Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
34045 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Das Geburtsfest S. M. des Kais. Ferdinand I., nebst Statuten des israelitischen Waisenhauses. Lwów, 1842,
34044 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Adresse der Polen aus Galizien und dem Krakauer Kreise an Seine k. k. apostolische Majestät Ferdinand I. Uebersetzt aus dem Polnischen. (Folgen die Unterschriften der Deputirten). Besondere Beilage zur Wiener Zeitung Nr. 104 vom 13. April 1848. (Wien, 1848),
34043 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Adresse der Polen aus Galizien und dem Krakauer Kreise an Seine k. k. apostolische Majestät Ferdinand I. Buchdruckerei St. Ulrich Nr 2, (1848),
34042 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Adres Obywateli Obwodu Sandeckiego, posłany do Najjaśniejszego Pana na ręce Deputacyi Polskiéj w Wiàédniu. (Z datą: Sącz, 24 IV 1848),
34041 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Adres do cesarza Ferdynanda z września 1848 z prośbą o zezwolenie na osiedlenie się w Galicji polskim emigrantom politycznym, inc: „Najjaśniejszy Panie! Konstytucya, którą monarchii swojej nadać raczyłeś...”). (Lwów, 1848),
34040 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Adres ze Lwowa do cesarza Ferdynanda z dn. 18 III 1848, inc: „Najjaśniejszy Panie! Od dwu lat...”). (Lwów, druk. Piotra Pillera, 1848),
34039 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Addressa Slovanů rakauských k J. M. Cisaři a Králi. Tisk c. k. dworni (!) knihtiskárny Synů Bohumila Haase, (1848),
34038 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Do moich wiernych Wiedeńczyków! (Odezwa z 13 VIII 1848),
34037 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Uwiadomienie. Ner 69072. (Gubernatora Galicji Wacława Zaleskiego zawierające cesarski „Patent o zniesieniu związków Poddaństwa”, z datą: Wiedeń 7 IX 1848, po polsku i niemiecku, inc: „Na przedstawienie naszej Rady Ministrów...” oraz: „Haben über Antrag unseres Ministerialrathes...”),
34036 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Ustawa dotycząca taryfy ceł i cen towarów monopolowych, z datą: Wiedeń 11 VII 1835, po polsku i niemiecku, inc: „Ważne stąd wynikające uszczerbki ...” oraz: „Die wichtigen Nachtheile ...”),
34035 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Ustawa karna na przestępstwa dochodowe, z datą: Wiedeń 11 VII 1835, po polsku i niemiecku, inc: „Ożywieni najszczerszą chęcią...” oraz: „Von dem lebhaften Wunsche beseelt...”),
34034 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Ustawa o prawie autorskim, z datą: Wiedeń 19 X 1846, po polsku i niemiecku, inc.: „Dla rozszérzenia, ile tylko można...” oraz: „Urn den Schutz...”),
34033 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Ustanowa bankowych not na jeden i na dwa złote reńskie. Wiedeń, 2 czerwca 1848,
34032 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Proklamacya. Proclamation. (Z datą: Insbruk 16 VI 1848, po polsku i niemiecku),
34031 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Tymczasowy porządek wyborów odnoszący się do konstytucyi z dnia 25. Kwietnia 1848. Provisorische Wahlordnung zur Verfassungs-Urkunde vom 25. April 1848. (Z datą: Wiedeń 9 V 1848). B. m., (1848),
34030 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Patent i ustawa konstytucyi... Cesarza. Wiedeń, 25 Kwietnia 1848,
34029 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Patent o trwających ustawach aż do odwołania drogą prawną, z datą: Wiedeń 19 III 1848, po polsku i niemiecku, inc: „Z uwagi na naglącą potrzebę ...” oraz: „In Anbetracht der dringenden Nothwendigkeit...”),
34028 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Tymczasowa Ordynacya wyborów w dopełnieniu Ustawy Konstytucyjnéj z dnia 25 Kwietnia 1848 roku,
34027 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Ogłoszenie amnestii politycznej, z datą: Wiedeń 20 III 1848, po polsku i niemiecku, inc: „Ażeby naszym wiernym poddanym...” oraz: „Um unseren getreuen Unterthanen...”),
34026 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Obwieszczenie o przełożeniu otwarcia sejmu na 22 XI 1848, z datą: Ołomuniec 10 X 1848, inc: „Patentem Naszym z dnia 22 Listopada...”),
34025 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Obwieszczenie o zniesieniu pańszczyzny, z datą: Wiedeń 17 IV 1848, po polsku i niemiecku, inc: „Od czasu objęcia rządów...” oraz: „Seit Unseren Regierungsantritte...”),
34024 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Obwieszczenie o nadaniu wolności druku, ustanowieniu Gwardii Narodowej i zwołaniu zgromadzeń narodowych, z datą: Wiedeń 15 III 1848, po polsku i niemiecku, inc: „Postanowienia, jakie do spełnienia...” oraz: „Haben nunmehr solche Verfügungen...”),
34023 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Obwieszczenie o włączeniu Wolnego Miasta Krakowa do Austrii, z datą: Wiedeń 11 XI 1846, po polsku i niemiecku, inc: „Gdy miasto Kraków ...” oraz: „Nachdem durch den Wiener Frieden...”),
34022 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Obwieszczenie o częściowych ulgach pańszczyźnianych, z datą: Wiedeń 13 IV 1846, po polsku i niemiecku, inc: „Przez zaszłe w pierwszych miesiącach...” oraz: „Durch die in den ersten Monaten...”),
34021 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Obwieszczenie. (Z datą: Lwów 18 II 1846, inc: „Od niejakiego czasu...”, po polsku i niemiecku),
34020 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Manifest ogłaszający zrzeczenie się tronu na rzecz Franciszka Józefa. Ołomuniec 2 Grudnia 1848,
34019 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Manifest do ludów. Insbruk, 20 Maja 1848,
34018 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Manifest do moich wiernych Galicyan. Insbruk, 6 Junii 1848,
34017 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). Manifest Cesarski. (Z datą: Insbruk 3 VI 1848, po polsku i niemiecku),
34016 Ferdynand I cesarz austriacki (1793—1875). (Manifest z datą: Ołomuniec 19 X 1848, po polsku i niemiecku, inc: „W głębokim smutku...” oraz: „Durch die blutigen Ereignisse...”),