Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
48198 Hube Romuald (1803—1890). Historya praw karnych słowiańskich, ze źródeł opracował ... Tom I. (Na drugiej karcie tyt.:) Historya prawa karnego ruskiego, ze źródeł opracował... Tom I. Część druga. Panowanie cesarza Mikołaja I. i Alexandra II. Warszawa, nakł. autora, M. Orgelbrand, druk. Józefa Bergera, 1872,
36455 Franciszek Salezy św. (1567—1622). Oblubienica Boska. Mistyczne objaśnienie Pieśni nad Pieśniami Salomona (Canticum Canticorum). Z dzieł św. Franciszka Salezego, Doktora Kościoła, Biskupa i Książęcia Genewskiego przez X. Jana Domaszewicza. Warszawa, nakł. autora, M. Orgelbrand, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1892 (tak na k. tyt., na okł.: 1893),
26513 Domaszewicz Jan ks. Zmiłuj się nademną Boże, Miserere mei, rozmyślanie nad psalmem 50, najbardziej używanym przez X. J. D. Warszawa, nakł. autora, M. Orgelbrand, druk. F. Czerwińskiego, 1891,
47444 Horacy (Quintus Horatius Flaccus; 65—8 przed Chr.). Miłośne pieśni Horacego. Przełożył Klin (Julian Kaliszewski). Warszawa, nakł. autora, M. Orgelbrand, druk. Ch. Keltera, 1871,
99039 Komorowski Ignacy Marceli (1824—1857). Śpiewy polskie z towarzyszeniem forte pianu ... 1. Anioł i pacholę (słowa W. Pola). 2. „Już się nie powróci” (słowa Fr. Skarbka) 3. Melodja. Moore. (tł. A. E. Odyniec) 4. Prośba dziewczęcia Mazurek 5. Rozmowa ze słowikiem (słowa T. Lenartowicza) 6. Śpiew Żniwiarki z kantaty Rok w Pieśni (L. Kondratowicza) 7. Trzy pieśni z Lirenki T. Lenartowicza 8. Wspomnienie, śpiew (słowa A. Puszkina, tł. Am. Baranowski) 9. Drzym sobie duszo, śpiew z towarzyszeniem Violoncelli i Fortepianu (słowa E. Wasilewskiego). Warszawa, nakł. Autora, Lith. Anst. C. G. Röder in Leipzig, b. r. (ok. 1857),
103534 Kosiński Teofil. Nowe wzory pisma zawierające 36 ćwiczeń początkowych postępowo stopniowanych oraz najgłówniejsze zasady w tekście i przestrogi w przypiskach ułożone przez ... b. Nauczyciela przy Gimn. Realn. W Warszawie do użytku młodzieży płci obojej zastósowane. Warszawa, nakł. autora, lit. J. Mękarskiego, 1869,
2362 Angerstein Wilhelm Piotr. Głosy kościelne w sprawie reformacyi i kościoła ewangelicko-augsburskiego. Tom. I. Warszawa, nakł. autora, H. Olawski, druk. A. Ginsa, 1883,
68052 Gloger Zygmunt (1845—1910). Encyklopedya staropolska ilustrowana. Tom I-szy. Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1900,
81891 Jeziorański Feliks (1820—1896). W obronie praktyki sądowej. Dalszy ciąg rozprawy O znaczeniu kontraktów pozahypotecznych w sprzedażach nieruchoości. Przez ... Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. Noskowskiego, 1886,
58520 Drzewiecki Józef dr medycyny (1860—1907). O homeopatyi. Rzecz wypowiedziana na korzyść Towarzystwa osad rolnych i przytułków rzemieślniczych w sali ratusza d. 13 kwietnia 1889 r. przez... Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1889,
78732 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938). O pieczarkach i szparagach. (Odb. z książki Ogród przy dworze wiejskim). Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. Józefa Sikorskiego, 1899,
11310 Brzeziński Mieczysław (używał pseud. Wiktor Olszewski; 1858—1911). Opowiadania o ciekawych i pożytecznych rzeczach, zebrane i ułożone przez Wk. Ol. Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. J. Ungra, 1884,
78723 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938). Krzew winny, jego hodowla w gruncie i w budynkach przez ... Z 63 drzeworytami i jedną tablicą. Wydanie drugie znacznie powiększone. Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1885,
24926 Dickstein Samuel (1851—1939). Początkowa nauka geometryi w zadaniach, książeczka I. Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. J. Bergera, 1881,
22619 D. B. ks. Rys średniowiecznej oświaty. Skreślił ks. B. D. Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. Em. Skiwskiego, 1898,
45325 Hiero. Pierwiosnki poetyczne. Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. A. Pajewskiego, 1890,
5143 Balukiewicz Teodor. O przyrządzie kolejowym kontrolującym i o sygnalizacyi pociągowej. Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. A. Ginsa, 1880,
79605 Jaroszyński Witold (1836—1898). Kobieta. Studyum przez ... Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff w komisie, druk. Gazety Polskiej, 1869,
26445 Domaniewski Czesław prof. Politechniki Warsz. (1861—1936). Wydajność cementu portlandzkiego. Opracował. Warszawa, nakł. autora, E. Wende i Sp., druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1900,
32992 Fabian Aleksander (1847—1910). Hypnotyzm w nauce, a w praktyce. Odczyty na rzecz Towarz. Osad Rolnych wygłoszone w Lutym 1888 r. przez D-ra... Warszawa, nakł. autora, E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1890,
58519 Drzewiecki Józef dr medycyny (1860—1907). Homeopatyja, jej podstawy i prawa ze stanowiska naukowego traktowane. Skreślił... Warszawa, nakł. autora, E. Wende i Sp., druk. J. Filipowicza, 1891,
9270 Borowski W. W. Notatki z praktyki agenta Towarzystwa ubezpieczeń na życie. Warszawa, nakł. autora, E. Wende i Sp., druk. J. Cotty, 1900,
76272 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Rozmowy matki z Józią służące za wstęp do wszelkich nauk a mianowicie grammatyki spisał ... Wydanie wtóre po prawione i znacznie rozwinięte. Warszawa, nakł. autora, Drukarnia Stanisława Strąbskiego, 1846,
92764 Kiciński Bruno (1796—1844). Poezye ... Częścią przekładane, częścią oryginalne w XII tomach. (Oddział I:) Tom I. Warszawa, nakł. autora, Drukarnia przy ulicy Rymarskiej nr 743, 1840,
94055 Kleczkowski Władysław. Treny w Warszawskim Hygeopolu, śpiewane przez... fabrykanta buljonu, w 1887 r. Warszawa, nakł. autora, Drukarnia przemysłowa, 1887,
78003 Jamiołkowski Ludwik Roch. Próby literackie. Tom I—II. Warszawa, nakł. autora, drukarnia pod firmą J. Dietricha, 1845,
51222 Karpiński Ignacy. Krótki rys ustroju dawnej Polski i poglądy na przeszłość. Wiązarek przyrzeczony niegdyś Uczniom moim, dziś poważnym Oj com rodzin dla synów ich i wnuków. Tom I—II. Napisał ... Rektor Emeryt Obywatel M. Sandomierza. Warszawa, nakł. autora, Drukarnia Kupiecka, 1887,
80725 Jean de Nic. Dlaczego panna Kordula została starą panną? Rzecz napisana ku przestrodze wielu panien. Warszawa, nakł. autora, drukarnia Estetyczna Sierpińskiego, 1894,
99253 Koncewicz Ludwik (1790—1857). Nauka moralna o powinnościach człowieka względem siebie samego. Ułożona. Dla użytku Klass wyższych Szkół Woiewódzkich. przez ... Professora Liceum Warszawskiego. Warszawa, nakł. autora, Druk. XX. Piiarów, 1830,
69313 Goszczyński Seweryn (1801—1876). Pobudka. Poezye. Warszawa, nakł. autora, Druk. Wojskowa, 1831,