Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101474 Korewa Józef. Sprawa WW. JPanstwa Antoniego, tylko iako Męża i Rozalii z Pohrebickich Szalewiczow Rotmistrzow Powiatu Lidzkiego. Z WW. JPanami Władysławem Minskim Czesznikow: Sendomirskim, Józefem Wilbikiem Rotmistrzem Lidzkim, Paręcznikiem, Tadeuszem Borzymowskim Sędzią Grodzkim Słonimskim, Tadeuszem i Wincentym Kapitanem Woysk Rossyiskich Bracią, Rózą i Zofią Siostrami Zaleskiemi, oraz z Franciszkiem, Leopoldem i Józefem Bracią, i Małgorzatą Siostrą Zaleskiemi. B. m. b. r. (po 1800?),
101473 Korewa Józef. Sprawa Jmć Pana Antoniego Rakielewicza. z JWW. Janem i Bene­dyktą Wołodkiewiczami Assessorami Sądu Głłgo Depar: Igo Guber: Litt: Grodzien:, oraz z W. JPm Bolesławem Romerem Sędzicem Ziem: Pttu Trockiego. B. m. b. r. (po 1808),
101472 Korewa Artur.
101471 Korewa Artur.
101470 Korewa Antoni.
101469 Korewa (Koreywa) Aleksander Tomasz Wiktor (1803–1874).
101468 Korewa (Koreywa) Aleksander Tomasz Wiktor (1803–1874). Questions: 1. Déterminer si les révulsifs sur le tube digestif ont de l'influence dans les cas de lésion organique du cerveau 2. De l'aspect que présentent les poumons avant et après la respiration. 3. Quels sont les agents chimiques capables de neutraliser les propriétés vénéneuses des acides et des alcalis? 4. De l'hémorrhagie utérine dans les six premiers mois de la grossesse. Paris, imp. Rignoux, 1841,
101467 Korrespondentów. Do Korrespondentów Dziennika Narodowego. Paryż, druk. Bourgogne et Martinet, b. r. (przed 1849),
101466 Korrespondent Warszawski (1831–1834).
101465 Korrespondent Rolniczy, Przemysłowy i Handlowy (Warsz. 1855–1900).
101464 Korrespondent Poznański.
101463 Korrespondent Poznański. Korrespondent Poznański w materjach niepolitycznych lecz uczonych, rozszerzających powszechne dobro i oświecenie. Poznań, 1808.
101462 Korrespondent Polski. Dziennik Korrespondent Polski. Warszawa, red. i wyd.: Stanisław Wyżewski, druk. Drukarni w Rynku Starego Miasta pod liczbą 57, 1831 (nr 1 z 2 I – nr 11 z 13 I),
101461 Korrespondent Płocki. Korrespondent Płocki. (Wychodził dwa razy w tygodniu). Płock, wyd. Zygmunt Rościszewski, red. odp. Józef Dunkel (od nr 79 z 5 X 1880: Zygmunt Rościszewski), druk. Płockiej Drukarni Gubernialnej, 1876 (nr 1 z 4 I) – 1888 (nr 96 z 28 XII),
101460 Korrespondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy (Warsz. 1855).
101459 Korrespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy (od nru 80 z 7 X 1855 r.: Korres­pondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy, od nru 86 z 28 X 1855 r.: Korrespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy). (Wychodził dwa razy na tydzień przy Gazecie Warszawskiej, od r. 1866: tygodnik). Warszawa, red. i wyd. niewymieniani, druk. Drukarni Gazety Warszawskiej, 1841 (nr 1 z 4 VII) – 1900 (i dalej do r. 1914),
101458 Korrespondent handlowo-przemysłowo-rolniczy. Prospekt. Korrespondent für Handel, Industrie und Landwirtschaft, in Polnischer und Deutscher Sprache mit Beginn des neuen Quartals jeden Sonntag in Lemberg erscheinen wird. Lemberg, I. Vereinsdruckerei, den 21. September 1875,
101457 Korrespondent handlowo-przemysłowo-rolniczy. Korrespondent handlowo-przemysłowo-rolniczy. (Tytuł także po niemiecku): Korrespondent für Handel, Industrie und Landwirthschaft. (Tygodnik). Lwów, wyd. i red. odp.: Bernard Goldmann, druk. I. Związkowej Drukarni, 1875 (nr 1 z 26 IX – nr 3 z 10 X),
101456 Korespondent Francuzki. Korespondent Francuzki czyli Wzory listów francuzkich we wszelkich okolicznościach życia towarzyskiego, do użytku sprawuiących interessa i młodzieży. Z przyłączonemi uwagami nad sposobem pisania listów w ogólności, ich kształtem, tytułami, podpisami i t. d. szczegolniey stosowanemi do używania w Polszcze zwykłego. (Tytuł francuski:) Le Correspondant françois ou Modèles de Lettres françoises sur toutes les occurences de la vie sociale à l'usage des jeunes personnes, des gens d'affaires. Avec des observations pratiques sur la manière d'écrire les lettres en général, sur leur forme, sur le cérémonial, les titres, les adresses etc. Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1809,
101455 Korrespondent Emigracii polskièj. Korrespondent Emigracii polskièj. (Tytuł tylko na półarkuszu 1 cz. 1 oraz na półarkuszu 1 cz. 3, w nagłówku półarkusza 1, cz. 2 tytuł: Korrespondent). (Wychodził nieregularnie, półarkuszami, początkowo 4 razy w miesiącu, od 1839 r.: raz w miesiącu lub rzadziej). Paryż, wydawcy i redaktorzy: Franciszek Gordaszewski i Jan Lutosławski (od półark. 1 części 2 z 6 IX 1838: Józef Alfons Potrykowski), litografowane, 1838 (półark. 1 z 10 V) – 1839 (półark. 10 z 23 VII),
101454 Korespondent (Dawny) Przyjaciela Dzieci (pseud.).
101453 Korrespondent (Warsz. 1834–1841, ost. nr 170 z 30 VI).
101452 Korespondencye handlowe Ekonomisty narodowego (Krak. 1894–1895).
101451 Korrespondencya.
101450 Korespondencja wiedeńska.
101449 Korespondencja przemysłowa.
101448 Korrespondencya. Korrespondencya miłosna Likandra i Emilii. Warszawa, druk. Wdowy Tomasza Le Brun, 1808,
101447 Korrespondencya miłosna. Korrespondencya miłosna Likandra i Emilii. Warszawa, Zawadzki, 1801,
101446 Korrespondencya w Materyach Obraz Kraiu i Narodu Polskiego Roziaśniaiących (1807).
101445 Korespondencja handlowa.