Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105641 Biblioteka. Biblioteka popularna nauk przyrodniczych,
105724 Biblioteka„Walki Klas". Biblioteka „Walki Klas". Genewa, nakł. „Walki Klas", 1889.
105727 Biblioteka„Wieku". Biblioteka „Wieku". Warszawa,
105734 Bibliotekarstwo,
105735 Biblioteki,
105739 Bibliotheca Fratrum Polon.,
105741 Bibliotheca Warmiensis,
105738 Bibliotheca. Bibliotheca classica scriptorum latinorum. Wrocław, Korn, 1821—1822.
105740 Bibliotheca. Bibliotheca Ossoliniana (1803),
105743 Bibliothek (Die jüdische),
105744 Bibliothek fur die reifere christliche Jugend,
105749 Bibliothek gediegener und interessanter französischer Werke,
105742 Bibliothek. Bibliothek russischer Denkwürdigkeiten, Bd 2.,
105745 Bibliothek. Bibliothek ausgewählter Memoiren des XVIII, und XIX. Jahrhunderts, mit geschichtl. Einleitungen und Anmerkung.
105746 Bibliothek. Bibliothek slavischer Poesien in deutscher Uebertragung. Redaktor Joseph Wenzig, 2 tomy. Prag, Verlag von Fr. A. Urbanek, 1875— 1876,
105747 Bibliothek. Bibliothek von Ritter- Räuber- und Criminal-Geschichten, bearbeitet von mehreren Gelehrten,
105748 Bibliothek. Bibliothek (Slavische) oder beiträge (!) zur slavischen philologie und geschichte heraugegeben von Fr. Miklosich. Erster band. Wien, bei Wilhelm Braumüller, Mechitharisten-Buchdruckerei, 1851,
109999 Bibliothek. Bibliothek interessanter Erzählungen,
105750 Bibliotheks-Catalog. Bibliotheks-Catalog (der Höheren Töchterschule in Thorn). (Thorn), Buchdr. d. Thorn. Ostdt. Zeitung, (1884),
105754 Bibliothèque slave elzévirienne,
105751 Bibliothèque. Bibliothèque impériale publique de St. Pétersbourg. Catalogue de la section des Russica ou écrits sur la Russie en langues étrangères. 2 t. Petersburg, (Leipzig, Voss), 1873,
105752 Bibliothèque. Bibliothèque Polonaise à Genève. I. Les Polonais domiciliés à Genève ouvrent une Bibliothèque (podpisano: Le Comité de la Bibliothèque Polonaise. Genève, le 1« mai 1844). (Genève, 1844),
105753 Bibliothèque. Bibliothèque russe et polonaise. Paris (dotyczą Polski następujące tomy): Vol. 3me. Relation d'un voyage de Pologne fait dans les années 1688 et 1689 (przez X. F. de S.) 1858. — Vol. 4me. Journal de Voyage du Boyare Cheremétef (Szeremetiew Borys) à Cracovie, Venise, Rome et Malta. 1858—59. — Vol. 7me. Chevalier Pierre: Histoire de la guerre des Cosaques contre de Pologne. 1860.
105755 Bibliothèque. Bibliothèque utile. Paris. 1859—65,
105756 Bibliothèque.
105757 Bibliotieka. Bibliotieka zapadnoj połosy Rossii. Izdanije I. D. Szigarina. Tom pierwyj. S. Pietierburg, Tipolitografija L. Biermana i G. Rabinowicza, 1879,
105758 Bibosz Barnaba. Cztery piosenki. Warszawa, druk. P. Szymanowskiego, 1897,
105759 Bibosz Barnaba. Milion toastów gwoli zabawie i rozweseleniu towarzystwa, część I. Warszawa, nakl. i druk. Wł. Szulca, 1894,
105760 Bibrowicz Bernard ks. Kazanie na obchodzie żałobnym za duszę ś. p. Tadeusza Kościuszki w kościele katedralnym poznańskim miane. Kalisz, 1817,
105761 (Bibrowski Szczepan). Biografia sześcioletniego chłopca Szczepana Bibrowskiego jak również księcia i księżniczki Kolibri (żywe lalki). Warszawa, druk. i lit. Jana Cotty, 1898,