Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
102231 Korybutt-Daszkiewicz Wacław.
102487 Korzeniowski Józef (1797–1863). Narożna kamienica.
102743 Kosak (Kossak) M. I.
104535 Berchhoff Jan Gothard,
39511 Gniewosz Feliks (zm. 1897).
40023 Goldberg L.
105559 Biblioteka.
105815 Bieg roku całego,
40535 Gołuchów.
106327 Kośnicki, proboszcz z Dębna.
106583 Kossowski.
41815 Hahn Wiktor (student prawa we Wrocławiu).
107351 Kotnowski Piotr.
42071 Hall Marshall (1790—1857).
107607 Kowalak.
107863 Kowalski, lieutenant.
42839 Hartmann Robert (1832—1893).
108375 Kozakiewicz J.
108631 Koziorowski Franciszek, weteran powstania listopadowego.
43351 Haustein (Hauszteyn) Beniamin Fryderyk (1778—1836).
43607 Hédouville (d') Gabriel-Marie-Joseph-Théodore (1755—1825).
44119 Helt J. A.
44631 Hermann (konsyliarz woj. ekonomiczny i budowniczy).
110423 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bisson Aleksander (1848—1912). Deputowany z Bombignac. Kom. w 3 a. Dobrzańska C.
45655 Hippika.
46679 Holeček Josef (1853—1929).
47703 Horowitz Józef.
48471 Hulewicz M.
50263 Kantymir basza.
50519 Karasowski Al.