Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105584 Biblioteka naukowa. Biblioteka naukowa wydawana przez Towarzystwo naukowe krakowskie.
105585 Biblioteka naukowa. Biblioteka naukowa międzynarodowa. Warszawa,
105602 Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich. Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich. Pismo poświęcone dziejom bibliografii, rozprawom i wiadomościom naukowym. (Wyd. Adam Kłodziński). Tom I. Lwów, Wytłocznia Józefa Schnaydera, 1842,
105603 Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich. Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich (bez podtytułu). Tom. I. Lwów, 1847,
105586 Biblioteka Naukowo-Popularna. Biblioteka Naukowo-Popularna. Warszawa,
105587 Biblioteka niemiecka. Biblioteka niemiecka dla młodzieży, wydawana przez Karola Bobrzyńskiego i Pawła Postela, I. Kraków, nakł. L. Zwolińskiego i Sp., druk. J. Fischera, 1898,
105588 Biblioteka nowa rodzinna,
105669 Biblioteka nowa rodzinna. Biblioteka nowa rodzinna. Kraków,
105589 Biblioteka nowa romansów tegoczesnych aut.,
105590 Biblioteka nowa teatrów amatorskich,
105705 Biblioteka nowa teatrów amatorskich. Biblioteka nowa teatrów amatorskich. Lwów,
105592 Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł liter. europ.,
105591 Biblioteka nowa uniwersalna,
105719 Biblioteka Nowa Uniwersalna,
105594 Biblioteka nowości. Biblioteka nowości. Lwów
105595 Biblioteka nowości. Biblioteka nowości. Łódź
105596 Biblioteka Obywatelstwa Polskiego Ziemi Pomorskiej,
105597 Biblioteka odnowska,
105598 Biblioteka Ogrodnika Polskiego. Biblioteka Ogrodnika Polskiego. Warszawa,
105574 Biblioteka ord. Myszkowskiéj. Biblioteka ord. Myszkowskiéj. Zapis Konst. Świdzińskiego. Rok 1859. Z ryciną i tablicą litogr. Kraków, nakł. zapisu Świdzińskiego z ord. Myszkowską połączonego, druk. Uniw. Jag. 1859,
105599 Biblioteka Ordynacyi Krasińskich,
105600 Biblioteka Ordynacyi Myszkowskich,
105601 Biblioteka Ossolińskich,
105604 Biblioteka Ossolińskich. Biblioteka Ossolińskich. Pismo historyi, literaturze, umiejętnościom i rzeczom narodowym poświęcone. (Red. Aug. Bielowski). Poczet nowy. Tom pierwszy. Lwów, K. Wild, druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1862,
105605 Biblioteka Ossolińskich. Biblioteka Ossolińskich. Zbiór materyałów do historyi Polskiej. Lwów,
105606 Biblioteka pamiętników. Biblioteka pamiętników i podróży po dawnej Polsce. Wydawana przez Józefa Ignacego Kraszewskiego. Drezno, 1870—1871.
105607 Biblioteka pamiętników. Biblioteka pamiętników z powstania 1863 i 1864. Lwów.
105608 Biblioteka parafialna. Biblioteka parafialna dla ludu katolickiego. Sanok, 1856—58;
105609 Biblioteka pedagogiczna. Biblioteka pedagogiczna Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych. Kraków.
105610 Biblioteka pedagogiczna. Biblioteka pedagogiczna i dydaktyczna. Lwów.