Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
71427 Grubecki Kazimierz (1831—1858). Arytmetyka. Napisana przez... Wydanie trzecie poprawne. Warszawa, nakł. Aleksandra Lewińskiego, druk. Jana Jaworskiego, 1867,
24177 Delvau Alfred (1825—1867). Garibaldi, jego życie i czyny. Tłumaczenie z francuskiego. Edouard de Kowalczyński. Warszawa, nakł. Aleksandra Lewińskiego, druk. J. Glücksberga, 1861,
51213 Karpiński Franciszek (1741—1825). Franciszek Karpiński i jego pieśni. 2. (Czytania dla szkółek i ochronek wiejskich II.). Warszawa, nakł. Aleksandra Lewińskiego, druk. Gazety Polskiej, 1862,
40882 Górale. (Czytania dla Szkółek i Ochronek Wiejskich, IV). Warszawa, nakł. Aleksandra Lewińskiego, druk. Gazety Polskiej, 1862,
2775 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Ksiądz... i jego pisma. Warszawa, nakł. Aleksandra Lewińskiego, druk Gazety Polskiéj, 1862,
76284 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Stanisław Jachowicz. Warszawa, nakł. Aleksandra Lewińskiego księgarza, w Drukarni przy ul. Daniłowiczowskiej Nr 495a, 1862,
97896 Kołodzinski Bolesław. Geografja Królestwa Polskiego podług najnowszych źródeł skreślona przez ... Warszawa, nakł. Aleksandra Lewińskiego Księgarza, Druk. Braci Hindemith, 1862,
23576 Dawid (XI—X w. przed Chr.). Król Dawid i jego psalmy. (Czytania dla Szkółek i Ochronek Wiejskich. 1.). Warszawa, nakł. Aleks. Lewińskiego, druk. Gazety Polskiej, 1862,
61648 Egier (Eger) Antoni August (ok. 1850—po 1884). Gra w szachy wyłożona na mistrzowskich partjach Anderssena, Morphy'ego, Steinitza, Paulsena, Dubois, Kolischa, Stauntona, Kizieryckiego, Horwitza, Owena, Loyda, Arnous de Rivière, Zukertorta, G. R. Neumanna, Beniowskiego, Rosenthala, Winawera, Petrowa, Barnes i w. i., przez Augusta Helcina. Metoda służąca do wydoskonalenia się praktycznie samemu. Warszawa, nakł. Adolfa Kowalskiego, druk. J. Ungra, 1878,
43701 Heilpern Maksymilian (1856—1925). Zarys mikrochemii mineralnej i organicznej, opracował ... Warszawa, nakł. administracji Wiadomości Farmaceutycznych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1889 (tak na karcie tyt., na okładce: 1890),
43700 Heilpern Maksymilian (1856—1925). Wskazówki i objaśnienia dla pijących kefir, Streścił z obszernej pracy swej i dopełnił ... Warszawa, nakł. administracji Wiadomości Farmaceutycznych, Druk. Kupiecka, 1889,
84950 Kalendarz dla Ludu Polskiego. Kalendarz dla Ludu Polskiego na rok zwyczajny 1863. Wydany staraniem Gazety Rolniczej. Rok pierwszy. Warszawa, nakł. Adama Mieczyńskiego i Jana Jaworskiego, druk. J. Jaworskiego, 1862,
87144 Kalendarzyk. Kalendarzyk na rok 1861. Warszawa, nakł. Adama Dzwonkowskiego i Sp.,
86570 Kalendarze. Kalendarzyk. Kalendarzyk na rok 1861—1864. Warszawa, nakł. Adama Dzwonkowskiego i Sp.
59932 Dygasiński Adolf (1839—1902). Muchy. Szkic z natury. Sen. Fantazya. Warszawa, nakł. Ad. Szredera, St. J. Zaleski i Sp., druk. Tow. Komand., 1899 (tak na k. tyt., na okł.: 1900),
146 Abecadło. Abecadło na jednym arkuszu małe i duże, w futeraliku. Warszawa, nakł. Ad. Dzwonkowskiego, 1862,
68755 Głowacki Aleksander (1847—1912). Antek opowiadanie Bolesława Prusa. (Czytelnia Ludowa, II). Warszawa, nakł. A. Zakrzewskiego, skład główny w Księgarni Gruszeckiego i w Księgarni Krajowej Prószyńskiego, druk. Zawiszewskiego, 1886,
46195 Hodowla gospodarcza. Hodowla gospodarcza zwierząt rolniczych przez starego rolnika. Warszawa, nakł. A. Wiślickiego, 1885,
59945 Dygasiński Adolf (1839—1902). Obraz psychicznych zjawisk w organizmie ludzkim. Wykłady przeznaczone dla informacyi wychowawców, zestawił... podług licznych podręczników (na okł. tytuł: Psychologia wychowawcza przez...). Warszawa, nakł. A. W. Gruszeckiego, A. Kleinsinger, druk. Gazety Handlowej, 1885,
84859 Kalendarz. Kalendarz kieszonkowy do notatek na wszystkie dni w r. 1893. Warszawa, nakł. A. Szustra, druk. F. Krokoszyńskiej,
72518 Gumińska Stanisława. Propisi krugłago szrifta. Wzory do ronda. Warszawa, nakł. A. Szuster, 1899,
47926 Howitz Frantz (1828—1912). Dlaczego chorują nasze kobiety? Przetłomaczył według wydania niemieckiego z roku 1893 i uzupełnił objaśnieniami Henryk Jakubowicz. Warszawa, nakł. A. Straucha i Sp., druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1898,
59900 Dygasiński Adolf (1839—1902). Żywot Beldonka, cz. II. Warszawa, nakł. A. Rzążewskiej i J. Lisowskiej, druk. J. Sikorskiego, 1898,
23520 Daudet Alfons (1840—1897). Podpora rodziny, przełoż. z francus. Helena Szawłowska. Warszawa, nakł. A. Pajewskiego, druk. Gazety Rolniczej, 1898,
99479 Kondratowicz Władysław Henryk. Piaski. Szkice z letniego mieszkania. (Czytelnia dla wszystkich, nr 1). Warszawa, nakł. A. Pajewskiego, druk. F. Kasprzykiewicza, 1899,
25783 Dobieszewska Józefa ze Smigielskich (1820—1899). Obrazki z życia bogobojnych i pobożnych Polaków i Polek ofiarowane młodemu wiekowi przez Józefę Śmigielską. Serya druga. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk. Kowalewskiego, 1861,
25788 Dobieszewska Józefa ze Smigielskich (1820—1899). i Borkowska Aleksandra z Chomętowskich. Obrazki z życia świętobliwych i bogobojnych Polaków i Polek. Ofiarowane młodemu wiekowi przez Józefę Śmigielską i Alexandrę z Chomętowskich Borkowską. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk. Karola Kowalewskiego, 1859,
70617 Gregorowicz Jan Kanty (Sołowiew; 1818—1890). Gawędy księdza proboszcza pod lipami, dla czytelników Czytelni niedzielnéj ogłosił... Serya pierwsza. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk. Karola Kowalewskiego, 1858,
70620 Gregorowicz Jan Kanty (Sołowiew; 1818—1890). Gawędy księdza proboszcza pod lipami. Ogłosił... Serya II. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk. K. Kowalewskiego, 1862,
8470 Bogusławski Stanisław (1805—1870). Flis, obrazek ludowy w 1 akcie. Muzyka Stanisława Moniuszki. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego, druk. K. Kowalewskiego, 1858,