Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
8823 Bołsunowski K. Solidy Bolesława z napisem sławiańskim, studyum numizmatyczne. Kijów, nakł. autora, B. Korejwo, tipogr. A. Dawidenko, 1888 (na okł.: 1887),
8824 Bołsunowski K. Wiadomość o domniemanym kalendarzu litewskim „Berło Gedymina" zwanym. (Z Pamiętnika III Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie. Sekcja 3). Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 1900
8825 Bołsunowski K. Znaki pieczętne na ołowiu, plomby, znajdywane w Bugu przy mieście Drohiczynie, studyum sfragistyczne. Odb. z Wiadomości Numizm.-archeol. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
8826 Bołszowce,
8827 Bołtuć Joa. Powinszowanie na dzień Nowego Roku 1858. (Na dole: lampiarz wileńskiego teatru). (Wiersz). (Wilno), w druk. J. Blumowicza (1857),,
8828 Boman E. A.,
8829 Bomba. Wybór anegdot, żartów i wierszy humorystycznych. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1889,
8830 Bomba.
8831 Bomba Anastazjusz (pseud.),
8832 Bomba. Bomba duchowna. Czacza, druk. Macierzy Katol., 1893.
8833 Bombardowanie. Bombardowanie fortecy. Gra towarzyska. Warszawa, Merzbach, (około 1850),
8834 Bombardierów szkoła. Bombardierów szkoła,
8835 Böme,
8836 Bömer A. dr,
8837 Boemer G. Nowa rossyjska kaligrafia. Warszawa, Zawadzki w Wilnie, (przed r. 1837),
8838 (Bomfeldowa Antonina z Glogerów). Powinszowanie i Wróżba cyganów w rocznicę zaślubin Antoniny z Glogerów Bomfeldowej d. 6 Lutego 1811. B. w. b. m. (Kraków),
8839 Bomst,
8840 Bon Le Gustaw,
8841 Bona Jan (kardynał; 1609—1674). Droga do nieba. Przez X. A. S. Krasińskiego kanonika katedr. wileńskiej tłumaczone z łacińskiego. Wilno, J. Zawadzki, 1846,
8842 Bona Jan (kardynał; 1609—1674). Pisma ascetyczne, przełożył z języka łacińskiego na polski ks. dr. Jan Bernacki, t. I—III. Tarnów, nakł. tłumacza, K. Raschka, druk. J. Pisza, 1891,
8843 Bona Jan (kardynał; 1609—1674). Przewodnik do nieba, wyborniejsze zawierający zdania ojców świętych kościoła i filozofów dawnych, tłóm. z języka łacińskiego przez X. S. S(narskiego). 2 tomy. Wilno, R. Daien, 1844,
8844 Bona Sforza (królowa polska; 1494— 1557),
8845 Bonacci Brunamonti Alinda (1841— 1903). La Polonia. Canto. Recanati, Badaloni, 1863,
8846 Bonacci Brunamonti Alinda (1841— 1903).
8847 Bonafont Carl Filip (z Rastadt, 1778— po r. 1829). Patkul der fremde Mann, ein histor. Gemälde des 17. Jahrhunderts, dramatisch bearbeitet. Stuttgart, 1804,
8848 Bonami Paweł. Encyklopedya ilustrowana medycyny i higieny popularnej, według... opracowana i do naszych stosunków zdrowotnych zastosowana przez J. Starkmana. Warszawa, nakł. autora, M. Orgelbrand, druk. S. Orgelbranda Synów, 1892,
8849 Bonami Paweł.
8850 Bonaparte. Bonaparte i Żydzi, powieść historyczna. Warszawa, nakł. red. Niwy, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego,. 1896,
8851 Bonaparte Karol Ludwik Napoleon,
8852 Bonaparte Lucjan książe Canino (1775—1840). Wypis z mowy Lucyana Bonapartego, mianej w Radzie prawodawczej za czasów zeszłego konkordatu Francyi ze Stolicą apostolską r. 1802 (po polsku i franc; przekład Mich. Sołtyka). B. w. b. m. (Kraków),