Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
98285 Komisja krajowa dla spraw przemysłowych.
98269 Komisja Korespondencyjna w Agen.
98283 Komisja Korespondencyjna Młodej Polski.
98268 Komisja Kontrolująca dla Kasy Oszczędności w Krakowie.
98267 Komisja konstytucyjna Sejmu Krajowego we Lwowie.
98266 Komisja Konkursu Dramatycznego Krakowskiego.
98265 Komisja konkursowa (dla utworów scenicznych).
98262 Komisja kierująca restauracją kościoła NPM w Krakowie.
98261 Komisja Językowa w Towarzystwie Naukowym Krakowskim.
98260 Komisja Językowa Akademii Umiejętności w Krakowie.
98246 Komisja Gazowa w Krakowie.
98233 Komisja Fizjograficzna w Krakowie.
98231 Komisja Emigracji Polskiej w Londynie.
98230 Komisja edukacyjna Sejmu Krajowego we Lwowie.
98229 Komisja Edukacyjna Gubernii Wołyńskiej, Podolskiej i Kijowskiej.
98228 Komisja Edukacyjna Gubernii Litewskich, Białoruskich i Mińskiej.
98227 Komisja Edukacji Narodowej.
98546 Komisja do wzniesienia pomnika Tadeuszowi Rejtanowi.
98536 Komisja do wybrania wydziału miejskiego we Lwowie.
98502 Komisja do urządzenia Ogólnego Obchodu Rewolucji Listopadowej.
98501 Komisja do urządzenia kursów polskich.
98496 Komisja do uporządkowania Miasta Krakowa.
98489 Komisja do ułożenia list prawo głosowania mających.
98509 Komisja do spraw włościańskich w Królestwie Polskim.
98373 Komisja do rozpoznania przedłożenia Wydziału krajowego o używaniu języków w c.k. urzędach i władzach administracyjnych, skarbowych ....
98366 Komisja do przyjmowania dla Ojczyzny ofiar wyznaczonych.
98222 Komisja do czynności wyborów nowego wydziału miejskiego dla król. Stoł. miasta Lwowa.
98214 Komisja do Badania Historii Sztuki w Polsce.
98223 Komisja Długu Krajowego.
98224 Komisja Długu Krajowego (przy Rządzie Narodowym).