Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
33006 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Bemerkung über die Bedingung der kleinsten prismatischen Ablenkung der Lichtstrahlen. Von Dr. ... (Odb. z Carl's Reperto rium der Physik). B. m. b. r. (München, 1873),
33005 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Beitrag zur Kenntniss der Spannungscurve des gesättigten Wassers. Von Dr.... (Nadb. z Repertorium für Experimental-Physik, für Physikalische Technik, Mathematische & Astronomische Instrumentenkunde). B. m. b. r. (1900),
33004 Fabian M. F.
33003 Fabian M. F. Bericht über das Königl. Gymnasium zu Lyck (Ełk) vom Director Professor... zur Feier des Geburtsfestes Sr. Majestät des Königs am 15. October 1859 um 10 Uhr bestimmt. Voran geht eine Abhandlung des Oberlehrers Dr. Horch: Chronik der Stadt Lyck. Lyck, Druck des typogr. Instituts von W. Menzel, (1859),
33002 Fabian J.
33001 Fabian Alfred.
33000 Fabian Aleksander (1847—1910) i Stockmann Aleksander. O wpływie nerwów na oddéchanie. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, Berger, 1871,
32999 Fabian Aleksander (1847—1910).
32998 Fabian Aleksander (1847—1910). O warunkach powstawania i znaczeniu klinicznem podwyższenia ciepłoty w gorączce, studyum krytyczne, zesz. I. Warszawa, G. Sennewald, druk. K. Kowalewskiego, 1887,
32997 Fabian Aleksander (1847—1910). Uwagi Nad leczeniem chorób serca. Z powodu kilku nowszych badań nad jego innerwacyą. Opracował... (Odb. z Kroniki Lek.). Warszawa, druk. Saturnina Sikorskiego, 1893,
32996 Fabian Aleksander (1847—1910). Kilka uwag nad przymiotem układu nerwowego, rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego warszawskiego. (Odb. z Gazety Lekar.). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1889,
32995 Fabian Aleksander (1847—1910). Wiktor Szokalski, wspomnienie pośmiertne. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1891,
32994 Fabian Aleksander (1847—1910). Przyczynek do leczenia chorób gorączkowych chłodnemi kąpielami. Rzecz napisana na temat konkursowy Warszawskiego Towarzystwa lekarskiego pod tytułem: „Rozebrać wpływ kąpieli podawanych z celem obniżenia gorączki” przez ... (Odbitka z Pamiętnika Warsz. Towarzystwa Lekarskiego). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1878,
32993 Fabian Aleksander (1847—1910). O kąpielach elektrycznych. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, E. Wende i Sp., 1886,
32992 Fabian Aleksander (1847—1910). Hypnotyzm w nauce, a w praktyce. Odczyty na rzecz Towarz. Osad Rolnych wygłoszone w Lutym 1888 r. przez D-ra... Warszawa, nakł. autora, E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1890,
32991 Fabian Aleksander (1847—1910). Hemoglobinemija i hemiglobinuryja (!). Skreślił... (Odb. z Gazety Lekarskiej, 1884). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, (1884),
32990 Faber (de) Boehl Cecylia.
32989 Faber Victor.
32988 Faber O.
32987 Faber Michał.
32986 Faber Mathias (jezuita; 1587—1653).
32985 Faber Mathias (jezuita; 1587—1653). Concionum pro dominicis et festis totius anni selectarum. Tomus I. Editionem novam procuravit J. Stagraczyński, Curat. Dioec. Posnaniensis. Posnaniae, typ. Henrici Schmaedicke, 1880,
32984 Faber Mathias (jezuita; 1587—1653). Conciones funebres. Post quartam editionem 1692 a. editio V revisa et correcta. Posnaniae, sumptibus J. Stagraczyński, typ. H. Schmaedicke, 1880,
32983 Faber Knud.
32982 Faber Karl. Preussisches Archiv oder Denkwürdigkeiten aus der Kunde der Vorzeit. Herausgegeben von ..., Königlichem Geheimen Archivar. Erste Sammlung. Königsberg, bei Friedrich Nicoiovius, 1809,
32981 Faber Józef (zm. ok. 1850).
32980 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863) i Sèguin. O dziękczynieniu czyli Uwagi o wdzięczności względem Boga wyjęte z pism Ojca W. Faber oratoryanina i Ojca Séguin jezuity. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1874,
32979 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Wszystko dla Pana Jezusa czyli łatwe drogi do miłości Bożej, przekł. z angiel. Wyd. drugie wznowione. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Anczyca i Sp., 1882,
32978 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Wszystko dla Pana Jezusa czyli łatwe drogi do miłości Bożéj napisał po angielsku W. O...., Oratoryanin. W przekładzie polskim wydanie drugie, poprawione. Kraków nakł. Księgarni G. Gebethnera i Spółki, Wydawnictwo Dzieł Katolickich, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1876,
32977 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Wszystko dla Pana Jezusa, czyli łatwe drogi do miłości bożej, przez Wiel. O. ... po angielsku spisane, a z 3ciej edycji francuzkiej spolszczone (przez M. Ciemniewską). Warszawa, skład u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1858,