Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
88473 Katalogi. (Fischer) Fiszer Ludwik (1844—1900). Katałog russkich i niemieckich knig bibliotieki pri kniżnom magazinie i składie not Ludowika Fiszera w Łodzi. Łodz. 1890. Warszawa, druk A. Ginsa, (1890),
97037 Kokowski Władysław. Krótka etymologia języka polskiego ułożył... Łodź, nakł. L. Fiszera, Druk. K. Kolińskiej, 1898,
60732 Dziennik departamentowy Łomżyński. Dziennik departamentowy Łomżyński (od 1 X 1815: Dziennik urzędowy Departamentu Łomżyńskiego, od 28 IX 1816: Dziennik urzędowy woiewództwa Augustowskiego, od r. 1838: Dziennik urzędowy Guberni Augustowskiej). (Tygodnik). Łomża (od 1824: Suwałki), druk. Antoniego Lenteckiego (od 1823: druk. Fr. Świerczewskiego) i innych?, 1812, 1815—1867,
23823 Dechanow P. Kazionnaja winnaja monopolija. Sbornik zakonopołożenij i rasporiażenij prawitielstwa po kazionnoj prodaże pitiej. Łomża—Biełostok, tip. A. Krzyżanowskago, 1899—1900,
18614 Czasopisma. Dziennik Departamentowy Łomżyński. Dziennik Departamentowy Łomżyński. Łomża, 1812—1815.
18725 Czasopisma. Dziennik Urzędowy Departamentu Łomżyńskiego. Dziennik Urzędowy Departamentu Łomżyńskiego. Łomża, 1815—1816.
18633 Czasopisma. Dziennik Gubernialny Łomżyński. Dziennik Gubernialny Łomżyński (też tytuł ros.: ... Wiedomosti...). Łomża, 1837(?)—(?).
18813 Czasopisma. Echo Łomżyńskie. Echo Łomżyńskie. Łomża, 1882, 1881.
33336 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Odezwa do Ludu w czasie pogrzebu zwłok S. P. Teressy Marty Kożuchowskiey, Exaktorowéy Ziemi Drohickiéy miana w Kościele Szczuczyńskim przez ... Rektora Szkół i Administratora tegoż Kościoła. Łomża, druk A. Lenteckiego et Comp., 1812,
49490 Kamieński Jan (1780—1855). O przedawnieniu czyli preskrypcyi według praw francuzkich z zastosowaniem prawa powszechnego pruskiego oraz praw polskich i litewskich. Przez ... Patrona i Plenipotenta Skarbowego w Departamencie Łomżyńskim. Za pozwoleniem Zwierzchności. Łomża, druk. A. Lenteckiego, 1814,
6448 Barzykowski Kajetan. Mowa ... Radcy Woiewództwa Augustowskiego miana przy zakończeniu popisu uczniów Lyceum Łomżyńskiego dnia 31 Lipca 1819 roku. Łomża, druk. A. Lentoski (Lentecki), (1819),
61451 Echo. Echo łomżyńskie, rocznik I. Red. Wiktor Szumański. Łomża, druk. Rządu Gubern. Łomż., 1882,
87745 Katalogi. Katałog wriemiennoj chudożestwiennoj wystawki. Katałog wriemiennoj chudożestwiennoj wystawki w gor. Łomże w Sientiabr. 1898 goda. Katalog czasowej wystawy sztuk pięknych w Łomży we Wrześniu 1898 roku. Łomża, Gubiernskaja Tipografija, 1898,
33344 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848), Wiator ks., Choromański Stanisław ks. Mowy religiine miane na pogrzebie WJX. Stanisława Kostki Zyznowskiego (!) Kanonika Kathedralnego Płockiego, Sędziego, Surrogata Konsystorza Łomżyńskiego, Proboszcza Kościoła Parafialnego w Piątnicy dnia 28. Czerwca Roku 1813. Łomża, nakł. familii zmarłego, druk. Antoniego Lenteckiego, (1813),
95506 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Łomżynskoj gubiernii na 1890 god. Łomża, pieczatano w Łomżynskoj Gubiernskoj Tipografii, 1890,
107816 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Nadgrobnyja nadpisi, wyrażennyja słowami swiaszczennych knig. Łomża, tip. B. Natansona, 1879,
107813 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Ispowied' pried duchownikom nie lisznieje li dieło? Swiaszczennika A. Kowalnickago. Łomża, tip. B. Natansona, 1880,
107823 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Primiery swiatosti w żyzni christian, bywszych wraczami. Izdanije wtoroje. Swiaszczennika A. Kowalnickago. Łomża, tip. B. Natansona, 1880,
107840 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Wiecznyj żyd. Legienda. Swiaszczennika A. Kowalnickago. Łomża, tip. B. Natansona, 1880,
107834 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). O wieliczii Bożyjem na niebie. Łomża, Tip. Gubiemskago prawlenija, 1878,
107837 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Wzgląd na uczenije socyalistow ob obszczenii imuszczestw. Swiaszcz. A. Kowalnickago. Łomża, Tip. Gubiemskago prawlenija, 1880,
107830 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Sostojanije roda czełowieczeskago pried jawlenijem Christa na ziemlu i osnowanije christianskoj cerkwi. Swiaszczennika A. Kowalnickago. Sodierżanije: Rieligiozno-nrawstwiennoje sostojanije pried Rożdiestwom Christowym Indii, Kitaja, Assirii, Griecyi, Rima i Iudiejskago carstwa. Iudiejskija siekty: farisiei, saddukiei i jessiei. Wsieobszczeje ożydanije Miessii. Sobytija ziemnoj żyzni Spasitiela. Łomża, Tip. Gubiernskago prawlenija, 1874,
107814 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Matierinskaja lubow' u żywotnych. Izdanije 2-je. Łomża, Tip. Gubiernskago prawlenija, 1878,
107820 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Pricziny niewierija w nasze wriemia. Łomża, tip. Gubiernskago prawlenija, 1878,
107803 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Poslednije dni żyzni priestupnika, osużdiennago na smiertnuju kazń. Swiaszcz. A. Kowalnickago. Łomża, Tip. Gubiernskago prawlenija, 1880,
107806 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Sw. Fiłariet Miłostiwyj (Ziemledielec). Swiaszcz. A. Kowalnickago. Łomża, Tip. Gubiernskago prawlenija, 1880,
107812 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Sw. Iosif - obrucznik (!). Swiaszcz. A. Kowalnickago. Łomża, Tip. Gubiernskago prawlenija, 1880,
107826 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Rożdiestwo Iisusa Christa, kak dokazatielstwo jego bożestwiennosti. Swiaszcz. A. Kowalnickago. Łomża, Tip. Gubiernskago prawlenija, 1880,
107832 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). O tainstwie sw. priczaszczenija tieła i krowi Gospoda naszego Iisusa Christa. Swiaszcz. A. Kowalnickago. Łomża, Tip. Gubiernskago prawlenija, 1880,
107835 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). O sowriemiennom wospitanii dietiej matieriami. Swiaszczennika A. Kowalnickago. Izdanije w polzu siemiejstw russkich ludiej, położywszych żywot swój za wieru i bratiju w wojnie sławiano-turieckoj. Łomża, Tip. Łomżynskago Gubiemskago prawlenija, 1876,