Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
13919 Chęciński Jan (1826—1874). Jałmużna i Przypowieść o pszenicy, gawędy z podania ludowego. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk. J. Jaworskiego, 1862,
13932 Chęciński Jan (1826—1874). Poemata mniejsze i strofy ulotne. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk. J. Jaworskiego, 1860,
13918 Chęciński Jan (1826—1874). Jałmużna. Gawęda z podania ludowego. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk. J. Jaworskiego, 1857,
13909 Chęciński Jan (1826—1874). Anioł i Czart. Powiastka (wierszem). Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk. J. Jaworskiego, 1856,
70644 Gregorowicz Jan Kanty (Sołowiew; 1818—1890). Różne różności czyli prawdziwe historye opisane (w t. II: napisane) przez Janka z Bielca. Wydał... Tom I—II. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk. Gazety Codziennej, 1856,
86726 Kalendarze. Kalendarzyk (Mały) Pugilaresowy. Mały Kalendarzyk Pugilaresowy. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, (1851).
87345 Kalendarzyk (Mały) Pugilaresowy. Mały Kalendarzyk Pugilaresowy na rok 1852. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, (1851),
107237 Kotarski Jan. Praktyczna uprawa buraków cukrowych napisał z własnych doświadczeń Jan Kotarski dzierżawca folwarku Szaruty. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego księgarza, druk. Karola Kowalewskiego, 1859,
94759 Kloss Moritz (1818—1881). Domowa gimnastyka dla płci żeńskiej. Praktyczny wykład wykonywania ćwiczeń ciała, zapewniających zbawienne rozwinięcie sił i wzmocnienie zdrowia. Ułożone według dzieła Dra M. Kloss Dyrektora Kr. Saskiego Zakładu nauczycieli gimnastyki. przez J. B. Wagnera. Z 27 drzeworytami w texcie zamieszczonemi. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego Księgarza, druk. K. Kowalewskiego, 1859,
76519 Jacques Amédée-FIorent (1813—1865), Simon Jules, Saisset Emile Edmond. Przewodnik filozofii przez Amedeusza Jacqes (!). Juliusza Simon i Emila Saisset Professorów Filozofii. Dzieło upoważnione przez Radę Wychowania Publicznego. Przekład Eleonory Ziemięckiéj. (Tom I:) Wstęp i Psychologija przez Amedeusza Jacques. (Na okładce ponadto:) Logika przez Juliusza Simon. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego Księgarza, druk. Alexandra Ginsa, 1862,
16392 Cohn Adolf Jakub. Żydowskie szczęście, obrazek z życia. Warszawa, nakł. A. Matuszewskiego, czcionk. J. Cotti, 1866,
26319 Doliński Gustaw (1846—1906). Zkąd się biorą choroby i jak się od nich ochronić. Odczyt popularny wypowiedziany d. 4 Maja 1873 r. Warszawa, nakł. A. Makowieckiego, 1873,
22519 Czytania. Czytania dla szkółek i ochronek wiejskich. Warszawa, nakł. A. Lewińskiego, druk. Gazety Polskiej, od nru V: druk. Braci Hindemith, od nru VII: Druk. przy ul. Daniłowiczowskiej nr 495a,
59918 Dygasiński Adolf (1839—1902). Krytyczny katalog książek dla dzieci i młodzieży. Warszawa, nakł. A. Lesmana i Świszczowskiego, druk. Ign. Zawiszewskiego, 1884,
88393 Katalogi. Dygasiński Adolf Tomasz (1839—1902). Krytyczny katalog książek dla dzieci i młodzieży. Warszawa, nakł. A. Lesmana i Świszczowskiego, druk. Ign. Zawiszewskiego, 1884,
59962 Dygasiński Adolf (1839—1902). Kolorowane tablice poglądowe do nauki o rzeczach. Wydawane pod kierunkiem... (24 tablic kolor, oraz tyleż kart spisu przedmiotów na tablicach pomieszczonych, w językach polskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim i angielskim. Warszawa, nakł. A. J. Wiśniakowskiego, lit. J. Plewińskiego, druk. St. Niemiery, 1889—1890,
59926 Dygasiński Adolf (1839—1902). Lekcye o rzeczach do kolorowanych tablic. Opracowane przez... Warszawa, nakł. A. J. Wiśniakowskiego, druk. St. Niemiery, 1890,
81864 Jezierski Michał (1811—1891). Pani Podkanclerzyna. Opowiadanie historyczne z czasów panowania Jana Kazimierza. Przez ... Warszawa, nakł. A. H. Kleisingera, druk. Emila Skiwskiego, 1881,
23587 Dawid Jan Władysław (1859—1914). O zarazie moralnéj, studyum psychologiczno-społeczne. Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, M. Arct, druk. Br. Jeżyńskich (J. Unger), 1886,
9880 Brandes Jerzy (1842—1927). O poezyi polskiej w XIX stuleciu. Trzy odczyty. Tłumaczone z oryginału duńskiego przez J. S. Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, druk. Emila Skiwskiego, 1887,
335 Abramowicz Szalom Jakub (1836–1917). Szkapa (Die Klatsche). Z oryginału napisanego w żargonie żydowskim przez... przełożył i objaśnieniami opatrzył Klemens Junosza (Szaniawski). Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1886,
11681 Budziński Stanisław (1824—1895). Z obcego Parnasu. Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, druk. Br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1886,
59905 Dygasiński Adolf (1839—1902). Na pańskim dworze. (Dodatek do Wędrowca, 1884). Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, A. Kleinsinger, druk. Gazety Handlowej, 1884,
67242 Gierymski Maksymilian (1846—1874), i Gierymski Aleksander. Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst Antoniego Sygietyńskiego. Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego wydawcy Wędrowca, M. Arct, druk. Braci Jeżyńskich (dawniej J. Ungra), 1886 (tak na karcie tyt., na okładce: 1885),
59939 Dygasiński Adolf (1839—1902). Z naszej niwy. Nowelle. Maciek Fuła; Znajdka; Głód i sumienie; Wróble; Żel; Pan referent; W parafii św. Huberta. Warszawa, nakł. A. G. Dubowskiego, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1900,
6028 Bardzka Natalia. Książę Jerzy, powieść historyczna z końca XVII w. Warszawa, nakł. A. G. Dubowskiego, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1899,
39139 Fuerst L. dr. Z życia kobiety, hygiena okresu dojrzałości kobiecej w stanie normalnym i chorobowym, tłum. H. T. Z 2-ma rysunkami. Warszawa, nakł. A. G. Dubowskiego, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1899,
70515 Graybner Stanisław (1846—1918). Marszałek, powieść. Warszawa, nakł. A. G. Dubowskiego, druk. P. Laskauera i Sp.,
70210 Grajnert Józef (1831—1910). Obrazy z wojen krzyżowych. Dla młodzieży. Warszawa, nakł. A. G. Dubowskiego, druk. Laskauera i Babickiego, 1900,
3821 Augustynowicz Jan (zm. 1943). Ksiądz Prot, historya ludzka, powieść nagrodzona zaszczytnem odznaczeniem na konkursie literackim Głosu (pośw. Maryli Wiskowskiej). Warszawa, nakł. A. G. Dubowskiego, druk. Laskauera i Babickiego, 1900,