—51 (z 1 lipca).
105766 Biczaj Jan. Praktyczna nauka silskoho hospodarstwa. Napysaw... Czast' I. O nawozi abo hnoju. Czast' II. O uprawi roli. Czast' III. O uprawi poodynokych rosłyn hospodarśkych. Lwów, 1873—75—77.
105767 Biczaj Jan.
105768 Bicze (Bartkowe). Bicze (Bartkowe). Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, (1899),
105769 Biczer Stou,
105770 Bider G. L. Gemma di Vergy. Opera traiczna w 3 akt., poezya... muzyka Donizettego. Warszawa, druk. J. Dietricha, 1844,
105771 Bidlo Jaroslav dr (1868—1937). Češti emigranti v Polsku v době husitské a mnich Jeronym Pražsky. Časopis musea kr. českého 1895,
105772 Bidlo Jaroslav dr (1868—1937). Jednota Braterská w prvnim wyhnanstvi 1548—1561. S podporou Česke Akademie pro Vědy, Slovesnost a Uměni. (Bibliotheka historická doplňkem k českému časopisu historickému... II). V Praze, Bursik & Kohout, tisk. Alois Wiesner, 1900,
105773 Bidlo Jaroslav dr (1868—1937). Nekrologium polské vetvě Jednoty bratrské. (Odb. z Věstnika Král. Česke Společnosti Nauk). Praha, Fr. Řivnáč, 1897,
105774 Bidlo Jaroslav dr (1868—1937).
105775 Bidon de Villemontez de Saint-Louis (zm. 1839). Ovińska ou les exilés en Sibérie, drame lyrique en 3 actes. Paris, Barba, an IX (1801),
105776 Bidpaj,
105777 Bidziński Jan. Goniometrya.
105778 Bidziński Jan. Studyum z geometryi analitycznej o przekrojach płaskich powierzchni krzywej drugiego stopnia pierwszego rodzaju, stycznych do trzech przekrojów płaskich tejże powierzchni. (Odb. ze Sprawozdania szkoły realnej). Kraków, nakł. funduszu naukowego, druk. A. Koziańskiego, 1890,
105779 Bieberstein,
105780 Biebrza,
105781 Biec Włodzimierz A.,
105782 Biechoński Stan. Na tle dziejów powszechnych XVII wieku Polska i Jan Sobieski. (Odb. z Warty). Poznań, druk. i skł. gł. W. Simona, 1883,
105783 Biechoński Stan.
105784 Biechoński Wojciech (1839—1926). Rzut oka na przemysł górniczo-naftowy w Galicyi. B. m. b. r. (ok. 1870),
105785 Biechoński Wojciech (1839—1926).
105786 Biecz,
105787 Bieczyński Feliks. Spis szczegółowy Drzew ozdobnych Krzewow Podkrzewow Kwiatów trwałych letnich bulwowych i cybulowych sprowadzonych z Hamburga lub własnem staraniem wychodowanych z nasienia, szczepienia lub odkładów a wysadzonych i żyjących w Ogrodzie Publicznym Miejskim oraz na Trawnikach przed Pałacem Rządu Gubernialnego w Lublinie od czasu założenia w roku 1837 po dzień 18/30 Września 1854. Lublin, 1854,
105788 Bieczyński Fr.,
105789 Bieczyński Tadeusz. Sąd sejmowy opowiedziany przez naocznego świadka. Przyczynek do dziejów Królestwa Kongresowego. (Odb. z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1869,
105790 Bieczyński Tadeusz. Sąd Sejmowy 1827—1829 na przestępców stanu. Urzędowe akta zebrane staraniem... Sekretarza Prezydyalnego Sądu Sejmowego. Wydanie J. I. Kraszewskiego. Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1873,
105791 Bieda,