Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80565 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O mierzeniu pojemności i oznaczeniu kurczliwości żywotnej żołądka za pomocą gazów w celach rozpoznawczych, jako też o stosowaniu kąpieli gazowych żołądka w celach leczniczych. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1883,
80566 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Vorläufige Mittheilung über die Wirkung der Säuren auf die Magenfunction des Menschen. Von Doc. ... (Abdruck aus der Zeitschrift für Therapie). Wien, Verlag von Dr. Josef Weiss, Druck von M. Knöpflmacher, 1887,
80567 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O objawie przeponowym i jego znaczeniu klinicznem. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
80568 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Oznaczanie dużej krzywizny żołądka. Napisał Prof. ... Spostrzeżenia i doświadczenia dyagnostyczne z kliniki prof. E. Korczyńskiego I. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1896,
80569 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber Pepton-Ernährung und Zubereitung einer Peptonsuppe in der ärztlichen Hauspraxis. (Abdruck aus der Zeitschrift für Therapie). Wien, Verlag von Dr. Josef Weiss, 1885,
80570 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O pobycie chorych we Włoszech Południowych. Napisał Prof. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
80571 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Podręcznik chorób żołądka. Napisał Dr. ... Profesor p. n. szczegółowej patologii i terapii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków, nakł. Wydawnictwa dzieł lekarskich polskich, druk. W. Korneckiego, S. A. Krzyżanowski, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1893,
80572 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Podręcznik chorób żołądka i dyetetyki szczegółowej. Napisał Dr. ... Profesor p. z. szczegółowej patologii i terapii lekarskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wydanie drugie przerobione i znacznie powiększone. Kraków, nakł. Wydawnictwa dzieł lekarskich polskich, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1899,
80573 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Pożywka peptonowa przyrządzana sposobem domowym dla użycia w praktyce lekarskiej. Podał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). B. m. dr. b. r. (Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881),
80574 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O nowym dyetetycznym przetworze żelazistym. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1897,
80575 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Przyczynek doświadczalny do działania i stosowania leczniczego goryczek i żółci. Z kliniki prof. Korczyńskiego w Krakowie. Podał doc. dr. ... Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1886,
80576 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Przyczynek do klinicznej mikroskopii zawartości żołądka. Podał Doc. Dr. ... (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. Kowalewskiego, 1886,
80577 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O rozpoznaniu i leczeniu nieżytu zanikowego żołądka. Podał Dr. ... Docent uniwersytetu krakowskiego, lekarz zdrojowy w Karlsbadzie. (Odb. z Wiadomości Lekarskich). B. m. b. r. (Lwów, 1888),
80578 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O rozstrzeni żołądka ze stanowiska klinicznego. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1883,
80579 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Składniki białkowate, wartość pożywcza i lecznicza pożywki peptonowej (Solutio carnis peptonisata); oraz odpowiedź na zarzuty D-ra Rejchmana. Podał prof. D-r ... z Krakowa. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
80580 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Kilka słów o zachowaniu się objawów dyspeptycznych w klimacie wysokogórskim. Napisał D-r ... prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Tamże [Warszawa, druk. K. Kowalewskiego], 1892,
80581 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Sokotok, nieżyt kwaśny i wrzód żołądka. Według spostrzeżeń i badań uskutecznionych w klinice prof. Korczyńskiego przedstawił ... Docent Uniw. Jagiellońskiego. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Tamże [Warszawa, druk. K. Kowalewskiego], 1888,
80582 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Sposób dokładnego oznaczania treści płynnéj w żołądku ludzkim w celach klinicznych i fizyologicznych. Podał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1882,
80583 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Kilka nowych spostrzeżeń działania kwasów na żołądek ludzki. Rzecz wykonana w klinice prof. Korczyńskiego w Krakowie. Przez Doc. ... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, (1887),
80584 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Spostrzeżenia stopniowego znikania kwasu solnego w soku żołądkowym. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
80585 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O wewnętrznem stosowaniu przetworów i wód żelazistych w praktyce lekarskiej. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1883,
80586 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Studya kliniczne nad wpływem wody karlsbadzkiej na przewód pokarmowy i nad sposobami stosowania tejże przy źródle i w domu. Wykonał w pracowni klinicznej prof. Korczyńskiego D-r ... Docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarz praktykujący w lecie w Karlsbadzie. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. Kowalewskiego, 1885,
80587 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O symptomatologii i kolejnym rozwoju objawów klinicznych w przebiegu nieżytu żołądka. Odczytał w Towarzystwie lekarskiem krakowskiem d. 1 grudnia 1886 r. Doc. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
80588 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Die Uebersäuerung des Magens und deren Behandlung mit Aqua alcalina effervescens. Von Prof. ... in Krakau. (Sonderabdr. aus Therapeutische Monatshefte). Berlin, Verlag von Julius Springer, (1897),
80589 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Uczebnik stienografii po sistiemie Fr. Ks. Gabielsbiergiera, s primieczanijami do stienografii polskoj i niemieckoj, sostawił pri sodiejstwiju R. Junowicza i Ł. Galickogo profiessorow gimnaz. i uczitielej stienografii ... uczitiel stienografii pri I. akad. gimnazii wo Lwowie, Lwow, z pieczatnie Stawropigijskogo Instituta, nakładom Sow. Michaiła Kaczkowskogo, 1871,
80590 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Uwagi nad leczeniem w Sanatoryjach dla chorych na gruźlicę płuc. Napisał Dr. ... profesor w Uniwersytecie Jagiell. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniw. Jag., 1892,
80591 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O użyteczności fonendoskopu Bazzi-Bianchiego. Podał Prof. ... Spostrzeżenia i doświadczenia dyagnostyczne z kliniki lekarskiej prof. E. Korczyńskiego. II. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, Druk. Uniw. Jag.], 1896,
80592 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O używaniu wolnego powietrza w prze biegu gruźlicy narządu oddechowego. (Le traitement à l’air libre. — Permanente Freiluftcur). Napisał Dr. ... profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, Druk. Uniw. Jag.], 1891,
80593 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber die Verschiedenheit in der Beschaffenheit des nüchternen Magensaftes bei Magensaftfluss (Gastrorrhoë acida). Von Docent ... in Krakau. Mit einer Tafel. (Separatabdruck aus dem Verhandlungen des VII Congresses für Innere Medicin). Wiesbaden, Verlag von J. F. Bergmann, Buchdruckerei von Carl Ritter, 1888,
80594 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Versuche zur Ausmittelung der Gesammtmenge d. flüssigen Inhaltes im menschlichen Magen. (Abdruck aus der Zeitschrift für Biologie, Band XVIII). B. m. (Leipzig), b. r.,