Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
103301 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Niebezpieczny człowiek powieść. Warszawa, nakł. Jana Fiszera, druk. J. Sikorskiego, b. r. (1899),
29981 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łoziński Walery (1838—1861). Niebezpieczny człowiek, czyli Wspólnicy księcia Józefa. Kom. w 1 a.
55295 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Meilhac Henryk (1832—1897). Niebezpieczny środek. Kom. w 1 a.
55843 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Pinero Artur Wincenty (1855—1934). Niebieska grota. Krt. w 3 a.
101844 Korona. Niebieska Przenaydroższemi Niewinney, Krwie Ná Okup Ludzki Zbawiciela świásá (!) Ran Nayświęstzych (!) Rubinami Nàsádzonà A teraz po trzeci raz przedrukowána ná instáncyą wiele Nabożnich (!) Godnie Urodzonich (!) Osob. Drukowano. Roku Páńskiego 1805,
58703 Du Boisgobey Fortuné (1821—1891). Niebieska woalka. Przekład z franc. (Odb. z Kuriera Lwowskiego). Lwów, Drukarnia Polska, 1887,
54983 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Lecocq Aleksander Karol (komp.; 1832—1918). Niebieski ptaszek. Opt. w 3 a.
108072 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Niebiesnaja miechanika. Tieorija dwiżenija płaniet. Sostawleno po lekcyjam ord. pr. M. A. Kowalskago. Stud. N. Żedrinskim. Kazań, lit. A. Petersena, 1859-1860 (1860),
94863 Kluczycki Stanisław (1829—1900). Niebo i ziemia. Pogadanki spisane dla Panien hrabianek Róży i Zofii Potockich. Kraków, nakł. Franciszka Kluczyckiego, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1894,
14536 Chociszewski Józef (1837—1914). Niebo, gra bardzo wesoła i zabawna dla kółek towarzyskich. Poznań,
35371 Flammarion Camille (1842—1925). Niebo, przekł. z franc. dr. M. Stefanowskiej. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda Synów, 1892,
83709 K. W. Niebo. Podług pism ojca Blota, o. Boudreaux, Ks. Lohana i innych opracował W. K. (Odb. z Tygod. Prawdą a Bogiem). Poznań, nakł. Księgarni katol., druk. Kuryera Pozn., 1885,
14165 Chlebowski Bronisław (1846— 1918). Nieboska i Irydyon. Zarys rozwoju duchowego poety w pierwszym okresie twórczości poetyckiej, 1830—1835. (Odb. z Ateneum). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1884,
29535 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Krasiński Zygmunt (1812—1859). Nieboska komedia.
111569 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Nieboska komedya. (Biblioteka Powszechna, zesz. 55). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1892),
3282 Arndt Johann (1555–1621). Nieboszcz. Jana Arnta, Niegdyś Generaln w X. Luneburskim Superintendenta, Rayski Ogródeczek, Pełen Cnót Chrześciańskich, Aby przez Nabożne i Pocieszne Modlitwy były w duszę wszczepione; Chrześciaństwu stworzony, A teraz podług Edycyi Polskiey Od X. Samuela Zasadyusa, Proboszcza Strasfurtskiego. W Brzegu Szląskim, roku 1736 wydaney nowo drukowany. W Królewcu, drukiem i nakładem Drukarni Hartunga, 1870.
3281 Arndt Johann (1555–1621). Nieboszcz. Jana Arnta. Niegdyś Generaln. w X. Luneburskim Superintendenta, Rayski Ogródeczek, Pełen Cnót Chrześciańskich, Aby przez Nabożne i Pocieszne Modlitwy były w duszę wszczepione; Chrześciaństwu otworzony, A teraz podług Edycyi Polskiéy, Od X. Samuela Ludowika Zasadyusa Proboszcza Strasfurtskiego. W Brzegu Szląskim, roku 1736 wydaney. Z poprawą Reiestrów i omyłek drukarskich I z Przydatkiem Nowych Dzieiów cudownych, które się z tym Rayskim Ogródeczkiem i z Księgą, Prawdziwe Chrześcianstwo nazwaną, przydały, A w przeszłéy Edycyi Polskiéy, i w wielu z Niemieckich nie są opisane, Subtelnieyszemi i większemi Literami nowo drukowany. W Królewcu, drukiem i nakładem Nadworney Drukarni Hartunga, 1844,
56350 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Scribe Eugeniusz (1791—1861). Nieboszczyk Lionel. Kom. w 3 a.
52632 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bisson Aleksander (1848—1912). Nieboszczyk Toupinel. Kom. w 3 a.
27841 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Czerwieński Bolesław (1851—1888). Nieboszczyk. Kom. w 3 a.
30110 Dramat i dramatycy. Dramat Polski.Maleszewski Władysław Józef (pseud. Sęp; 1832—1913). Niech będzie burza. Kom. w 1 a.
15999 Ciemniewska Maria Balbina (zgr. pp. wizytek). Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czyli Uczczenie Najśw. Sakramentu na każdy czas, przez M. B. C. Warszawa, druk. Czerwińskiego i Spółki, 1872,
2716 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Szczere życzenia dla ludu wiejskiego, przy zbliżającym się nowym roku 1849. (Przez ks. K. A.) Bochnia, Nakł. i druk. Wawrz. Pisza, b. r. (1848),
49853 Kamocka Józefa (1830—1897). Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nabożeństwo całoroczne wzbogacone modlitwami i rozmyślaniami czerpanemi z notatek biskupa Kazimierza Wnorowskiego i pism innych kapłanów. Tamże [Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery], 1888,
29098 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Karczewski Wacław (pseud. Marian Jasieńczyk; 1855—1911). Niech ciocia wybiera!
27642 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Celiński Konstanty. Niech i tak będzie. Krt. w 1 a.
52458 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bayard Jan Franciszek Alfred (1796—1853). Niech jedzie na wieś. Kom. Thullie W.
58587 Dubicka Joanna. Niech odpoczywają w pokoju! Nabożeństwo za dusze wiernych zmarłych ułożyła i dopełniła z innych źródeł... Tamże [Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego], 1896,
30112 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Maleszewski Władysław Józef (pseud. Sęp; 1832—1913). Niech tak będzie. Obr. scen. w 1 a.
100020 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Niech uderzą pieśni wieszcze w serca jako w dzwon. Wiersz Maryi Konopnickiej na chór mieszany, solo sopranowe i orkiestrę. Utworzył Jan Gall. Wyciąg fortepianowy z tekstem. Kraków, nakład i własność wydawców A. Piwarski i Ska, księgarnia, skład i wydawnictwo nut, druk. zakładu art. litogr. C. G. Rödera w Lipsku, b. r. (ok. 1900),