Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101534 Koriot (Koriott, Koryot) Józef (1785–1855). Plan de la ville de Varsovie revu, corrigé et litographié à l'échelle de 1/4200 par ordre de s. a. le feldmaréchal Prince de Varsovie comte Paskiewitsch d'Erivan, namestnik du Royaume en 1846, par les officiers d'État Major. La triangulation et le levé du plan de Varsovie ont été exécutés à l'échelle de 1/2100 sous la direction du lieutenant colonel Koriot en 1825, 1826 et 1827. B. m., (1846),
101533 Koriot (Koriott, Koryot) Józef (1785–1855). Plan de la ville de Varsovie revu, corrigé et litographié à l'échelle de 1:4200 par ordre de son altesse le feld-maréchal prince de Varsovie comte Paskiewicz d'Erivan Namestnik du Royaume en 1838. Sous la direction du général-major Richter par les officiers d'État Major. La triangulation et le levé du plan de Varsovie ont été exécutés à l'échelle de 1:2100. Sous la direction du lieutenant colonel Koriot en 1825, 1826 et 1827. Petersburg, Voen. Topogr. Depo, (1838),
101532 Koriot (Koriott, Koryot) Józef (1785–1855). Plan de la ville de Varsovie revu et corrigé d'après les changemenes survenus depuis 1827 et lithographie a l'échelle de 1/4200 par ordre de Son Altesse le feld-maréchal, prince de Varsovie, comte Paske­vitsch Erivansky, namiestnik du Royaume en 1837. B. m., (1837),
101531 Koriot (Koriott, Koryot) Józef (1785–1855). Plan miasta stołecznego Warszawy z rozkazu Jego Cesarzewiczowskiej Mości wielkiego księcia Konstantego cesarzewicza, naczelnego wodza, przez officerów Korpusu Inżynierów Wojsk Król. Pol. uskuteczniony 1829. Triangulował i dyrygował zdjęcie planu podpuł. Inżynierów Koriot. (Tytuł francuski:) Plan de la ville de Varsovie leve et executive par Ordre de son Altesse Imperiale Monseigneur le Grand Duc Constantin Cesarevitch Commandant en Chef. (Warszawa, 1829),
101530 Koriot (Koriott, Koryot) Józef (1785–1855). Plan miasta stołecznego Warszawy wymierzony przez oficerów Korpusu Inżenierów roku 1828. Pod dyrekcją pułkownika inżenierów Koriot. (Tytuł francuski:) La triangulation et le levé du plan de Varsovie ont eté executés a l'échelle de 1/2100 sous la direction du lieut. colonel Koriot en 1825, 1826 et 1827. Warszawa, Kwatermistrzowstwo Generalne Wojska Polskiego, 1828,
101529 Koriol.
101528 Korinewycz (Koreniewycz, Korynewycz) Mychajło (ur. 1854, zm. po 1926).
101527 Korinewycz (Koreniewycz, Korynewycz) Mychajło (ur. 1854, zm. po 1926). Wandriwka żytia. Opowidanie Mychajła Koreniewicza. (Knyżoczky dla silskoho i mijskoho naroda, kn. 9). Lwiw, kosztom Komitetu dla wydawanija knyżok dla naroda, druk. Anny Wajdowyczowoj (dawnijsze Poremby), 1882,
101526 Kořineka A., mylnie.
101525 Kořinek Karel. Adam Mickiewicz. České Museum filologické w seš. IV i V z r. 1898, Praha,
101524 Kořínek František Branislav (1831–1874).
101523 Korigau Paria.
101522 Koriewo (Koriewa) Anton Ksawierjewicz (1828–1876).
101521 Koriewo (Koriewa) Anton Ksawierjewicz (1828–1876). Matieriały dla Gieografii i Statistiki Rossii, sobrannyje oficerami gienieralnago sztaba. Wilenskaja Gubiernija. Sostawił Gienieralnago Sztaba Kapitan A. Koriewa. Sanktpietierburg, w Tipografii Iosafata Ogrizko, 1861,
101520 Koriewa A.
101519 Korielin Michaił.
101518 Koriejwo Bolesław.
101517 Koriatowicze-Kurcewicze.
101516 Koriatowicze (Korjatowicze, Koryatowicze, Koryjatowicze).
101515 Koriatowicz (Koryatowicz) Witold.
101514 Koriatowicz (Korjatowicz, Koryatowicz, Koryjatowicz) Teodor (Fiodor), książę podolski.
101513 Koriatowicz (Korjatowicz, Koryatowicz, Koryjatowicz) Konstanty, książę podolski (zm. przed 1390).
101512 Koriatowicz (Korjatowicz, Koryatowicz, Koryjatowicz) Jerzy, książę podolski.
101511 Koriatowicz Fiodor.
101510 Koriatowicz (Korjatowicz, Koryatowicz, Koryjatowicz) Aleksander, książę podolski (zm. ok. 1380).
101509 Koriat (Korjat, Koryat, Koryjat) Giedyminowicz, książę litewski (litew. KarijotAS, imię przyjęte na chrzcie: Michał, zm. ok. 1360).
101508 Koriacy.
101507 Korgan Stefan.
101506 Korff Pawieł Iwanowicz.
101505 Korff Modiest Andriejewicz.