Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
8763 Bolesław III Krzywousty (1086—1138),
8764 Bolesław IV Kędzierzawy (1125—1173),
8765 Bolesław V Wstydliwy (1226—1279),
8766 Bolesław VI,
8767 Bolesław Krwawobój,
8768 Bolesław II ks. płocki i mazowiecki (zm. 1313),
8769 Bolesław Pobożny ks. kaliski (1221— 1279),
8770 Bolesław II ks. świdnicki (zm. 1368),
8771 Bolesław Wielki,
8772 Bolesław III ks. wielkostrzelecki (zm. 1382),
8773 Bolesław Wiktor (pseud.),
8774 Bolesław Wysoki książę wrocławski (zm. 1201),
8775 Bolesławic (z) K.,
8776 Bolesławicki Lutomir (pseud.),
8777 Bolesławicz Władysław (pseud.),
8778 Bolesławiec (k. Legnicy),
8779 Bolesławita B. (pseud.),
8780 Bolesławiusz (Boleslavius) Klemens ks. (zm. 1689). Przeraźliwe echo trąby ostatecznej, albo cztery rzeczy ostatnie człowieka czekające, rytmem polskim odnowione, przedrukowane (z 13 drzeworyt. wyobrażającymi męki piekielne). 1808,
8781 Bolesławski Bolesław (aktor),
8782 Bolesławski J.,
8783 Bolesny Bolesław (pseud.),
8784 Bolesta (pseud.),
8785 Bolesta,
8786 Bolesta Juliusz (pseud.),
8787 Bolesty dr. Kilka uwag o dobitności języka polskiego w porównaniu z niemieckim. Przez Dra Bolestego. Chełmno, druk. J. Gółkowskiego, 1849,
8788 Boleszczyc Lucjan. Jezuici w Polsce i na Rusi. Odb. z Sztandaru Polsk., nr 5 z d. 27 maja 1882. Lwów, nakł. autora, druk. Anny Wajdowiczowej, 1882,
8789 Bolewski Michał (ur. 1832). De perforatione et cephalotripsia. Diss. inaug. Berolini, typ. Schade, 1857,
8790 Bolewski Wincenty,
8791 Bolibrzuski P. (pseud?). Wybór wierszokletów albo wierszów moc wielka za puł(!) rubelka. Przez... (Kijów), 1839,
8792 Bolin Wilhelm (1835—1924),