Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
80005 Jaskierski. Nowe wzory pisma polskiego dla użytku uczącej się pisać młodzieży napisane i wyryte na kamieniu przez ... Warszawa, nakł. A. Fretta, b. r.,
86632 Kalendarze. Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy. Warszawa, nakł. A. Dzwonkowskiego, 1872.
87230 Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1873, z mappą kolei Królestwa Polskiego. Warszawa, nakł. A. Dzwonkowskiego, 1872;
99384 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wlazł kotek na płotek. Śpiew z towarzyszeniem fortepianu. Słowa Władysława Syrokomli, muzyka Albina Korytyńskiego. Dzieło 8. Warszawa, nakł. A. Dzwonkowskiego i Sp., b.r. (1863),
4841 Bajeczki. Bajeczki kotka Mruczusia. Warszawa, nakł. A. Dubowskiego, Fürth, G. Löwensohn, (1899),
24008 Delacroix Jan Franciszek. O hemoroidach uwagi i spostrzeżenia praktyczne co do natury, przyczyn, zjawisk i leczenia wszystkich przypadłości do których dają powód; sposoby zjednania ulgi stałej i leczenia ich gruntownego (w pewnych przypadkach); dyeta i prawidła zachowania się w tej słabości; z francuskiego według 4tej edycyi przełożył Tomasz Krauze, doktor medycyny. Warszawa, nakł. A. Brzeziny, G. Senewalda, 1830,
38496 Friedrich Theodor Heinrich (1776—1819). Wyprawa satyryczna z niemieckiego przekład wolny Brunona Hrabi Kicińskiego. Warszawa, nakł. A. Brzeziny i Kompanii, druk. A. Gałęzowskiego i. Kom., 1830,
16785 Cooper James Fenimore (1789—1851). Szpieg, romans amerykański Koopera, tłómaczony na polskie z zastósowaniem do oryginału przez J. H. S. Tomów IV. Warszawa, nakł. A. Brzeziny i Komp., druk. A. Gałęzowskiego i Komp., 1829 (t. I—II) — 1830 (t. III —IV),
75642 Izdebska Władysława z Rogozińskich (1829—1902). Wiązka bławatków. Zbiór powieści, opowiadań, obrazków wierszem i prozą młodemu wiekowi poświęconych przez ... Warszawa, nakł. A. B. Boguckiego w Drukarni Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1878,
82215 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Inne czasy, inni ludzie, powieść Maurycego Jokaja przekład A. Callier. Tom pierwszy — tom czwarty. Warszawa, nakł. (i druk.) Przeglądu Tygodniowego, 1879,
5281 Bałucki Michał (1837—1901). Z obozu do obozu. Powieść przez... Warszawa, nakł. „Przegl. Tyg.", 1874,
6266 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Historya literatury polskiej, potocznym sposobem opowiedziana. Warszawa, nakł, M. Glücksberga, druk. J. Jaworskiego, 1861,
38216 Frey Gabriela. Wyrób sztucznych kwiatów. Przez... ze 170 drzeworytami w texcie. Warszawa, nakł, i druk. J. Noskowskiego, 1880,
15028 Chomętowski (Chomentowski) Stanisław (1838—1881). Kilka słów o postępie psychiatryi W roku ubiegłym. (Odbitka z Pamiętnika Towarzystwa Lekarsk. Warszawsk.). Warszawa, nakł, autora, w druk. dawniej Augusta Liefeldt, 1865,
104568 Berent Wacław (1873—1940). Fachowiec, powieść spółczesna. Warszawa, nakł-T. Paprockiego i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1895,
104990 Berseaux Charles-Eugène ks. Religia przyszłości, postęp, przemysł. Trzy wielkie kwestye rozwiązane w kilku słowach, przekład W(ład.) M(iłkowskiego?). Warszawa, nakł Al. Szleifsteina, (druk 1870 r.).
94060 Kleczyński Jan (1837—1895). Chopin w celniejszych swoich utworach. Trzy odczyty... Wypowiedziane w Resursie Obywatelskiej w dniach 3, 7, i 8 Grudnia 1883 r. w Warszawie. 1) Nokturny i Preludya, 2) Ballady i Scherza, 3) Polonezy i Mazurki. Warszawa, nakl. Redakcyi Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego, druk. Braci Jeżyńskich (dawniej J. Ungra), 1886,
23428 Darwin Karol (1809—1882). O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli o utrzymywaniu się dosko nalszych ras w walce o byt. „On the Origin of Species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life”. Przełożyli Szymon Dickstein i Józef Nussbaum. (Dzieła Karola Darwina, t. I). Warszawa, nakl. redakcji Przeglądu Tyg., druk. Przeglądu Tyg., 1884/5,
105064 Berton Montan Pierre Francisque Samuel (1842—1912). Ciężka próba, komedya w jednym akcie, przełożona z francuzkiego przez Juliana Miłkowskiego. Przedstawiona po raz pierwszy w Teatrze Rozmaitości dnia 8 Marca 1866 roku. Warszawa, nakl. Księgarni Braci Szleifstein, druk. Aleks. Ginsa, 1868,
105759 Bibosz Barnaba. Milion toastów gwoli zabawie i rozweseleniu towarzystwa, część I. Warszawa, nakl. i druk. Wł. Szulca, 1894,
8914 Bondini (Bondyni) Ludwik (z Tyflisu). Poezye. Ciche pieśni. Wrażenia, Varia. Warszawa, nakl. i druk. Lepperta i Sp., 1898,
85117 Kalendarz Polski dla Ludu. Kalendarz Polski dla Ludu na rok 1891. Ozdobiony wielu obrazkami i portretami ułożony przez Ursyna (Jan Zamarajew). Wydawnictwa Rok I-szy. Warszawa, nabywać można u E. Lompe; dawniej D. Lange, w Księgarni Centnerszwera, Drukarnia Przemysłowa, (1890),
59576 Duval Aleksander Wincenty Pineux (1767—1842). Chciwosław, czyli Urzędomanija. Komedya w 5 aktach, z Duvala przerobiona. Grana na Teatrze Narodowym dnia 25 lipca 1820 r. a na żądanie d. 27 t. m. powtórzona. Warszawa, N. Glücksberg, 1821,
35419 Flatt Jerzy Beniamin (pisze przeważnie pod imieniem Beniamin; 1768—1860). Ceres czyli dziennik rolniczy, poswięcony wszystkim gałęziom wieyskiego gospodarstwa; napisany przez..., Dyrektora Instytutu Agronomicznego. (Także drugi tytuł; Rozprawy rolnicze napisane przez... Z mappą i tabelą folwarku Rudy). T. I, czyli część I. i II. Warszawa, N. Glücksberg własnym nakładem, 1825,
39660 Godebski Józef Kalasanty (1803—1868). Chwile zemsty. Wiersz Adama Mickiewicza. Warszawa, MLCCCXXXI (1831),
13076 Carrière Maurycy (1817—1895). Sztuka i literatura w XVIII i XIX wieku. Epoka rozwoju ducha i ideały ludzkości przez ... przekład z drugiego wydania niemieckiego uzupełniony poglądem na poezyę polską w XIX stuleciu, skreślonym przez Piotra Chmielowskiego. Cz. I i II. Warszawa, Michał Glücksberg, druk. .J. Ungra, 1878—1879,
86572 Kalendarze. Kalendarzyk. Kalendarzyk na rok 1876, 1880. Warszawa, Mestenhauser.
24012 Delafaye-Brehier Julia. Rady dla dzieci w moralnych i ciekawych powieściach wystawione. Z francuskiego ... przez F. S. Dmochowskiego. Tomów II. Warszawa, Merzbach. Druk przy ulicy Nowosenatorskiej nr 476 lit. D, 1834,
64109 Gabinet. Gabinet powieści i romansow zebrany z najnowszych i najcelniejszych autorow przez F. S. Dmochowskiego. Tom I—VIII. Warszawa, Merzbach, w Drukarni przy ulicy Nowosenatorskiej nro 476 lit. D, 1835—1836,
58754 Ducange Wiktor Henryk Józef Brahain (1783—1833). Doktor spowiednikiem, czyli Młoda emigrantka. Romans... przełożony przez F. S. Dmochowskiego. Tomów V. Warszawa, Merzbach, nakład tłumacza, Druk. przy ulicy Elektoralnej nr 795, 1830,