Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101894 Koronka. Koronka na cześć Niepokalanego Poczęcia N. Maryi P. Kraków, nakł. księgarni katolickiej Dra Wł. Miłkowskiego, Druk. Związkowa, b. r. (1884),
101893 Koronka. Koronka na cześć Niepokalanego Poczęcia N. Maryi Panny. Kraków, 1879,
101892 Koronka. Koronka na cześć Niepokalanego Poczęcia N. Maryi P. Bogarodzicy. Kraków, nakł. księgarni katolickiej Dra Władysława Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego, b. r. (1856),
101891 Koronka. Koronka na cześć Niepokalanego Poczęcia N. Maryi P. Bogarodzicy. B. m. b. r. (Chicago, nakł. i druk. Wł. Dyniewicza, 1886),
101890 Koronka na cześć Niepokalanego Poczęcia. Koronka na cześć Niepokalanego Poczęcia najświętszéj Maryi P. Bogarodzicy. Chicago, druk. Wł. Dyniewicza, b. r. (1880);
101889 Koronka na cześć. Koronka na cześć przenajdroższej krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa i siedm ofiarowań tejże Bogu Ojcu Przedwiecznemu. Z pożytecznym dod. Rzym, 1897.
101888 Koronka. Koronka w chwale wiekuistey chorami ziemskiemi i niebieskiemi niewysławionemu Stworcy w trzech osobach, Oycu, Synowi, Duchowi s. nieskonczona. Wilno, druk. M. Zymelowicza Typografa, 1851,
101887 Koronka. Koronka w chwale wiekuistej chórami ziemskimi i niebieskimi niewysławionemu Stwórcy w Trzech Osobach Ojcu, Synowi, Duchowi Ś. nieskończona od nabożnych Braci i Sióstr Arcybractwa Trójcy Przenajświętszej do Adoracyi powinnej ułożona. Kraków, nakł. ks. Jana Siedleckiego, druk. Drukarni Związkowej, 1897,
101886 Koronka w chwale. Koronka w chwale wiekuistey chorami ziemskiemi i niebieskiemi niewysławionemu Stworcy w Trzech Osobach, Oycu, Synowi, Duchowi S. nieskonczona od nabożnych Braci i Siostr Archi-Bractwa Troycy Przenayświętszey do Adoracyi powinney ułozona, a powtornym do druku podaniem odnowiona Roku 1819. Berdyczów, Druk. XX. Karmelitow Bosych, 1819,
101885 Koronka. Koronka Bractwa ŚŚ. Aniołów Stróżów od Ojca świętego Urbana VIII zakonowi Ś. Pawła Pierwszego Pustelnika nadanego, potwierdzonego i osobliwemi Odpustami uprzywilejowanego 1626. Kraków, nakł. księdza Floryana Kurdysia, promotora Bractwa ŚŚ. Aniołów Stróżów, Druk. Związkowa, 1882,
101884 Koronka. Koronka Bractwa Świętych Aniołów Stróżów, od Ojca św. Urbana VIII., nadanego, potwierdzonego i osobliwemi odpustami uprzywilejowanego. Anielskich posług Chrystusowi, i Najświętszéj Matce jego uczynionych zebrana na wygodę Braci i Sióstr tegoż Bractwa Jasnéj Góry Częstochowskiéj do Kościoła Imbramowskiego Roku Pańskiego 1757 dnia 28 września wprowadzonego. Z dozwoleniem starszych przedrukowana. Kraków, nakł. Bractwa Św. Aniołów Stróżów w Imbramowicach, druk. W. Korneckiego, 1876,
101883 Koronka. Koronka Bractwa ŚŚ. Aniołów Stróżów od Ojca Świętego Urbana VIII zakonowi św. Pawła Pierwszego Pustelnika nadanego, potwierdzonego i osobliwemi Odpustami uprzywilejowanego 1626. Kraków, nakł. XX. Paulinów, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1870,
101882 Koronka Bractwa. Koronka Bractwa ŚŚ. Aniołów Stróżów. Kraków, W. Wielogłowski (1863), w
101881 Koronka. Koronka o siedmiu boleściach N.P.M. z nabożeństwami do Matki Boskiej Bolesnej; Koronka do Najśw. im. Jezus z modlitwami. Kraków, nakł. XX. Missyonarzy, druk. A. Koziańskiego, 1899,
101880 Koronka. Koronka o siedmiu boleściach N. Maryi Panny. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1886,
101879 Koronka. Koronka o siedmiu boleściach N. Maryi Panny. Kraków, 1877,
101878 Koronka. Koronka o siedmiu boleściach Najświętszej Maryi Panny. B. m. b. r. (Kraków),
101877 Koronka o siedmiu boleściach. Koronka o siedmiu boleściach Najświętszéj Maryi Panny. Kraków, nakł. dr. Miłkowskiego, 1875;
101876 Koronka. Koronka Siedmiu Boleści Najśw. Panny. Chełmno, druk. i nakł. W. Fiałka, b. r. (ok. 1900),
101875 Koronka. Koronka Siedmiu Boleści Najświętszej Panny. Chełmno, druk. Józefa Gółkowskiego, b. r. (między 1848 a 1861),
101874 Koronka Siedmiu Boleści. Koronka Siedmiu Boleści Najświętszej Panny. Chełmno, około 1849.
101873 Koronka. Koronka Archikonfraternii Trójcy Najswiętszej do Kościoła Farnego Kollegiaty WW. Swiętych, w Krakowie roku 1723 wprowadzonej i odpustami nadanej. Kraków, druk. Stanisława Gieszkowskiego, 1842,
101872 Koronka Archikonfraternii. Koronka Archikonfraternii Trójcy Najświętszej do kościoła WW. ŚŚ. w Krakowie r. 1723 wprowadzona. Kraków, 1803,
101871 Koronka do św. Antoniego.
101870 Koronka do św. Antoniego. Koronka do św. Antoniego Padewskiego śpiewana w czasie Nowenn w kościołach księży Franciszkanów. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1891,
101869 Koronka. Koronka do Świętej Anny dla chrześcian pobożnych czczących ś-tą Annę Matkę Najświętszej Maryi Panny Rodzicielki Pana Naszego Jezusa Chrystusa. X. P. B. Warszawa, druk. i lit. F. Kasprzykiewicza, b. r. (1900),
101868 Koronka. Koronka do Świętéj Anny Matki Bożéj Maryi, z modlitwami i rozmyślaniem jéj żywota, która w sobie zawiera dziesięć pacierzy i trzydzieści pozdrowienia anielskiego Panny Maryi. Wieprz, nakł. Bractwa św. Anny, druk. F. Foltyna, Wadowice, 1892,
101867 Koronka. Koronka do Świętéj Anny Matki Bożéj Maryi, z modlitwami i rozmyślaniem jéj żywota, która w sobie zawiera dziesięć pacierzy i trzydzieści pozdrowienia anielskiego Panny Maryi. Nowy Sącz, druk. Józefa Pisza, 1866,
101866 Koronka. Koronka do św. Anny. Nowy Sącz, 1861.
101865 Koronka do świętéj Anny. Koronka do świętéj Anny. (Mikołów, T. Nowacki, 1865),