Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
8943 Boniecki Fredro Michał. (1839—1877).
8944 Boniface,
8945 Boniface Joseph Xavier (1798—1865). Ciotka mojej babki czyli dwie kochanki, powieść przełożona z francuskiego przez Annę W(Wolfównę). Warszawa, 1846,
8946 (Bonifacy św.; 680—755). Książeczka dla braci i sióstr związku św. Bonifacego i św. Wojciecha w dyecez. chełmińskiej. Strasburg (Brodnica), u Köhlera, 186?
8947 (Bonifacy św. męczennik, żył w IV w.). Zbiór życia i cudów znakomitych świętego Bonifacego męczennika w kościele Czerniakowskim XX. Bernardynów nieustannemi wsławionego cudami, wraz z nabożeństwem do niego. Warszawa, b. w. b. r.,
8948 (Bonifacy św. męczennik, żył w IV w.).
8949 Bonifratrzy,
8950 Bonin Anna. Im Inselmeer. Prinzessin Halszka, zwei Erzählungen. (Pod pseud. Hans Werder). Berlin, Verlag von O. Janke, 1899,
8951 Bonin Maria (mieszkała w Witebsku). Deux années de séjour en Pologne, détails locaux sur l'insurrection polonaise racontés par un témoin oculaire. Paris, Dentu, imp. de E. Martinet, 1863,
8952 Bonin Udo (może Ernst Siegfried?). Die Befestigung und Vertheidigung der deutsch-russischen Grenze, der deutschen Armee dargestellt von einem deutschen Offizier. Berlin, Mittler & Sohn, 1879,
8953 Bonini Marco Napoleone. Murawieff e l’Inghilterra nella questione polacca. Parma, Ferrari, 1863.
8954 Boenisch Paul. Die geschichtliche Entwickelung der laendlichen Verhältnisse in Mittel-Schlesien, mit besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Grundeigenthumsvertheilung, vom Beginn der Besiedelung mit deutschen Bauern bis zur Gegenwart, dargestellt am Bezirk des heutigen Amtsgerichts Canth Regierungs-Bezirk Breslau. Inatiguraldissertation. Jena & Merseburg, 1894,
8955 Boniuszko Józef. Dissertatio inauguralis medico practica de miliaribus, quam in Caesarea litterarum Univ. Vilnensi annuente inclyto medicorum ordine pro gradu doctoris medicinae obtinendo publice defendet... lituanus med. magister, seminarii medici sumptibus Caesarei instituti alumnus a. 1812 die 7 Aprilis. Vilnae, typis Josephi Zawadzki Univ. typ., 1812,
8956 Boniuszko Józef.
8957 Bonjean Louis Ferdinand (senator; 1804—1871). Discours sur les affaires de Pologne prononcé par... Sénat. Séance du 17 Mars 1863. Paris, typ. Ch. Lahure et Cie, 1863,
8958 Bonjean Louis Ferdinand (senator; 1804—1871). Sénat. Affaires de Pologne. Discours prononcé par M. Le premier président..., sénateur. Séance du 18 décembre 1863. Paris, typogr. Ch. Lahure, 1863,
8959 Bonjour Aug.,
8960 Bonjur Wojciech i Mielak St.,
8961 Bonk Hugo dr (1861—1936). Die Städte und Burgen in Altpreussen (Ordensgründungen) in ihrer Beziehung zur Bodengestaltung. (Odb. z Altpreussische Monatsschrift). Königsberg, F. Beyer, 1895,
8962 Bonk J. Blätter zum Kranze der Erinnerung an den verewigten Domherrn Stanislaus Aloysius Rossolkiewicz Ehrenbürger der Stadt Danzig. Danzig, F. A. Weber, Druck von Edwin Groening, 1855,
8963 Bońkowski Hieronim Napoleon (1807— 1886). List z powodu pomnika Mickiewicza. Do JW. dra Ferdynanda Weigla, prezydenta miasta Krakowa. Wyjątek z Kurjera Polskiego z dnia 15 lutego 1884 r. Paryż, Druk. Polska A. Reiffa, (1884),
8964 Bońkowski Hieronim Napoleon (1807— 1886). Niespodziane spotkanie z ciekawym panem (księciem Golicynem) w Paryżu w czasie ostatniego powstania 1863 r. Tamże [Paryż, Druk. Polska A. Reiffa], b. r.,
8965 Bońkowski Hieronim Napoleon (1807— 1886).
8966 Bońkowski J. Powiastka. (Lwów), druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1848,
8967 Bonn Franciszek (1830—1894). Uwieńczone nagrodą złote myśli i zdania dla ochrony zwierząt, które każdy uczciwy człowiek powinien mieć w myśli i w sercu (przełożone na język polski przez Władysława Ludwika Anczyca). Munich, publishing and copyright of Fr. Scherl, publisher, Nuremberg, chromo-litography et print by Rall, Huber et Jordan, (1879),
8968 Bonnardel ks.,
8969 Bonnardet ks. Nauki parafialne na wszystkie niedziele i święta całego roku z dzieł., tudzież o znakomitszych wypadkach z Pisma św. zebrane p. X. Wojciecha Świątkiewicza. 3 tomy. Warszawa, druk. XX. Misjonarzy,[ t. I. 1859; t. II. 1859; t. III. 1861]
8970 Bonnardet ks. Nauki parafialne na niedziele wszystkie w roku tudzież na wielki post, zebrane z dzieł... kanonika honorow. X. Wojc. Świątkiewicza S. T. K. proboszcza z Buska. Rok 2gi. 2 tomy. Warszawa, nakł. i druk. XX. Misjon. u św. Krzyża, 1862,
8971 Bonne ks. Nauka o prawdziwej pobożności i doskonaleniu się przez ... Warszawa, druk. St. Niemiery Synów, 1899,
8972 Bonne Gaston,