Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108679 Kozłowski.
108680 Kozłowski.
108693 Kozłowski.
108694 Kozłowski.
108695 Kozłowski.
108696 Kozłowski.
108692 Kozłowski, z Suczek.
108688 Kozłowski, wiceburmistrz przemyski.
108676 Kozłowski, sekretarz prezydenta Lublina.
108689 Kozłowski, poseł Sejmu Krajowego Galicyjskiego.
108690 Kozłowski, poseł Sejmu Krajowego Galicyjskiego oraz austriackiej Rady Państwa.
108681 Kozłowski, naczelnik kancelarii gub. Płockiej.
108682 Kozłowski, mylnie.
108687 Kozłowski, mecenas.
108678 Kozłowski, major powstańczy.
108685 Kozłowski, kapitan grenadierów.
108684 Kozłowski, kapitan 9. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego.
108691 Kozłowski, historyk rosyjski.
109108 Kozłowski Zygmunt, pseud. Zygmunt Ludomir, tłumacz, autor wierszy (1849-1912). Kantata śpiewana z okazyi otwarcia nowego gmachu poczty i telegrafu w Klubie urzędników pocztowych w Krakowie w dniu 30 Marca 1889 r. Słowa Zygmunta Ludomira, muzyka Maurycego Siebera c. k. oficyała pocz. (Na s. 3 nl. także tytuł niemiecki:) Kantate gesungen anlässlich der Eröffnung des neuen Post- und Telegraphengebäudes im Posteamten-Club in Krakau am 30. März 1889. Text und Übersetzung von Sigmund Ludomir, Musik von Moritz Sieber k. k. Postoffizial. (Kraków), nakł. Klubu Pocztowego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. r. (1889),
109109 Kozłowski Zygmunt, pseud. Zygmunt Ludomir, tłumacz, autor wierszy (1849-1912). Kantate gesungen anlässlich der Eröffnung des neuen Post- und Telegraphengebäudes im Posteamten-Club in Krakau.
109110 Kozłowski Zygmunt, pseud. Zygmunt Ludomir, tłumacz, autor wierszy (1849-1912).
109111 Kozłowski Zygmunt, poseł przemyski (1831-1893). List otwarty do wyborców okręgu Przemysko-Jarosławskiego. (Odb. z Czasu 1879). Kraków, nakł. autora, Druk. Czasu, 1879,
109112 Kozłowski Zygmunt, poseł przemyski (1831-1893). Sprawozdanie ... z czynności poselskich w Kole Polskiem i w Radzie Państwa w Wiedniu oraz rozprawy zgromadzenia wyborców większych posiadłości okręgu Przemysko-Jarosławskiego z dnia 3 Marca 1879 r. Kraków, nakł. Autora, Druk. Czasu, 1879,
109113 Kozłowski Zygmunt, poseł przemyski (1831-1893).
109107 Kozłowski Zygm.
109106 Kozłowski Zdzisław.
109105 Kozłowski Z. L.
109104 Kozłowski Z.
109103 Kozłowski Wojciech ks.
109081 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Branntweinsteuerfrage Memorandum von Dr. Wladimir Ritter v. Kozlowski Delegirter der k. k. landwirthschaftlichen Gesellschaft in Krakau. den Ausschüssen des ungarischen Landes-Agriculturvereines und des Landesverbandes der landwirthschaftlichen Vereine vorgelegt. Budapest, Druck von Sam. Markus, b. r. (1887),