Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
94359 Klepaczewski Władysław. O stosunkach owczarstwa napisał... Wrocław, nakł. autora, druk. W. G. Korna, 1861,
10175 Bredkrajcz (Bredkreicz) Norbert (1819—1858). Matka bochaterka (!), poemat z czasów porewolucyjnych. Wrocław, nakł. autora, druk. R. Lukasa, 1843,
9089 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr. (1811—1896). Cymbalada. Poema heroiczne z wypadków naszego czasu. Wrocław, nakł. autora, druk i papier Henryka Richtera, 1845,
33049 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Kronika dekanalna Kempińska przez X. ... Wrocław, nakł. autora, czcionkami R. Nischkowskiego, 1855,
46989 Hołub. Słowo Prawdy. 1. Radzie Narodowej; 2. Stadionistom czyli Bajratowi i Bajratciątkom; 3. Carystom zowiącym się podobno inaczej Komitetem Ruskim Nr. 1.; 4. Jaśnie Oświeconym i Jaśnie Wielmożnym; 5. Duchowieństwu; 6. Akademikom; 7. Płci pięknej; 8. Emigrantom; 9. Inteligencyi; 10. Izraelitom; 11. Włościanom; 12. Rzemieślnikom; 13. Wojsku; 14. Urzędnikom; 15. Austryakom; 16. Szpiegom. Wrocław, nakł. A. Schulza i Spółki, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, b. r. (1848),
92238 Kędzierski A. ks. Pieśń na Cześć i chwałę Najświętszéj Maryi Panny Kalwaryjskiéj łaskami słynącéj. Wrocław, litogr. J. Nentwiga, b. r. (po 1840),
87097 Kalendarze. Volks-Kalender. Schlesischer Volks-Kalender. Wrocław, Legnica, (1883—1900).
109599 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Polka przez Dr. Kraińskiego. Prozą rymowaną. Wrocław, Księgarnia Schlettera (Skutsch), druk. Grassa, Bartha i Słoki (W. Friedrich), 1855,
109587 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Józefa i Teodor oraz wiersze różne i fraszki ucinkowe przez Dr. Vinc. Kraińskiego. Prozą rymowaną. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. Wilh. Bog. Korna, 1856,
109598 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Polacy i kazania polskie na barykadach wrocławskich 1848 przez Dr. Kraińskiego. W prozie rymowaniej. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. Wilh. Bog. Korna, (Berlin, Schletter), 1855,
109597 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Pocieszyciel i pocieszycielka, przez Dr. Kraińskiego, prozą rymowaną. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. Roberta Lucasza, 1855,
109589 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Katoliczka polska i Rozmyślanie nad naśladowaniem Chrystusa przez X. Wincentego Kraińskiego. Dr. O. P. - Mis. Apo. Beneficiata i Penitencionarza Katedry Wrocławskiej. prozą wiązaną. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. R. Lucasza, 1856,
109593 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Messiasze polscy i prośba do Polek o lepsze wychowanie Polski przez Dr. Kraińskiego. Prozą rymowaną. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. Grassa, Bartha i Spółki (W. Friedrich), 1855,
109592 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Lionka Natalia i Dobrogost przez Dr. Kraińskiego. Prozą rymowaną. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. C. H. Storcha i Spółki, 1856,
109580 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Anna i Scisław przez Dr. Kraińskiego. Wrocław, Księgarnia Schlettera (H. Skutsch), druk. C. H. Storcha i Spółki, 1855,
109588 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Julia i Wacław przez Dr. Kraińskiego. Prozą rymowaną. Wrocław, Księgarnia G. P. Aderholca, druk. Grassa, Bartha i Społki (W. Friedrich), 1855,
5014 Balassa Konst. O podkuciu kopyt końskich bez przysiłowania. Rozprawa o sposobie łatwego podkucia koni łechciwych, złych i zupełnie znarowionych, względem których w téj mierze używano środków przysiłujących, oraz do prowadzenia ich do téj powolności, iż się chętnie podkuwać będą dawały i od wszelkich się narowów nazawsze odzwyczają, czerpana z zasad racyonalnych i psychologii tych zwierząt; przez ... c. k. rotmistrza. Z 6 litogr. rycinami. Wrocław, Korn, Wiedeń, Gerold, 1828,
5406 Bandtkie Stężyński Jan Wincenty (1783—1846). Nowy Słownik kieszonkowy francuzko-polsko-niemiecki. Nowa edycya zupełnie po prawiona. (Tytuł również po francusku). Wrocław, Korn, 1838,
36591 Fränke Ludwik. Lekarz przyjaciel domowy, czyli Przychylne rady lekarskie, przydatne we wszystkich chorobach, każdemu wiekowi przytrafić się mogących, tłomaczenie z niemieckiego oryginału przez Karola Grabowskiego. Wrocław, Korn, 1834,
8222 Bog Jerzy Beniamin. Zadania rachunkowe w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu liczb równomianowanych, zawierające ćwiczenia w rachunkach podług stopniowego postępowania, ułożone przez... Wrocław, Korn, 1832,
16759 Cook Jakub (1728—1779), Campe Joachim Henryk, Moore, Addison Józef. Opis podróży najznakomitszych w rozmaitych krajach odbytych, z dzieł pana Cook, Campe, Moore, Addissona i innych krajopisarzy, z 19 kopersztychami kolorow. Tomów II. Wrocław, Korn, 1825,
5433 Bandtkie Jerzy Samuel (1768—1835). Nowy słownik francuzko-polski, ułożony z najlepszych i najnowszych słowników. Wrocław, Korn, 1824,
16930 Cottin Marie-Joséphine dite Sophie Risteau (1770—1807). Elżbieta czyli łaska Imperatora, napisana w języku francuzkim przez panią ... Na język ojczysty przełożona. Wrocław, Korn, 1821,
77523 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Pięćdziesiąt i dwie powieści z porównaniami. Książeczka do zabawy i nauki młodzieży, dla wzbudzenia i ożywienia chrześcijańsko-religijnego ducha, na każdy tydzień roku całego, z niemieckiego. Wrocław, Korn, 1821,
105738 Bibliotheca. Bibliotheca classica scriptorum latinorum. Wrocław, Korn, 1821—1822.
64458 Galerya narodów. Najnowsza Galerya narodów, czyli Zabawa z nauką połączona, dla użytku młodzieży, z 17 kolorowanemi rycinami. Wrocław, Korn, 1820,
5436 Bandtkie Jerzy Samuel (1768—1835). Nowy słownik kieszonkowy niemiecko-polsko-francuski. — Neues Taschenwörterbuch der deutschen, polnischen und französ. Sprache. Tomów 2. Wrocław, Korn, 1813,
63945 Ezop (w VI wieku przed Chr.). Bayki... z tekstem francuzkim obok, tudzież z sensem moralnym w czterech wierszach po każdey bayce zawartym. Nowe wydanie poprawne, pomnożone życiem Ezopa, z illuminowanemi obrazkami. Dzieło poświęcone młodzieży dla wprawy w języku francuzkim. — Les Fables... avec la traduction polonaise à coté, le sens moral en quatre vers, et des figures, Nouvelle édition revue, corrigée augmentée de la vie d' Esope. Ouvrage dedié à la jeunesse pour lui servir d'exercice en apprenant la langue française. Wrocław, Korn, 1809,
3631 Atlas. Atlas kieszonkowy z czternastu kart złożony, z dokładnem tychże objaśnieniem. Wrocław, Korn, 1806,
69577 Gra pytań. Gra pytań z geografii powszechnéj ze stu kart złożona, czyli sposób nauczania się w zabawie pierwszych zasad geografii. Wrocław, Korn, 1806,