Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26736 Dopołnienije. Dopołnienije Ustawa (1898),
26735 Dopołnienije. Dopołnienije (1-e) k izdannomu na 1892 g. spisku czinam sudiebnago wiedomstwa a także prisjażnym i czastnym powieriennym okruga warszawskoj sudiebnoj pałaty. Warszawa, tipogr. K. Kowalewskago, 1892,
26734 Dopołnienije. Dopołnienije k Sborniku spiecyalnych tarifow, zakluczajuszczeje spiecyalnyje tarify Moskowsko-warszawskago żeleznodorożnago sojuza dla soobszczenija so stancyjami iwangorodo-dombrowskoj żeleznoj dorogi i stancyjeju Łodź Fabriczno-Łodzinskoj żel. dorogi czeriez Iwangorod. Wwoditsia w diejstwije s 15(27) fiewrala 1889 g. Warszawa, tipogr. E. Lubowskago, 1888,
26733 Dopołnienije. Dopołnienije k projektu jezuita ob unicztożenii unii w Polszy. 1862—1863.
26732 Dopełnienia. Dopełnienia do XXI rozdziału pod tytułem: „Le Czar Nicolas et le Panslavism”. Cyrkularza Ministeryjum Oświecenia z d. 21 września 1863 r.;
26731 Dopełniacz.
26730 Don Żuan. Wesoły kalendarzyk humorystyczny na r. 1900 pod redakcją Wukara (Wojc. Karśnickiego). Warszawa, druk. Laskauera i Babickiego, 1900,
26729 Don't.
26728 Don't. Nie wypada, podręcznik prostujący najczęściej popełniane błędy w życiu towa-rzyskiem i języku, wolny przekład z angiel. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiw-skiego, 1887,
26727 Donoso Cortès Juan Francisco Maria de la Salud (1809—1853).
26726 Donosiciel. Publiczny Donosiciel. Dodatek do Nr. ... Dziennika Urzęd. Król. Regencyi w Poznaniu. Oeffentlicher Anzeiger. Beilage zu Nr.... des Amtsblattes der Königl. Regierung zu Posen. (Tygodnik). Poznań, 1822 (i wcześniej?)—1900) (i dalej).
26725 Donop Lionel von dr. Verzeichniss der gräflich Raczyński'schen Kunstsammlungen in der königlichen National-Galerie von... Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1886,
26724 Donon. Le vieux lancier instructeur. Poëme Didactique et héroï-comique en trois Chants, dédié au général Romarino (! zam.: Ramorino) l'un des généreux défenseurs de la cause polonaise par Le Chevalier ... exinstructeur en chef des ci-devant lanciers polonais de l'ex-vieille garde. Strasbourg, de l'imprimerie de L. F. Le Roux, b. r.
26723 Donnet Ferdinand (kardynał i arcybp Bordeaux; 1795—1882). Allocution de Son Eminence Monseigneur le Cardinal Donnet, Archevêque de Bordeaux à l'occasion du Mariage de Mr le Prince Ladislas Czartoryski et de Madame la Comtesse de Vista Allegre, célébré dans la Chapelle du Chateau de Malmaison le ler Mars 1855. (Paris) Autog. Paris, Lith. Appert et Vasseur,
26722 Donna. Donna, opowieści (1895),
26721 Don Marek. Don Marek, wyklęty książę rzymski. (Odb. z Przeglądu Poznańskiego). Poznań, nakł. red. Przegl. Pozn., druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1864,
26720 Don Kichot.
26719 Don Karlos.
26718 Don Juan.
26717 Donizetti Gaetano (1797—1848).
26716 Donizetti Gaetano (1797—1848). Don Pasquale, opera komiczna w 3 aktach, słowa M. A. Warszawa, 1844,
26715 Donizetti Gaetano (1797—1848). Belisario: Nr. 1. Znaj więc, Nr. 2. Tylko walka, Nr. 3. Drżyj dumne miasto. (Nuty z tekstem); Don Pasquale: Serenada (kop. 15); Favorita: ; Nr. 1. Kiedy tak czysta, Nr. 2. O! mój Fernandzie (kop. 22), Nr. 3. Jasny aniele!; Filie du regiment: Nr. 1. Błagam cię, litość miej (kop. 15), Nr. 2. Wśród bojów w obozie (kop. 15), Nr. 3. Każdy to wie (kop. 15); Lucia di Lamermoor: Nr. 1. Niech z wiatrem (kop. 221/2) Nr. 2. Więc jestem twoją, Nr. 3. Już wkrótce moje zwłoki (kop. 30); Lukrecya Borgia: Nr. 1. Jak on spi błogo, Nr. 2. Kiedyż wrócą błogie dni? (kop. 15.), Nr. 3. Nieszczęśliwy! jad wypiłeś (kop. 15.), Nr. 4. Już więc skonał syn mój drogi, Nr. 5. Jak wesołym być. (Nuty z tekstem). Warszawa, Gebethner.
26714 Donin Ludwik ks. (1810—1876). Zbawiciel w modlitwie, albo Ołtarz złoty. Katolicka książka do modlenia i śpiewania dla wszystkich stanów, z 36 rycinami mszalnemi i 14 stacyj przyozdobiona, podług niemieckiego ... proboszcza przy kościele metropolit. ś. Szczepana itd. Wydanie pierwsze. Mikułow, Nowatzki, (1861?),
26713 Donin Ludwik ks. (1810—1876). Zbawiciel w modlitwie, katolicka książka do modlenia dla wszystkich stanów, podług niemieckiego. Wiedeń, druk L. K. Zamarskiego, Dittmarscha i Sp., 1857,
26712 Donin Ludwik ks. (1810—1876). Wielka Galeryja obrazów biblijnych, składająca się z 200 drzeworytów oryginalnych, wydana przez... Wiedeń, druk. Karola Goryszka, 1862,
26711 Donimirski Teodor.
26710 Donimirski Jan.
26709 Donimirski Edward Brochwicz (1844—1907).
26708 Donimirski Antoni Brochwicz (1846—1912).
26707 Donimirski Antoni Brochwicz (1846—1912). De mercibus privatis in bellis navalibus transportandis, atque de libertate bonorum privatorum hostium in iis servanda. Diss. inaug. Berolini, G. Schade, 1869,