Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80595 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Über die Wirkung des Karlsbader Thermalwassers auf die Magendarmfunction. Klinisch-experimentelle Untersuchungen nebst Grundlagen einer rationellen Karlsbader Trinkcur basirt auf Versuche und Karlsbader Erfahrungen. Von Dr. ... Docent an der med. Klinik in Krakau, im Sommer prakt. Arzt in Karlsbad. Aus der medicinischen Klinik des Herrn Prof. Korczyński in Krakau. (Separatabdruck aus dem Deutschen Archiv für klin. Medicin.). Leipzig, Verlag von F. C. W. Vogel, Druck von J. B. Hirschfeid, (1885),
80596 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber Wirkung, therapeutischen Werth und Gebrauch des neuen Karlsbader Quellsalzes, nebst dessen Beziehung zum Karlsbader Thermalwasser. Von Dr. ... Universitäts-Dozenten in Krakau (In Sommer in Karlsbad). Klinisch-experimentelle Unter suchungen aus der mediz. Universitätsklinik des Prof. Korczyński in Krakau. (Separatabdr. aus Dr. Wittelshöfers Wiener Mediz. Wochenschrift). Wien, Selbstverlag des Verfassers, Druck der k. Wiener Zeitung, 1886,
80597 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber die Wirkung der Säuren (Salz-, Milch-, Essig- und Kohlen-Säure) auf die Magenfunctionen des Menschen sowie deren therapeutische Anwendung. Von Doc. ... (Abdr. aus des Deutschen Medic. Wochenschrift). Berlin u. Leipzig, Verlag v. G. Thieme, gedruckt bei Julius Sittenfeld, 1887,
80598 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O szkodliwym wpływie zanieczyszczeń powietrza szkolnego na zdrowie uczniów i nauczycieli. Przez Prof. Dra ... (Odb. ze Sprawozd. szkoły realnej za r. szkolny 1886/7). Kraków, druk. A. Koziańskiego 1887,
80599 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O wskazaniach i przeciwwskazaniach jakoteż o sposobach stosowania nowej soli karlsbadzkiej podał na podstawie doświadczeń klinicznych Dr. ... Docent patologii i terapii szczegółowej chorób przewodu pokarmowego w Uniwersytecie Jagiellońskim, lekarz praktykujący w lecie w Karlsbadzie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884,
80600 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Zarys patologii i terapii chorób żołądka. Napisał Dr. ... docent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warszawa, druk. Marii Ziemkiewicz, S. A. Krzyżanowski w Krakowie, 1889,
80601 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Zestawienie krytyczne szczegółowej profilaktyki i terapii cholery do użytku lekarskiego. Napisał Dr. ... Profesor w Uniwersytecie Jagiellońskim. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego) Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Skład główny księgarni S. A. Krzyżanowskiego, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1892,
80602 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Znaczenie rozpoznawcze X-prześwietlania. Według wykładu z demonstracyami w Tow. lek. krak., wygłoszonego w Zakładzie chemii prof. Olszewskiego w dniu 16-go czerwca b. r. przedstawił Prof. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jagiel., 1897,
80603 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber den Zusammenhang zwischen subjektiven Magensymptomen und den objectiven Befunden bei Magenfunctionsstörungen. Auf Grund der internen Magenuntersuchungen von 222 Individuen der med. Klinik des Prof. Korczyński in Krakau, zusammengestellt vom Dozenten ... (Abdr. aus Dr. Wittelshöfers Wr. Med. Wochenschrift). Wien, Selbstverlag der Verfassers, 1886,
80604 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O żywieniu chorych krakowskiem mlekiem podwójnem i potrójnem. (Lac duplex et triplex). (Odb. z Przegl. Lekarskiego). Kraków, nakł. Bielikowicza, druk. Uniw. Jag., 1897,
80605 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924).
80606 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924) i A. Gluziński. Experimentell-klinische Untersuchungen über den Chemismus und Mechanismus der Verdauungsfunction des menschlichen Magens in physiologischen und pathologischen Zustande, nebst einer Methode zur klinischen Prüfung der Magenfunction für diagnostische und therapeuthische Zwecke. Aus der medicinischen Klinik des Prof. Korczyński in Krakau. Von W. Jaworski und A. Gluziński Docenten an der Klinik. (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für klin. Medicin). Berlin, gedruckt bei L. Schumacher, 1885,
80607 Jaworski Wincenty.
80608 Jaworski Władysław ks.
80609 Jaworski Władysław (red.).
80610 Jaworski Władysław (1837—1875). 1869. III. Dzieła religijne. Spis książek wydanych staraniem Zgromadzenia XX Missyonarzy w Warszawie a zakupionych w znacznej ilości przez księgarnię katolicką ... w Krakowie. Kraków, druk. Wł. Jaworskiego, 1869,
80611 Jaworski Władysław (1837—1875). Nr. 1: Katalog dzieł różnej treści, albumów, fotografij, nut, sztychów, obrazów, które wypożyczalnia książek... w Krakowie szanownym abonentom za należytość od wypożyczania do wyboru na własność podaje. Kraków, nakł. i druk. Wł. Jaworskiego, 1867,
80612 Jaworski Władysław (1837—1875). Katalog dzieł dawnych mianowicie do literatury polskiej odnoszących się (1870).
80613 Jaworski Władysław (1837—1875). Katalog dzieł nakładowych księgarni wydawnictw dzieł ... w Krakowie. Warszawa, u Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. Jaworskiego w Krakowie, 1870,
80614 Jaworski Władysław (1837—1875). Katalog dzieł nakładowych i niektórych komisowych księgarni wydawnictwa dzieł katolickich, naukowych i rolniczych... w Krakowie przy rogu ulic Św. Anny i Wiślnej. Kraków, druk. Wł. Jaworskiego, 1870,
80615 Jaworski Władysław (1837—1875). Katalog wypożyczalni książek ... w Krakowie. Tamże [Kraków, druk. Wł. Jaworskiego], 1868,
80616 Jaworski Władysław (1837—1875).
80617 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930). Lotar Dargun. Napisał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Prawa i Administracji). Lwów, druk. Władysława Łozińskiego, Skład główny w Księg. Spółki Wydawniczej polskiej w Krakowie, 1893,
80618 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930). Mowa akademika ... wypowiedziana imieniem młodzieży akademickiej wręczającej J. M. Rektorowi Pamiętnik uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas uroczystości otwarcia Collegii Novi dnia 14 czerwca 1887 roku. Kraków, druk. Uniw. Jag., (1887),
80619 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930). Nauka o służebnościach według prawa austryackiego. Zeszyt I. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1892,
80620 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930). Prawo nadzastawu wedle ustawodastwa austryackiego. Kraków, nakł. Spółki wydawniczej polskiej, druk. Czasu, Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1894,
80621 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930). Przemówienie ... prezesa Czytelni akademickiej, miane na wieczorku J. I. Kraszewskiego dnia 17 marca 1888 r. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, b. r. (ok. 1888),
80622 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930). Szkoda zrządzona wykonywaniem swojego prawa na nieruchomościach. Napisał Dr. ... (Odb. z Ekonomisty Polskiego). Lwów, nakł. Redakcyi Ekonomisty Polskiego, z Drukarni Ludowej, 1892,
80623 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930). Ustawy o księgach publicznych opracował Dr. ... Docent Uniw. Jag. Tom I: Powszechna ustawa o księgach gruntowych i instrukcya hipoteczna. Kraków, Księgarnia Leona Frommera, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897,
80624 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930).