Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
31769 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świdziński Karol (1841—1877). Spiskowi Frgm. dram.
31768 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Na wsi. (Pod wiejskim dachem). Kom. w 4 a.
31767 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Złote więzy. Obr. w 5 odsł.
31766 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Ze szkół. Obr. scen. w 1 a.
31765 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Do szkół. Obr. scen. w 1 a.
31764 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Na stancji. Kom. w 1 a.
31763 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Ruiny. Kom. w 3 a.
31762 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Róża. Kom. w 4 a.
31761 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Pożegnanie. Obr. scen. w 1 a.
31760 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Pokusa. Obr. scen. w 1 a.
31759 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Na pensji. Kom. w 1 a.
31758 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Pani, pan sędzia i Kazio. Kom. w 1 a.
31757 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Ojcowizna. Kom. w 3 a.
31756 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Niespodzianka. Kom. w 1 a.
31755 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Nieoględni. Kom. w 2 a.
31754 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Józia w kłopocie. Fr. w 1 a.
31753 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Jesienią. Kom. w 1 a.
31752 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Jedenkroć.
31751 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Imieniny mamy. Obr. scen. w 1 a.
31750 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Dziwacy. Kom. w 1 a.
31749 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Nowy dziedzic. Kom. w 3 a.
31748 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Dzieciaki. Kom. w 1 a.
31747 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). W domu. Obr. scen. w 1 a.
31746 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Łakomy doktor. Kom. w 1 a.
31745 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Pod wiejskim dachem,
31744 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Jedna chwila. (Chwila). Obr. w 1 a.
31743 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Biedni. (Biedacy). Obr. dram. w 5 a.
31742 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Balik. Obr. scen. w 1 a.
31741 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Antek. Obr. dram. w 3 odsł.
31740 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Faustyn (1821—1885). Wicek przyaresztowany. Obr. lud.