Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
60640 Dziekoński Tomasz (1790—1875). Powieści starego nauczyciela dla swoich młodych przyjaciół. Z 16 kolor. ryc. Warszawa, Merzbach, druk. Ungra, 1843,
3832 Auleitner Antoni (1801–1898). Gospodarstwo leśne czyli proste zasady hodowania, urządzania i ochrony lasów, oraz korzystnego z nich użytkowania, z szczególną uwagą na lasy prywatne, dla użytku właścicieli ziemiańskich, rządców dóbr i leśniczych praktycznie wyłożone. Z ryc. i tabl. Warszawa, Merzbach, druk. Strąbskiego, 1845,
5146 Balzac Honoriusz (1799-1850). Eugenia Grandet, czyli Córka łakomcy, scena z obrazów życia, tłóm. przez F. S. Dmochowskiego. 2 Tomy. Warszawa, Merzbach, druk. przy ulicy Nowosenatorskiej, 1835,
58753 Ducange Wiktor Henryk Józef Brahain (1783—1833). Trzy córki wdowy, romans ... przełożony z francuskiego przez F. S. Dmochowskiego. Tomów V. Warszawa, Merzbach, Druk. przy ulicy Nowosenatorskiej, 1833,
5152 Balzac Honoriusz (1799-1850). Po cóż chciał wiedzieć? Scena z życia paryzkiego, wytłomaczona z franc. przez F. S. Dmochowskiego. Warszawa, Merzbach, druk. przy ul. Nowo Senatorskiej, 1835,
46531 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Przyjemność z pożytkiem czyli Osiem powieści z pism autorki Rozrywek dla dzieci. Warszawa, Merzbach, druk. Maksymiliana Chmielewskiego, 1839,
24684 Desnoyer Karol (1806—1858). Boulé Ludwik i Chabot de Bouin Juliusz. Rita Hiszpanka, drama w 4 aktach przełożona z francuzkiego przez Marcelego Pawłowskiego. (Teatra Warszawskie, oddz. III, nr 8). Warszawa, Merzbach, druk. M. Chmielewskiego, 1840,
8468 Bogusławski Stanisław (1805—1870). Adwokat, komedyo-opera w 1 akcie oryginalnie napisana, z muzyką Edw. Wolffa. Warszawa, Merzbach, druk. J. Wróblewskiego, 1833,
12996 Carmouche Piotr Fryderyk Adolf (1792—1868). Pokoik Zuzi, krolofila ze śpiewkami w 1 akcie z francuz. tłóm. przez F. Szymanowskiego. Warszawa, Merzbach, druk. J. Węckiego, 1834,
9743 Braconnier Edward. Geografia na tle historyczném osnowana, czyli rys geografii w połączeniu z historyą. Przekład z francuzkiego wydania z r. 1843, w 2 Cz. a 4 Tomach, przez Tom. Dziekońskiego. Warszawa, Merzbach, druk. J. Ungra, 1857,
59119 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Benvenuto Cellini, przełożył z franc. J(ózef) B(liziński). Tomów V. Warszawa, Merzbach, druk. J. Tomaszewskiego, 1851,
58752 Ducange Wiktor Henryk Józef Brahain (1783—1833). Artysta i żołnierz. Romans. Tomów III. Warszawa, Merzbach, druk. J. Dietricha, 1834,
59157 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Stuartowie. Powieść w 3 tomach, z francuzkiego. (Wieczory Zimowe. Oddział II. t. I—III). Warszawa, Merzbach, druk. J. Dietrich, 1844,
35430 Flatt Oskar (1822—1872). Brzegi Wisły od Warszawy do Ciechocinka, z dopełniającym poglądem na przestrzeń od Torunia do Gdańska. Przewodnik żeglugi parowej. Przez..., z sześcioma widokami i dwiema mapami. Warszawa, Merzbach, druk. Gazety Codziennej, 1854,
1681 Alhoy Filadelfia Maurycy (1802–1855). Fizyologia wierzyciela i dłużnika, z ryc. przez Jeanet-Lange. Warszawa, Merzbach, druk. Chmielewskiego, 1843,
8446 Bogusławski Edward Wojciech (1823—1902). Powieści i wspomnienia historyczne, w sposobie chronologicznym zastosowane do pojęcia każdego wieku. Warszawa, Merzbach, druk Ungra, 1851,
62852 Engeströmowa Leokadia z Gajewskich. Miesiąc Maryi, poprzedzony modlitwami porannemi, wieczornemi i pomnożony rozmaitem nabożeństwem przez L. E. Warszawa, Merzbach, 1859,
16768 Cooper James Fenimore (1789—1851). Krzysztof Kolumb, przekład Ludwika Jenikego. (Część Skarbca Arcydzieł). Warszawa, Merzbach, 1853,
6840 Bazar zabawek. Bazar zabawek dla dzieci, z 6 arkuszowemi tablicami litograficznemi, obejmującemi 10 tychże zabawek, i tekstem objaśniającym sposób ich urządzenia. Warszawa, Merzbach, 1851,
60644 Dziekoński Tomasz (1790—1875). Wiązanie dla moich wnuków. Pierwiastki czytania, jako zachęta do nauki. Z 24 ryc. Warszawa, Merzbach, 1850,
104876 Bernard (de) Karol (właściwie: Pierre-Marie-Charles de Bernard du Grail de La Villette; 1804—1850). Zamek Bergenheim (Gerfaut). Powieść przełożona z francuzkiego. Tomów 3. Warszawa, Merzbach, 1850,
62316 Elkana J. M. Historya święta dla młodocianego wieku, po polsku i po francuzku, przez autora „Nowej metody”. Warszawa, Merzbach, 1846,
60638 Dziekoński Tomasz (1790—1875). Obraz świata pod względem geografii, statystyki i historyi wszystkich krajów, skreślony podług najlepszych źródeł. Z mappami, herbami wszystkich państw i rycinami. Tomów II. Warszawa, Merzbach, 1843,
60651 Dziekoński Tomasz (1790—1875). Życie Napoleona podług najlepszych źródeł. Z 24 rycinami na stali rytemi z oryginalnych obrazów najsławniejszych malarzy francuzkich. Tomów II. Warszawa, Merzbach, 1841,
25591 Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871). Czytania pożyteczne i przyjemne. Dzieło w trzech językach polskim, francuskim, niemieckim, dla użytku młodzieży. Wydane przez... Warszawa, Merzbach, 1837,
8833 Bombardowanie. Bombardowanie fortecy. Gra towarzyska. Warszawa, Merzbach, (około 1850),
18866 Czasopisma. Czasopisma. Feriae Varsavienses. Feriae Varsavienses. Warszawa, Mediolan, 1818—1820.
71510 Grudziński Stanisław (1852—1884). Poezye. Warszawa, Maurycy Orgelbrand, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883,
71503 Grudziński Stanisław (1852—1884). Dwie mogiły. Poemat na tle podań ludu ukraińskiego osnuty. Warszawa, Maurycy Orgelbrand, druk. S. Orgelbranda Synów, 1879,
1516 Aleksandrowicz Stanisław. Kuniza klucz do klasyfikacyi owiec poprzedzony pobieżnym poglądem na ogólny stan gospodarstwa, na chów owiec, a szczególnie na wybór ras odpowiednych obecnym warunkom rolnictwa krajowego. Warszawa, M. Ziemkiewicz, 1876,