Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101504 Korff Mikołaj, mylnie.
101503 Korff (von).
101502 Korff.
101501 Korf (Korff) Pawieł Iwanowicz (1803–1867).
101500 Korf (Korff) Pawieł Iwanowicz (1803–1867). (Obwieszczenie informujące o zakazie posiadania broni, godzinie policyjnej i zapowiedź surowych represji, inc: „Naczelnik Wojenny warszawskiego oddziału. Dla większego zapewnienia spokojności i bezpieczeństwa w m. Warszawie...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1863),
101499 Korf (Korff) Modiest Andriejewicz (1800–1872).
101498 Korf (Korff) Modiest Andriejewicz (1800–1872). Wstąpienie na tron cesarza Mikołaja I-go. Opisane z Najwyższego rozkazu przez Sekretarza Stanu Barona Korffa. z wydania rossyjskiego trzeciego, dla publiczności pierwszego przełożył Józef Przecławski. S.–Petersburg, Druk. Wojenna, 1857,
101497 Korf M. A.
101496 Korf M.
101495 Korf, baron.
101494 Korf.
101493 Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912).
101492 Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912). Katałog knig otnosiaszczichsia k istorii i etnografii Jużno-Russkago Kraja i Małorossijskich knig i not ... nachodiaszczichsia w prodaże w kniżnych i muzykalnych magazinach Bolesława Koriejwo Kommissioniera (Kijewskago otdielenija) Impieratorskago Russkago Muzykalnago obszczestwa ... Kijew, Tipografija K. N. Milewskago, 1890,
101491 Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912). Katalog nut wydanych lub nabytych w większych ilościach przez księgarnie i składy muzyczne ... Kijów 1888. Kraków, druk. W. L. Anczyca, (1888),
101490 Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912). Katalog nowych książek do nabycia w księgarni B. Korejwy. W Kijowie i Odessie. Kijów 1888. Wilna, w tipografii p. F. Osipa Zawadzkiego, (1888),
101489 Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912). Catalogue de musique des ouvrages publiés par ... commissionaire de la Société imp. musicale russe. Kieff, Odessa, 1891,
101488 Koreywa Aleksander Tomasz Wiktor.
101487 Korewo Maria Celestyna.
101486 Korewo Józef.
101485 Korewina (Korejwa, Korewo) Maria Celestyna (Celina) z Boczkowskich, 2o voto Kirkorowa (ok. 1841–1931).
101484 Korewina (Korejwa, Korewo) Maria Celestyna (Celina) z Boczkowskich, 2o voto Kirkorowa (ok. 1841–1931). Podróż po Anglii. (Odb. z Kuriera Wileńskiego). Wilno, 1860.
101483 Korewina Maria z Buczyńskich, mylnie.
101482 Korewina Celina.
101481 Korewicki Z.
101480 Korewicki Aleksander.
101479 Korewa M.
101478 Korewa Ludwik. Mowa na pogrzebie W. J. Pani Anny z Kurpiów de Rzesowéj Sędzinej Ziem. Byw. Województwa Trockiego przez ... Sędzica i Towarzysza pow. Preńskiego deput. Kowieńskiego r. 1804 marca 28 dnia w Trokach miana. B. m. b. r. (1804),
101477 Korewa L.
101476 Korewa L.
101475 Korewa Klety (1837–1863).