Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105612 Biblioteka pijarów.
105613 Biblioteka pisarzów. Biblioteka pisarzów polskich, obejmuje przedruki rzadkich utworów literatury, w językach polskim lub łacińskim pisanych, przede wszystkim XVI wieku, oraz dawne zabytki polskiej literatury, dochowane w rękopisach. Kraków,
105614 Biblioteka pisarzy greckich i rzymskich (szkolna),
105616 Biblioteka pisarzy polskich (starożytna),
105615 Biblioteka pisarzy polskich. Biblioteka pisarzy polskich. Lipsk,
110373 Biblioteka Podarek. Biblioteka Podarek dla dorastającej młodzieży. Leszno, nakł. i druk. E. Günthera, 1861.
105618 Biblioteka podręczna nauk moralnych i politycznych,
105582 Biblioteka podręczna nauk moralnych i politycznych. Biblioteka podręczna nauk moralnych i politycznych. Berlin.
105619 Biblioteka podręczników. Biblioteka podręczników Szkoły Politechnicznej. Lwów. T. 5. Niedźwiedzki J. Petrografia. 1898.
105620 Biblioteka podręczników. Biblioteka podręczników dla uczniów seminaryów i dla nauczycieli wydawana przez grono nauczycieli c. k. seminaryum naucz. męskiego we Lwowie. Lwów.
105621 Biblioteka podróży. Biblioteka podróży i malowniczo-historycznych opisów różnych krajów. Wilno, wydawca Adam Zawadzki. Całość 11 rub. 35 kop. Cena w r. 1868
105624 Biblioteka politechniczna. Biblioteka politechniczna. Lwów,
105626 Biblioteka polityczno-społeczna „Prawa Ludu",
105625 Biblioteka polityczno-społeczna. Biblioteka polityczno-społeczna. Londyn, Al.Dębski. (Wydawana przez Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich).
105634 Biblioteka polska (ludowa),
105635 Biblioteka polska (narodowa),
105636 Biblioteka polska w Paryżu,
105627 Biblioteka polska. Biblioteka polska. Wydanie Kaz. Józ. Turowskiego. Sanok, nakł. Kar. Pollaka, zeszyt 1— 104, r. 1855—56. — Przemyśl, nakł. M. Dzikowskiego, zeszyt 105—120, r. 1857—58. — Kraków, nakład K. J. Turowskiego, druk. Czasu, r. 1858, zeszytów 60, r. 1859, zeszytów 63, r. 1860, zeszytów 60. Od 1 lipca 1860:
105628 Biblioteka polska. Biblioteka polska. Wykaz dzieł w „Bibliotece polskiéj" wyszłych od r. 1855 do końca 2go półrocza 1861 w chronologicznym porządku . (Kraków),
105630 Biblioteka Polska. Biblioteka Polska. Miesięcznik. Kraków, ok. 1896,
105631 Biblioteka Polska. Biblioteka Polska. Pamiętnik, umieiętnościom, historyi, literaturze i rzeczom kraiowym poświęcony. Warszawa, druk. N. Glücksberga, w 8ce. Wydawana przez Franc. Sal. Dmochowskiego. Wychodzi 2 razy na miesiąc, 1 i 15. Prenumerata kwart. w Warszawie złp. 12, na prowincji złp. 15. Rok 1825: Tom I: Styczeń, luty, marzec, i str. 4 nl., 292; T.II: Kwiecień, maj, czerwiec, str. 4 nl., 301, 1 nl.; T. III: Lipiec, sierpień, wrzesień, str. 4 nl., 293, 1 nl.; T. IV: Październik, listopad, grudzień, str. 6 nl., 270, VII, 1 nl. Rok 1826: Tom I: Styczeń, luty, marzec. Warszawa, nakł. redaktora, Druk. Kom. Rząd. Wyzn. Relig. Oświec. Publ., str. 4 nl., 292; T. II: Kwartał IIgi i IIIci. Warszawa, nakł. redaktora, druk. Gazety Korrespondenta, str. 4 nl., 288; T. III. z roku 1826. Kwartał IV. Warszawa, nakł. redaktora, druk. Gazety Korrespondenta, 1827, str. 4 nl., 286.
105632 Biblioteka polska. Biblioteka polska. Sprawozdanie , 1825,
105633 Biblioteka polska. Biblioteka polska najtańsza w Ameryce, nakł. Z. Słupskiego. New-York, 1888,
105638 Biblioteka polska. Biblioteka polska w Wersalu. Od założ. Rok 3. Odezwa do współobywateli 10 stycznia 1843 (składki na drukarnię). Versailles, irnpr. Klefer, 1843,
105640 Biblioteka polska. Biblioteka polska w Wiedniu: Sprawozdanie wydziału z czynności w. r. 1895, w dodatku: Rzeczy i pamiątki polskie w Wiedniu. Wiedeń, nakł. Towarz. Biblioteki Polskiej, 1896,
105651 Biblioteka powieści i romansów (domowa),
105642 Biblioteka powieści. Biblioteka powieści, tygodnik pod red. St. Wegnera. Poznań, nakł. i druk. Fr. Chociszewskiego, w 4ce, fen. 75 kwartalnie, w Galicji kor. 2. Wychodzi co sobotę. Rok I. 1896, nrów 52 i dodatek do nru 52, str. 628 i 8. R. II. 1897, nrów 52, str. 624. R. III. 1898, nrów 53, str. 640. R. IV. 1899, nrów: 1 dodatkowy i 52 oraz dodatek do nru 52, str. 8, 824 i 8. R. V. 1900,
105643 Biblioteka powieści. Biblioteka powieści historycznych, wydawana przez J. N. Bobrowicza. Lipsk,
105644 Biblioteka powieści. Biblioteka powieści historycznych. Zbiór najlepszych powieści, przedstawiających obrazy naszej narodowej przeszłości. Bruksella.
105645 Biblioteka powieści. Biblioteka powieści katolickich, t. I. Odb. z tygod. Prawdą a Bogiem. Poznań, nakł. Księgarni Katolickiej, 1885,