Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80660 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa żałobna na pogrzebie ś. p. Ludwika Ślaskiego, wygłoszona w dniu 28-go Listopada 1898 w kościele św. Jana w Toruniu przez ... Toruń, druk. S. Buszczyńskiego, własność rodziny, 1898,
80661 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa powiedziana d. 17. lut. 1875 w Sejmie Pruskim z powodu obrad nad projektem do prawa o zarządzie majątku kościelnego. Poznań, nakł. Wiarusa, 1875,
80662 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa żałobna przy zwłokach ś. p. Władysława Bentkowskiego powiedziana w kościele farnym w Poznaniu dnia 6-go października 1887 przez Ks. ... (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, nakł. i druk. Dziennika Poznańskiego, 1887,
80663 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa żałobna nad zwłokami ś. p. Albertyny z Nieżychowskich Cegielskiej, miana na dniu 28 Lutego 1894 roku w kościele farnym w Poznaniu przez Ks. ... Tamże [, nakł. i druk. Dziennika Poznańskiego], 1894,
80664 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa przy zwłokach ś. p. Kaźmierza Jarochowskiego miana w kościele parafialnym w Kaźmierzu dnia 28 marca 1888 przez Ks. ... Tamże [, nakł. i druk. Dziennika Poznańskiego], 1888,
80665 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Fr. Xav. Reithmayr, SS. Theologiae Doctor et S. Scripturae N. T. Professor Publ. Ord. ex intimis Cubiculariis S. D. PP. Pii IX, Rev. Episcopo Spir. in Spiritual. a Consiliis ord. S. Michael. Pro merit. Eques Facultatis Theologicae Assessor et H. T. Decanus ad Disputationem Publicam pro Summis in Theologia honoribus rite Capessendis ab admodum reverendo et perdocto viro ac Domino ... Polono-Posnaniensi. S. S. Theologiae licentiato Archidioeceseos Posnaniensis Presbytero, Die XX, Mensis Julii MDCCCLXI. Hora IX. Habendam Rectorem Universitatis Magnificum, Patres Conscriptos, Omnium ordinum Professores, cives Academicos, Literatos denique ac literarum fautores omni, qua par est, observantia invitat. Monachii, ex Typographia Academica J. O. Weiss, 1861,
80666 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Zeno Veronensis Episcopus. Commentatio patrologica. ... ss. Theologiae doctoris Archidioeceseos Posnaniensis Sacerdotis. Ratisbonae, Typis ac Sumptibus Georgii Josephi Manz, MDCCCLXII (1862),
80667 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911).
80668 Jażdżewski Stefan (red.).
80669 Jażdżewski Władysław (1835—1895). Sprawozdanie z wystawy antropologiczno-archeologicznej w Berlinie w Sierpniu 1880 roku i połączonych z nią rozpraw, a mianowicie: Czy Słowianie dopiero w końcu VIgo wieku po Chrystusie zamieszkali kraje pomiędzy Elbą, Odrą a Wisłą? Napisał ... (Odb. z t. XI Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1881,
80670 Jażdżewski Władysław (1835—1895). Wiadomości i uwagi o malowanych naczyniach grobowych, znalezionych w W. Ks. Poznańskiem przez ... (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii krajowéj, tom IV, dział I). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1880,
80671 Jażdżewski Władysław (1835—1895). Wykopalisko jarocińskie a mianowicie monety Bolesławów czeskich, opisał ... Członek Komisyi Archeologicznéj Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dra W. Łebińskiego), 1879,
80672 Jażdżewski Władysław (1835—1895).
76553 Jądra.
80955 Jąk. Taki Jąk boleści,
80956 Jąk. Jąk ziemi (Kraków, 1895);
77567 Jąkanie.
80723 Jbbeken (wyd.).
80724 Je... W. A. Je. Josif Siemaszko, mitropolit litowskij i wilenskij. (Ruskaja Starina z listopada r. 1882). Petersburg,
80725 Jean de Nic. Dlaczego panna Kordula została starą panną? Rzecz napisana ku przestrodze wielu panien. Warszawa, nakł. autora, drukarnia Estetyczna Sierpińskiego, 1894,
80726 Jean Paul (pseud.).
80727 Jeanjean ks.
80728 Jeannel Julien François (1814—1896). O własnościach fizycznych powietrza z Dr. ... Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda Synów, 1873,
80729 Jeanselme E.
80730 Jeaquin Gomez de Souza dr (z Brazylii). Antologie universelle. Leipzig, 1830,
80731 Jebavy Vaclav (1868—1929).
80732 Jechać. Jechać czy nie jechać w Tatry? (Kraków, 1883);
80733 Jechalski Władysław (1856—1927).
80734 Jecht (Richard?) dr.
80735 Jecht Richard. Fürstliche Besuche in Görlitz (Zgorzelec). Verfast im Auftrage des Magistrats zu Görlitz von Dr. ... Gymnasial-Oberlehrer und Secretär der Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften. Görlitz, P. W. Sattig, Druck der Görlitzer Nachrichten und Anzeiger, 1893,