Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80775 Jeden z nas. Jeden z nas musi się ożenić (Lwów, 1896);
80776 Jeden z obywateli (pseud.).
80777 Jeden z obywateli. Jeden z obywateli powiatu Włodzimirskiego (pseud.),
80778 Jeden z posłów (pseud.).
80779 Jeden z posłów (pseud.).
80780 Jeden z posłów. Jeden z posłów wielkiego sejmu (pseud.),
80781 Jeden z posłów. Jeden z posłów wielkopolskich (pseud.),
80782 Jeden z przyjaciół (pseud.).
80783 Jeden raz. Jeden raz jeden, na widok łatwiejszy wystawiony dla nauczycieli i uczniów. Na użytek i ku wygodzie tak w dzieleniu, jak w mnożeniu bardzo pożyteczny. Wrocław, nakł. W. B. Korna, 1810,
80784 Jeden z sług. Jeden z sług ołtarza i podwładny (pseud.),
80785 Jeden z synów. Jeden z synów Oyczyzny (pseud.),
80786 Jeden z xx. Szkół. Jeden z xx. szkół pobożnych (pseud.),
80787 Jeden z tegoż Towarzystwa (pseud.).
80788 Jeden z ówczesnych uczniów. Jeden z ówczesnych uczniów liceum św. Anny (pseud.),
80789 Jeden urzędnik. Jeden urzędnik rząd. rossyjs. (pseud.),
80790 Jeden z urzędników. Jeden z urzędników Muzeum Narodowego w Rapperswylu (pseud.),
80791 Jeden z wielu (pseud.).
80792 Jeden z więźniów (pseud.).
80793 Jeden z współziomków (pseud.).
80794 Jeden z wysłanych. Jeden z wysłanych do Berlina w tym celu (pseud.),
80795 Jeden z wysłużonych. Jeden z wysłużonych w Woysku (pseud.),
80796 Jeden ze Zgromadzenia. Jeden ze Zgromadzenia ks. pijarów (pseud.),
80797 Jeden z Ziomków (pseud.).
80798 Jeder ks. Do wszystkich dzieci Maryi! (Odezwa o datki na budowę kościoła w Berlinie). Berlin, S. O. Germania, Act. Ges. b. r. (ok. 1897),
80799 Jeder ks.
80800 Jedlanka.
80801 Jedliček Jan.
80802 Jedlich J.
80803 Jedlička Otokar (1845—1883).
80804 Jedlicz Józef (pseud.).