Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
73514 Igel G. Heimatskunde der Provinz Posen (Poznań). Schulgeographie. Rogasen (Rogoźno), Alexander, 1875,
73515 Igel G. Heimatskunde der Provinz Posen. Schulgeographie von ... Präparandenanstalts-Lehrer. Vierte verbesserte und mit einer Karte versehene Auflage. Rogasen (Rogoźno), Druck und Verlag von I. Alexanders Buchhandlung, 1887,
73516 Igel G. Zbiór zadań rachunkowych. Z niemieckiego przełożył i do użytku szkół polskich zastósował ... nauczyciel przy Szkole Świętojańskiej w Gnieźnie. Zeszyt I. Ćwiczenia wstępne; Zeszyt II. Cztery proste działania liczbami nieoznaczonemi; Zeszyt III. Cztery proste działania liczbami oznnczonemi (!); Zeszyt IV. Ułamki, Reguła trzech. Zeszyt V. Ułamki dziesiętne; Zeszyt VI. Złożone reguły. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1870,
73517 Igel G.
73518 Igel (Hersz? i Igel Leib?). Nr 3. Katalog książek polskich tudzież w obcych językach do rzeczy polskich odnoszących się wyczerpanych w składach księgarskich a które nabyć można w składzie antykwarskim Synów Zelmana Igla we Lwowie, ulica Syxtuska 1. 4. nowa. Lwów, nakł. księgarni Synów Zelmana Igla, 1875,
73519 Igel (Hersz? i Igel Leib?). Nr. 4. Katalog książek polskich tudzież w obcych językach do rzeczy polskich się odnoszących w składach księgarskich wyczerpanych a które nabyć można w składzie antykwarskim księgarni Synów Zelmana Igla we Lwowie, ul. Kopernika 1. 6 nowa. Lwów, nakł. Księgarni Synów Zelmana Igla, Drukarnia Ludowa, 1883,
73520 Igel Lazarus Elias (1825—1892). מםתיםשונים (Mik'tabim šonim) seu variae interpretationes criticae et grammaticales de Biblia veteris testamenti et de Onkelosi, quibus accedunt alla scripta hebraica et chaldaica. Authore ... Theologiae Doctore, Leopoli, Typis M. F. Poremba, MDCCCL (1850),
73521 Igel Lazarus Elias (1825—1892). Ruf zur Eintracht. Predigt gehalten am Sabbathtage den 26. Mai 1849 im neuen israelitischen Bethhause zu Lemberg von ... Doctor der Theologie. Zum Besten der Lemberger israelitischen Kleinkinder-Bewahranstalt. Lwów, gedruckt bei Peter Piller, 1849,
73522 Igel Lazarus Elias (1825—1892). Syrischer Wegweiser Erster Theil enthält Einleitungen oder hodegetische Abhandlungen zur syrischer Sprache von ..., Doctor der Theologie, Doctoranden der Philosophie, Docenten der hebräischen Sprache und Literatur, dann der chaldäischen und aramäischen Dialecte an der k. k. Universität zu Lemberg. Mit einer Lithographirten Tafel (tak na karcie tytułowej, na okładce: Syrischer Wegweiser zur Beförderung des syrischen Sprachstudiums von Dr. ..., Docenten an der k. k. Universität zu Lemberg, Erster Theil; na karcie przedtytułowej: Syrischer Wegweiser zur Beförderung des syrischen Sprachstudiums bestehend aus drei von einander unabhängigen Theilen von D. ..., Docenten an der k.k. Universität zu Lemberg. Erster Theil). Lemberg, gedruckt bei Michael F. Poremba, 1851,
73523 Igel Lazarus Elias (1825—1892).
73524 Igel Leib (zm. 1907). Nr. 1. Katalog dzieł polskich tudzież w obcych językach do rzeczy polskich się odnoszących, znajdujących się w antykwami ... we Lwowie, ul. Sykstuska 1. 8. Lwów, nakł. Leiba Igla, 1896,
73525 Igel Leib (zm. 1907). N° 2. Katalog dzieł polskich tudzież w obcych językach do rzeczy polskich się odnoszących sposobem abecadłowym ułożony znajdujących się w antykwarni ... (syna Zelmana Igla) we Lwowie, ulica Sykstuska 1. 8. Lwów, nakł. Leiba Igla, 1897,
73526 Igel Leib (zm. 1907).
73527 Igel Salomon (Zelman) (1813—1870). Katalog nakładowy i komisowy księgarni ... we Lwowie przy ulicy Syxtuskiej Nr 131 1.4. Nr 1 w miesiącu Maju 1869. Lwów, druk. Zakł. Ossol., 1869,
73528 Igelstrom Józef.
73529 (Igelstrom Otton Fryderyk). Odpowiedź JW. Ottona Igielstroma Generała od Infanteryi przeciwko JW. Benedyktowi Karpiowi Chorążemu Ptu. Upitskiego. B. m. (1800?),
73530 (Igelstrom Otton Fryderyk). Sprawa JW. ... Generała od Infanteryi Woysk Rossyiskich Kawalera Orderów przeciwko JW. JP. Benedyktowi Karpiowi Chorążemu Pow. Upitskiego, Orderów Kawalerowi. B. m. (1800),
73531 Igieliński Jan.
73532 IglatowskI Józef.
73533 Igliczna (góra).
73534 Igły. Tylko co z Igły,
73535 Ignac Józef. Wybór najosobliwszego nabożeństwa czyli dokładny Zbiór wszystkich do używania służących modlitw, Dla chrześcian katolickich, na wszystkie Święta Pańskie, Maryańskie i niektórych SS. Patronów tudzież i nabożeństwo dla chorych i za Zmarłych dusze. Z niemieckiego na polski język przełożona przez Ignaca Jozefa. Głogówek, nakł. Henryka Handla, wytłoczono w Nysie w drukarni Müllera, 1848,
73536 Ignacy (arcybiskup).
73537 Ignacy św. (bp Antiochii; zm. ok. 107).
73538 Ignacy Fryderyk (bp Clevelandu).
73539 Ignacy Lojola św. (1491—1556). Ś. Ignacego ćwiczenia duchowne do użytku rekollecyi kapłańskich (1889);
73540 Ignacy Lojola św. (1491—1556). Maxymy Świętego Ignacego. Tłómaczył (i objaśnił) Ksiądz Antoni Chmielowski. Warszawa, w Drukarni Stanisława Niemiery, 1886,
73541 Ignacy Lojola św. (1491—1556). Przestrogi do zbawiennego odprawienia rekollekcyi, albo Rozmyślania św. Ignacego, fundatora Zak. Tow. Jezusowego. B. m. b. r.,
73542 Ignacy Lojola św. (1491—1556). Zasady życia doskonałego, z listów św. Ignacego Loyoli zebrał Jan Badeni T. J. (Pobożnych Książek dla wiernych każdego stanu tom LI). Kraków, nakł. Michała Mycielskiego T. J., druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1892,
73543 Ignacy Lojola św. (1491—1556). Nabożeństwo do Świętego Ojca ... Założyciela Zakonu Tow. Jez(usowego). Z łacińskiego na język polski przez kapłana tegoż Towarzystwa przełożone. Wydanie poprawne. Kraków, nakł. X. Michała Mycielskiego T. J., w drukarni Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1886,