Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
25050 Diepenbrock Melchior (biskup wrocławski i kardynał; 1798—1853). List pasterski najprzewielebniejszego księcia biskupa wrocławskiego... do całego duchowieństwa i wszystkich prawowiernych dyecezyi, przy objęciu urzędu wydany. Tłom. z niem. Wrocław, nakł. Schlettera, druk. L. Freunda, 1845,
63275 Esser Wilhelm ks. (1862—?). Nauka o spowiedzi dla dzieci przystępujących pierwszy raz do sakramentu pokuty św. (W związku z katechyzmem Deharbego) przez... Wrocław, nakł. Księgarni Goerlicha & Cocha (Gustawa Wolffa), (1888),
45842 Historya biblijna. Historya Biblijna dla szkół katolickich Dyecezyi Wrocławskiéj. Wrocław, nakł. Ks. Bisk. Ordynariat, druk. R. Nischkowsky, b. r. (1859),
176 Abecadło. Abecadło czyli pierwiastki wieku dziecinnego. Les prémices de la jeunesse, ouvrage élémentaire en français et polonais, orné de 28 grav. propres à la curiosité des enfans (po polsku i po franc.) z 28 obrazkami. Wrocław, nakł. Korna, 1819,
38560 Fritz Jan Mikołaj (1809—1870). Wypisy z pisarzów polskich. Dla użytku młodzieży szkolnej ułożył ..., Lektor przy wszechnicy, i nauczyciel języka polskiego przy obu szkołach realnych pierwszego rzędu w Wrocławiu. (Także tytuł niemiecki:) Auswahl polnischer Lesestücke, Zum Gebrauch für Schulen zusammengestellt von ... Wrocław, nakł. Jana Urbana Kerna, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1861,
38024 Fredro Andrzej Maksymilian (zm. 1679). Przysłowia mow potocznych, albo Przestrogi obyczajowe, radne, wojenne. Przedrukowane podług Edycyi Warszawskiey Roku 1769. (Wydanie Jerzego Bandtkiego). Wrocław, nakł. Instytutu Elsnerowskiego, druk. Sukces. Grassa i Bartha, 1802,
12953 Campe (Kampe) Joachim Henryk (1746—1818). Podróż i przewiezienie sławnego Barringtona do Botany-Bay w Nowey Hollandyi, ułożona dla zabawy i oświecenia młodzieży, na polski język przełożona przez H. K. Z obrazkami. Wrocław, nakł. i druk. Wiln. Bog. Korna, 1807,
69893 Grabowski Jan. Obrazy z podróży lądem i morzem odbytych skreślone dla młodzieży przez... Wrocław, nakł. i druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1851,
107424 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Teoretyczna i praktyczna Grammatyka niemiecka, w której prawidła po niemiecku i polsku wytłumaczone i przykładami w tych dwóch językach są objaśnione, z niemieckiemi i polskiemi zadaniami do tłumaczenia, z rozmowami i wypisami z najlepszych niemieckich autorów i t. d., dla użytku Polaków, którzy za pomocą nauczyciela albo sami łatwo i w krótkim czasie języka niemieckiego nauczyć się pragną, i podług której Niemcy tym samym sposobem po polsku nauczyć się mogą. Przez Antoniego Kotschula. Wydanie nowe i poprawne. (Na stronie kontrtytułowej tenże tytuł niemiecki:) ... Neue verbesserte Original-Ausgabe. Wrocław, nakł. i druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1849,
66306 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Książeczka dla Podróżnych z którey się wyrazów potrzebnych w podróży i w różnych zdarzeniach ludzkiego życia nauczyć i z niemi się łacno obeznać mogą, wydana. Przez JM Panią... w czterech językach: w angielskim, niemieckim, francuzkim i włoskim. (Także tytuły: niemiecki: Handbuch für Reisende..., włoski: Manuale del Viandante... i francuski: Manuel de Voyageur...). Wrocław, nakł. i druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1805,
62116 Elementarz. Nowy Elementarz Polski z Obrazkami zawierający różne do poięcia dzieci stosowne wiadomości, powieści i nauki moralne, wypisy z historyi naturalney i wiersze wyborne z celniejszych Autorów oyczystych. Wrocław, nakł. i druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1803,
83806 Kabath Joseph (zm. 1828). Wypis z Historyi świętéj starego i nowego testamentu z ewanieliami na niedziele i główne święta Pańskie, oraz na uroczystości Świętych Bożych, dla szkół początkowych katolickich, wydał Dr. ... za dozwoleniem zwierzchności duchownej. Piętnaste wydanie z licznemi drzeworytami. Wrocław, nakł. i druk. Wilh. Bog. Korna, 1868,
61487 Eckartshausen (von) Karol (1752—1803). Bóg iest nayczystszą miłością, moia modlitwa y rozmyślanie. Wrocław, nakł. i druk. W. B. Korna, 1821,
35949 Forster Johann Reinhold (1729—1798), Banks Józef i Johnson. Podróże po Anglii, Szkocyi i Irlandyi odbyte przez P. P. Forster, Józefa Banks, doktora Johnson i innych. Z obrazkami. Wrocław, nakł. i druk. W. B. Korna, 1807,
4745 Badowski Ign. Józef. Ojczenasz. 5. Chleb powszedni. Napisał Ks. ..., Pastor w Międzyborzu. Wrocław, nakł. i druk. J. Witana, 1887,
22903 Dahlmann (Dahlman) Piotr (1810—1847). Maryna Mniszchówna, tragiedya. Poezye pomniejsze... Wrocław, nakł. i druk. E. Günthera, 1841,
33050 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Kronika parafialna Baranowska przez X. ... Proboszcza i Pro-Dziekana. Wrocław, nakł. H. Boasa, druk. R. Nischkowskiego, 1853,
35913 Förster Henryk (biskup wrocławski; 1799—1881). (List pasterski z okazji objęcia urzędu biskupa, z datą: Wrocław, w uroczystość św. Łukasza 1853, inc.: „Gdy mię niegdyś Bóg...”). Wrocław, nakł. G. P. Aderholza, czcionkami R. Nischkowskiego, (1853),
8908 Bonczyk (Bontzek) Norbert ks. (1837— 1893). Wykład godzinek o Niepokalanem Poczęciu N. P. Maryi czyli Nowy Miesiąc Maryi w trzydzieści i dwóch rozmyślaniach. Za pozwoleniem zwierzchności duchownej napisany przez X. N. B. w Bytomiu. Wrocław, nakł. Franciszka Goerlicha, druk. Gazety Szląskiej Ludowej, (1873),
8904 Bonczyk (Bontzek) Norbert ks. (1837—1893). Nabożeństwo do Najśw. serca Jezusa i do najdroższej krwi jego, według niemieckiego opracował Ks. N. B. Wyd. 2. Wrocław, nakł. Fr. Goerlicha, druk. R. Nischkowskiego, 1882,
8903 Bonczyk (Bontzek) Norbert ks. (1837—1893). Nabożeństwo do N. P. Maryi nieustającej pomocy, tłóm. z niemieckiego Ks. N. B. Wydanie 2. Wrocław, nakł. Fr. Goerlicha, druk. R. Nischkowskiego, 1881,
8901 Bonczyk (Bontzek) Norbert ks. (1837—1893). Książeczka jubileuszowa czyli nauka o odpustach, szczególnie o odpuście jubileuszowym, razem modlitwy przy odwiedzaniu kościołów w celu zyskania odpustu odmawiać się mające w r. 1879, napisał X. N. B. Wrocław, nakł. Fr. Goerlicha, druk. Gazety Szląskiej Ludowej, (ok. 1879),
49935 Kampmann C. F. Elementarwerk der polnischen Sprache, für den Schulunterricht bearbeitet von Dr. ..., Professor am Elisabet-Gymnasium zu Breslau. Erster Theil: Kurzgefasste Grammatik. Zweiter Theil: Leichte Lesestücke. Dritter Theil: Uebungen zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Polnische. Erster Theil. (Tytuł polski:) Nauka języka polskiego do użytku szkólnego ułożona przez Dr. K. F. Kampmanna, Professora przy gimnazyum Śtej Elżbiety. Część pierwsza: Krótka grammatyka. Część druga: Łatwe wypisy. Część trzecia: Zadania do tłumaczenia z niemieckiego na polskie. Część pierwsza. (Tak na okładce, na karcie tytułowej:) Elementarwerk der polnischen Sprache für den Schulunterricht bearbeitet von Dr. ... Professor am Elisabet Gymnasium zu Breslau. Erster Theil. Kurzgefasste Grammatik. (Na drugiej karcie tytuł polski:) Krótka grammatyka języka polskiego przez Dr. ... Professora przy gimnazyum Śtej Elżbiety. Z zarysem etymologicznego słownika języka polskiego przez A. Mosbacha. Wrocław, nakł. Ferdynanda Hirta, druk. Grassa, Bartha i Comp. (W. Friedrich), 1857,
6168 Barthel Karol ks. (1802—1861). Historya święta dla katolickich szkół elementarnych, zawierająca oraz wszystkie roku kościelnego ewangelie niedzielne i świąteczne; jako podstawa nauki religijnej według przyjętego od Kościoła katolickiego tłumaczenia Starego i Nowego Testamentu ułożona. Przekład. Wrocław, nakł. F. E. C. Leuckhardt i Henr. Rychter, 1846,
83805 Kabath Joseph (zm. 1828). Wypis z historyi świętej Starego i Nowego Testamentu dla szkół początkowych przez Dr. ..., Dyrektora katolickiego gimnazyum w Gliwicach, kawalera Orderu Orła Czerwonego. Z niemieckiego na polskie przełożył ksiądz J. H. M. P. P. Za dozwoleniem zwierzchności duchownéj. Ósme poprawne wydanie. Wrocław, nakł. F. E. C. Leuckarta, druk. C. H. Storcha i Spółki, 1853,
65865 Gdeczyk J. i Kossatz A. Książka do czytania dla publicznego i prywatnego użycia ułożona przez J. Gdeczyka i A. Kossatza. Część druga. Wrocław, nakł. F. E. C. Leuckarta, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1853,
65864 Gdeczyk J. i Kossatz A. Książka do czytania do publicznego i prywatnego użycia ułożona przez J. Gdeczyka i A. Kossatza. Część piérwsza. Wrocław, nakł. F. E. C. Leuckarta, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1853,
66724 Gervinus Georg Gottfried (1805—1871). Dzieje Dziewiętnastego Stulecia Od traktatów wiedeńskich, przez G. G. Gerwinusa. Tom VIII: Rewolucya lipcowa i jéj skutki bezpośrednie. Poszyt I—II. (Biblioteka Arcydzieł Historycznych z obcych języków na polski przełożonych. Tom I.). Wrocław, nakł. Ernesta Günthera, czcionkami Ernesta Günthera w Lesznie, 1867,
22513 Czytania. Czytania domowe. Za pozwoleniem Zwierzchności duchownéj wydane. Wydanie drugie poprawne i pomnożone. Wrocław, nakł. Drukarni Gazety Szląskiej Ludowej, 1877,
103537 Kosiński Teofil. Wzory pisma polskiego i niemieckiego z dokładnym wykładem sposobu pisania każdéj głoski, zawierające przeszło 100 ćwiczeń postępowo stopniowanych, oraz niezawodne zasady wydoskonalenia złego charakteru pisania i zmienienia go w ciągu 20 lekcyi na czytelny, równy, jednostajny, płynny i pospieszny. Ułożył ..., b. N. p. G. R. w Warszawie, podług zasad doświadczeniem nabytych i ugruntowanych na dwudziestosześcio letniej praktyce. Do samouczenia się i dla Nauczycieli zastósowane. Wrocław, nakł. autora, lit. A. Köhler, b. r. (ok. 1873),