Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26916 Dowgird (Daugirdas) Tadeusz (1852—1919). Pamiątki z czasów przedhistorycznych na Żmujdzi. Mełżyn—Kapas w fol. Wizdergi. Opis robót dokonanych na tem cmentarzysku w roku 1884 i 1885 przez... Odbitka z Pamiętnika Fizyjograficznego t. VIII za rok 1888. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1888,
26915 Dowgird (Daugirdas) Tadeusz (1852—1919). Pamiątki z czasów przedhistorycznych na Żmujdzi. Mełżyn—Kapas pod Jasnogórką. Opis robót dokonanych w roku 1882 i 1883 przez... Odbitka z Pamiętnika Fizyjograficznego. T. VII za rok 1887. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1887,
26914 Dowgird M.
26913 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Herburt Mamert ks., Bobrowski Michał ks. Zbiór mów żałobnych na pogrzebie ś. p. X. Filipa Neryusza Golańskiego Scholar. Piar. zasłużonego na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim Professora, orderu św. Anny II klassy kawalera mianych w kościele Akademickim św. Jana w Wilnie. Połock, druk. XX. Pijarów, 1824,
26912 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835).
26911 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Wykład przyrodzonych myślenia prawideł, czyli Logika teoryczna i praktyczna przez X. ... Cz. I. Połock, druk. XX. Pijarów, 1828,
26910 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Wykład Ewanjelii i Listów Apostolskich, przypadających w dni niedzielne i uroczyste całego roku, przez X.... kapelana b. Głównego Seminaryum Duchownego, doktora Ś. Teologii, professora logiki i filozofii moralney w Akademii Duchowney Rzymsko-Katolickiey Wileńskiey, kanonika katedralnego wileńskiego, członka Królewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. T. I—II. Wilno, Druk. Diecezjalna XX. Misjonarzy, 1836,
26909 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Nauki rekollekcyyne. Przez... kapelana b. Głównego Seminaryum Duchownego, doktora Ś. Teologii, professora logiki i filozofii moralney w Akademii Duchowney Rzymsko-Katolickiey Wileńskiey, kanonika katedralnego wileńskiego, członka Królewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. T. IV. Wilno, Druk. Diecezjalna XX. Misjo narzy, 1837,
26908 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). O loice, metafizyce i filozofii moralney. Rozprawa na skutek konkursu ogłoszonego przez Cesarski Uniwersytet Wileński roku 1820 dnia 1 Marca, do katedry rzeczonych przedmiotów napisana przez ... S. P. Magistra Św. Teologii. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1821,
26907 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Konferencye duchowne. Przez X. ... kapelana b. Głównego Seminaryum Duchownego, doktora Ś. Teologii, professora logiki i filozofii moralney w Akademii Duchowney Rzymsko-Katolickiey Wileńskiey, kanonika katedralnego wileńskiego, członka Królewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tom III. Wilno, Druk. Diecezjalna XX. Misjonarzy, 1837,
26906 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Kazanie o próżności świata. Tamże [Wilno, druk. Pijarów].
26905 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Kazanie o posłuszeństwie. (Kazania w czasie jubileuszu). Wilno, 1826,
26904 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Kazanie o niedowiarstwie i zachowaniu się w obcowaniu z tymi, którzy bezbożnie przeciw wierze św. katolickiej mówią, takoż o niegodziwości czytania książek, powstających na wiarę św. katolicką. (Z dzieła: Zbiór niektórych kazań mianych w czasie wielkiego jubileuszu r. 1826). Wilno, druk. Pijarów, 1826,
26903 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Dissertatio inauguralis theologico-dogmatica de miraculis, in qua dicetur: quid sint miracula? an, a quo, et quem in finem patrari queant? quibus denique idoneis signis vel testimoniis veritas miraculorum Christi et Apostolorum comprobatur? quam in Ceasarea litterarum Universitate Vilnensi amplissimae facultatis theologicae in ordine professorum scientiarum ethico-politicarum auctoritate ad consequenda Doctoris S. Theologiae jura et honores publicae disputationi submittit Angelus Dowgird Scholarum Piarum S. Theologiae Mag., regiae Societatis philomaticae Varsaviensis sodalis, capellanus clericorum generalis seminarii Vilnensis. In A. D. Septembris A. MDCCCXXVI. Vilnae, typis Josephi Zawadzki, (1826),
26902 Dowgiałowicz F.
26901 Dowgiałłowie.
26900 Dowgiałło Dm. Iw.
26899 Dowgiałło Dm. Iw. Orszanskij Gierbownik. Ottiski iz 28-go wypuska „Istoriko-Juridiczeskich matieriałow, izwleczonnych iz driewnich aktowych knig gubiernij: Witiebskoj i Mogilewskoj”, chraniaszczychsia w Centralnom archiwie w Witiebskie i izdannych pod riedakcyjej i. d. archiwariusa siego archiwa... Witiebsk, Gubiernskaja Tipo-Litografija, 1900,
26898 Dowgiałło Apolinary Ignacy ks.
26897 Dover. Dover Lord,
26896 Dove Alfred Wilhelm (1844—1916). Fürst Bismarck als Redner. Vollständige Sammlungder parlamentarischen Reden Bismarcks seit dem Jahre 1847 sachlich und chronologisch geordnet, mit Einleitungen und Erläuterungen versehen von Alfred Dove. Fünfzehnter Band: Polenfrage, Kirchenfriede, Septennat. Stuttgart, Union, Druck der Hoffmann'schen Buchdruckerei, (1891),
26895 Dowcip.
26894 Dowbuszczuk Aleksy.
26893 Dowbosz Aleksy.
26892 Dowbor Konstanty.
26891 D'outremer Jean.
26890 Doutrelepont Joseph.
26889 Douthit J. L.
26888 Dourliac Arthur.
26887 Dourliac Arthur. Tragiczna spuścizna. Powieść z czasów rewolucyi francuskiej. Przez... Przekład. Tygodnik „Czytelnia dla Wszystkich”. Warszawa, druk. F. Kasprzykiewicza, 1900,