Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
8913 Bondi Eliasz (ur. 1791). Pathologie des Weichselzopfs. Ein Versuch nach Erfahrungen etc. Berlin, Verlag Enslin, 1828,
8914 Bondini (Bondyni) Ludwik (z Tyflisu). Poezye. Ciche pieśni. Wrażenia, Varia. Warszawa, nakl. i druk. Lepperta i Sp., 1898,
8915 Bondini (Bondyni) Ludwik (z Tyflisu).
8916 Bondy Fr. List otwarty do Sz. P. T. abonentów i czytelników. Wiedeń, nakł. Fr. Bondy, 1890,
8917 Bondy Fr. Replika na zaczepki konkurencyjne P. Adama Kaczurby. Tamże [Wiedeń, nakł. Fr. Bondy], 1890,
8918 Bondy Fr.
8919 Bondyni Ludwik,
8920 Bondzynski Stan.,
8921 Boneau E.,
8922 Bonel P. G. A.,
8923 Boner Izajasz bł.,
8924 Boner Seweryn (1486—1549),
8925 Boneschi Ceccoli Annetta. Per cuor viveva e per il cuore e morto. (1893).
8926 Boneschi Ceccoli Annetta. Teofilo Lenartowicz, morto il 3 Febbraio 1893. (Wiersz). B. m. b. r. b. dr. (Firenze 1893),
8927 Boneschi Ceccoli Annetta.
8928 Bonghi Ruggero (1826—1895),
8929 Bonheur Roza (1822—1899),
8930 Bonhoure ks. A Sa Maj. Napoléon III. Vers en l'honneur du discours impérial du 5. Nov. 1863. Honneur et hommage au congrès (proposé en faveur de la Pologne). Paris, Dentu, Libr. du Luxemb., 1863,
8931 Boni (de) Filippo. Raccolta degli atti officiali e d'altri scritti risguardanti la distruzione della republica di Cracovia, con discorso preliminare di... Losanna, S. Bonamici, 1847,
8932 Bonieccy,
8933 Boniecki Fredro Adam (1842—1909). O herbach. 1899
8934 Boniecki Fredro Adam (1842—1909). Herbarz polski. Część I. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Ułożył i wydał... Tom I. (Aaron-Boniccy). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. E. Skiwskiego. 1899,
8935 Boniecki Fredro Adam (1842—1909). Kronika rodziny Bonieckich z przydomkiem Fredro herbu Bończa, skreślił... Warszawa, druk. Józefa Bergera, 1875,
8936 Boniecki Fredro Adam (1842—1909). Piśmiennictwo krajowe i zagraniczne. (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej). (Warszawa, 1883),
8937 Boniecki Fredro Adam (1842—1909). O pochodzeniu szlachty polskiej. O herbach. Odb. z Herbarza polskiego. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1899,
8938 Boniecki Fredro Adam (1842—1909). Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI w. ułożył i wydał... Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Bergera, 1887,
8939 Boniecki Fredro Adam (1842—1909). Ród Gedymina przez Józefa Wolffa. (Recenzja). (Nadb. z Bibl. Warszawskiej. Tom 4, grudzień 1886). (Warszawa, 1886),
8940 Boniecki Fredro Adam (1842—1909). Thèse pour la licence. Faculté de droit de Paris. Par... Paris, Imprim. de Pillet fils ainé, 1865,
8941 Boniecki Fredro Adam (1842—1909).
8942 Boniecki Fredro Michał. (1839—1877). Szkice historyczne. Książęta szlązcy z domu Piastów. Przyczynek do historyi rodzin panujących w Polsce, zebrany i ułożony przeważnie z niemieckich źródeł, przez... Warszawa, skład główny w księgarni Ed. Wende i Ska., druk. J. Bergera, 1874,