Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
8673 Bojanus Ludwik Henryk (1776—1827). O ważniejszych zarazach bydła rogatego i koni, przez... Medyc. i Chirurg. Doktora, J. I. M. Konsyl. nadw., w Imp. Uniw. Wileńs. Profesora, Imp. Akad. Med. Chir. w St. Petersb., Towarz. Imper. badacz. natury moskiewsk. i niektórych innych uczon. Towarz. w Paryżu, Londynie i w Wilnie członka, z niemieckiego oryginału tłumaczone przez autora i przeyrzane przez osoby biegłe w języku polskim. Wilno i Warszawa, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1810,
8674 Bojanus Ludwik Henryk (1776—1827). O zarazie bydlęcej, czyli zarazie bydła rogatego, rzecz wyjęta z dzieła p. t. O ważniejszych zarazach bydła rogatego lub koni, przez... Warszawa, 1832,
8675 Bojanus Ludwik Henryk (1776—1827). O zarazie bydlęcej (księgosusz), wyjątek z dzieła... p. t. O ważniejszych chorobach bydła i koni. Bochnia, nakł. i druk. W. Pisza, 1846,
8676 Bojanus Ludwik Henryk (1776—1827). Ueber den Zweck und die Organisation der Thierarzneischulen. Frankfurt a. Main, in der Andreäischen Buchhandlung, 1805,
8677 Bojanus Ludwik Henryk (1776—1827).
8678 Bojarska Helena (1858—?). Ach co tu różności! Książeczka obrazkowa z 48 obrazkami kolorowanemi na 12 tabl., z wierszykami. Warszawa, M. Arct,
8679 Bojarska Helena (1858—?). Przyjemny czas, wierszyki. Tamże [Warszawa, M. Arct], (1899),
8680 Bojarska Helena (1858—?). Różne historyjki, wierszyki. Tamże [Warszawa, M. Arct], 1900,
8681 Bojarska Helena (1858—?). Mały śpiewnik dla dzieci, 33 piosnek z towarzyszeniem fortepianu, muzyka i śpiewy. Tamże [Warszawa], druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899,
8682 Bojarska Helena (1858—?). Szczęście dziecięce, wierszyki. Tamże [Warszawa, M. Arct], (1899),
8683 Bojarska Helena (1858—?). Mili towarzysze, wierszyki. Tamże [Warszawa, M. Arct], (1899),
8684 Bojarska Helena (1858—?). Uciechy dziecięce, wierszem i prozą. Tamże [Warszawa, M. Arct], (1893),
8685 Bojarska Helena (1858—?). Żywe zabawki i inne powiastki dla małych dzieci. Tamże [Warszawa, M. Arct], 1894,
8686 Bojarska Helena (1858—?). Zwierzątka w obrazkach i wierszykach. Tamże [Warszawa, M. Arct], b. r.
8687 Bojarska Helena (1858—?).
8688 Bojarski,
8689 Bojarski,
8690 Bojarski ks.,
8691 Bojarski A. Musztra ułożona dla pożytku straży pożarnych. Lwów, 1882,
8692 Bojarski Aleksander (1834—1884). Postępowanie karne. B. m. b r. (przed 1874),
8693 Bojarski Aleksander (1834—1884). Postępowanie karne. Wykład... Kraków, 1878,
8694 Bojarski Aleksander (1834—1884). Postępowanie karne, wykład. (Za półrocze zimowe 1879). Kraków, 1879,
8695 Bojarski Aleksander (1834—1884). Prawo karne. B. m. b. r. (ok. 1880),
8696 Bojarski Aleksander (1834—1884). Prawo karne materyalne. Wykład prof. Dra... 1879/80. (Kraków),
8697 Bojarski Aleksander (1834—1884). Przepisy tyczące się wewnętrznego działania urzędowego i porządku czynności w sądach karnych i prokuratoryjach rządowych, przełożył tudzież ustawami i rozporządzeniami uzupełniającemi objaśnił Dr. ... prof. prawa karnego w Uniw. Jag. Część I. Zbiór ustaw w sprawach karnych. Kraków, druk. Uniwers. Jag. w komisie u D. E. Friedleina, 1876,
8698 Bojarski Aleksander (1834—1884). Przewodnik dla sędziów przysięgłych z terminologią. Lwów, nakład Seyfartha i Czajkowskiego, 1874.
8699 Bojarski Aleksander (1834—1884). O sądach przysięgłych z uwzględnieniem projektu nowej ustawy o postępowaniu karnem dla niewęgierskich krajów państwa austryackiego. (Odb. z Czasop. Prawn. Polit.). Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1868,
8700 Bojarski Aleksander (1834—1884). Sätze aus den sämmtlichen Rechtsund Staatswissenschaften etc. Krakau, Univers. Buchdr., 1861,
8701 Bojarski Aleksander (1834—1884). Sprawozdanie Komisyi językowej w Tow. N. Krak. I. Obejmuje od str. 7: Uwagi krytyczne nad dziełkiem: „Podręcznik sądowy" Dra St. Madejskiego, napisał Prof. Dr. Aleks. Bojarski. (Odb. z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1870,
8702 Bojarski Aleksander (1834—1884). Ustawa o postępowaniu karném z dnia 23 maja 1873, tudzież ustawy: O czasowém zawieszeniu sądów przysięgłych i o układaniu list przysięgłych, razem z ogłoszonemi dotychczas orzeczeniami sądu kasacyjnego, ustawami i rozporządzeniami uzupełniającemi i objaśniającemi, wydane w przekładzie polskim przez... (Zbiór ustaw w sprawach karnych Cz. II). Kraków, nakł. Druk. Uniw. Jag., 1873,,