Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
98832 Komitet C.K. Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego. ( Inc.: „Uzupełniając zawiadomienie umieszczone w Nrze 90 z d. 21 b. m. b. r. Czasu o mającej nastąpić Wystawie zwierząt gospodarskich, narzędzi i machin rolniczych ...”, z datą: Kraków d. 19 kwietnia 1853). (Kraków, 1853),
98587 Komitet budowy pomnika Jana Skrzyneckiego w Krakowie.
98586 Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie.
98584 Komitet budowy Kościoła. Komitet budowy Kościoła dla parafji Świętej Barbary w Warszawie. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego, 1885,
98585 Komitet budowy Kościoła w Warszawie przy Placu Grzybowskim.
98583 Komitet budowy kościoła obrz. rz. kat. w Skomorochach Starych.
98783 Komitet Bratniej Pomocy we Lwowie.
98582 Komitet białostocki socjaldemokratyczny Ogólnego Żydowskiego Związku Robotniczego w Rosji i Polsce.
98931 Komitet białostocki socjaldemokratyczny Ogólnego Żydowskiego Związku Robotniczego w Rosji i Polsce.
98580 Komitet Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie.
98579 Komitet balu weteranów wojsk polskich z r. 1831.
98577 Komitet Administracyjny dla Zakładu zdrojowego w Szczawnicy.
98903 Komitet Administracyjny dla Zakładu zdrojowego w Szczawnicy.
98806 Komitet (Wileński Gubernialny) Statystyczny.
98657 Komitet (Warszawski) Giełdowy. Warszawski Komitet Giełdowy. Warszawa, druk. J. Bergera, (z datą: 30 XII /11 I/ 1877/8),
98615 Komitet (Warszawski) Cenzury.
98829 Komitet (Tymczasowy) Towarzystwa Dobroczynności w Wadowicach.
98730 Komitet (Tymczasowy) Narodowy Prus. Tymczasowy Komitet Narodowy Prus polskich do Braci Polaków tu zamieszkałych. (Apel o poparcie zbrojnego ruchu polskiego, inc: „Rodacy! Nadzwyczajne okoliczności, nadzwyczajnych także wymagają ofiar ...”, z datą: Chełmno, dnia 1. Kwietnia 1848). Chełmno, druk. W. T. Lodhego, (1848),
98907 Komitet (Tarnowski) miejski ku zaopatrzeniu rannych wojskowych z Kampanii roku 1866.
98762 Komitet (Słucki) opiekuńczy ubogich.
98781 Komitet (Polsko-Amerykański). Polsko-Amerykański Komitet Recepcyjny dla gości polskich, przybywających na wystawę 1893 r. do Chicago. Odezwa do rodaków przybywających na wystawę do Chicago. (Chicago, 1893),
98881 Komitet (Okręgowy) wyborczy partii liberalnej w Cieszynie.
98825 Komitet (Ogólny) Towarzystw. Ogólny Komitet Towarzystw z New Yorku, Brooklynu, Jersey City i Okolicy celem urządzenia obchodu stoletniej rocznicy ogłoszenia i nadania Konstytucji 3-go maja. Program uroczystości 100-letniej rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3-go Maja, odbyć się mającej dnia 3-go i 4-go Maja 1891 roku. New York, Druk. Kurjera Nowojorskiego i Brooklyńskiego, (1891),
98759 Komitet (Obywatelski) opiekuńczy Domu akademickiego.
98795 Komitet (Lwowski) robotniczy.
98671 Komitet (Kijowski Gubernialny Szlachecki).
98869 Komitet (Katolicko-narodowy) włościańsko-robotniczy.
98670 Komitet (Katolicko-narodowy) włościańsko-robotniczy.
98819 Komitet (Centralny) Szwajcarski dla spraw polskich.
98743 Komitet (Centralny) Obywateli dla Dystryktu Nadnoteckiego.