Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
724 Administration. De l'Administration prussienne dans les cidevant provinces polonaises. Essai pour servir au developpement des causes qui ont amené leur separation de la metropole. Avis aux nouvelles autorités établies sur ces provinces. B. m. b. dr., 1808,
725 Administrator. Administrator dyecezyi Płockiej. B. m. b. r. b. dr.,
727 Adolf Fr.,
726 Adolf, prywatny nauczyciel,
728 Adolfi B. Ein Polenherz oder die Flucht aus Sibirien. Eine Erzählung von... (Bibliothek interessanter Erzählungen, T. 49). Mülheim a. d. R., Bagel, b. r. (1871–1876),
729 Adolfson H. Klejnoty muzyczne. Wybór melodyi z najcelniejszych oper polskich i obcych oraz najpiękniejszych śpiewów polskich łatwo dla dzieci ułożonych. Zeszyt I–VII, nrów 21. Warszawa, 1881,
730 Adolfson H. Kłosy z rodzinnej Niwy. Najpiękniejsze śpiewy i melodye polskie, ułożone jako dueta na skrzypce z fortepianem. Warszawa, 1881,
731 Adolph Hermann. Das Geburtshaus des Nikolaus Coppernicus. Eine Widerlegung. Von... Kommerzienrat und ordentlichen Mitgliede des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn. (Sonder-Abdruck aus den Mitteilungen des Coppernicus-Verreins, Heft IV). Thorn, Druck und Verlag von Ernst Lambeck, 1882,
732 Adolphe et Julie,
733 Adoracya. Adoracya codzienna Najśw. Sakramentu (odpustowa). Warszawa, Niemiera, 1895,
734 Adoracya. Adoracya za dusze w czyścu cierpiące,
735 Adoracya. Adoracya zadośćczyniąca narodów katolickich w połączeniu z 40-godzinnem nabożeństwem w Rzymie. Podręcznik członków zawierający krótki opis stowarzyszenia i modlitwy zadośćczyniące. Kraków, nakł. Stow. Adoracyi Zadośćczyniącej, druk. Czasu, 1892,
736 Adoracya.
737 Adoracye. Adoracye, czyli 12 godzin klęczenia przed Najśw. Sakramentem,
738 Adres. Adres duchowieństwa dyecezyi krakowskiej do Jego Excellencyi biskupa wikaryusza apostolskiego w Krakowie (Antoniego Gałeckiego). (Na końcu: Pisaliśmy w miesiącu wrześniu roku 1874). Kraków, nakładem Duchowieństwa Dyecezyi krak., druk. Uniw. pod zarządem I. Stelcla.,
739 Adres. Adres Galicyi do Najj. Pana. Lwów, 18go Marca 1848 r.,
740 Adres. Adres Katolików obu obrządków prowincyi Kościelnej Polskiej z Galicyi i W. Ks. Krakowskiego. B. m., K. K. Hof und Staatsdruckerei, (1870),
741 Adres. Adres lekarzy,
742 Adres. Adres Litwinów do sejmu polskiego, d. 22 stycznia (i Odpowiedź na ten adres z d. 3 lutego). Warszawa, 1831,
743 Adres. Adres mieszkańców Galicyi do J. C. K. Mości Franciszka Józefa I. Lwów, 4 grudnia 1848,
744 Adres. Adres do Mikołaja I. Cesarza W. Rossyi, 14go Czerwca. Kraków, 1848,
745 Adres. Adres obywateli podany d. 31 Marca do J. Exc. Gubernatora. Lwów, 1848,
746 Adres. Adres obywateli województwa krakowskiego do króla. Warszawa, b. r.
747 Adres. Adres do Ojca śgo,
748 Adres. Adres do Najj. Pana o powrót emigracyi, we Wrześniu 1848. Lwów,
749 Adres. Adres przedstawiony Parlamentowi W. Bretanii. Paryż, 1843,
750 Adres. Adres Rady Miasta Krakowa (1900),
751 Adres. Adres reprezentantów,
752 Adres. Adres Rusinów (z tekstem obok ruskim). Lwów, (1848),
753 Adres. Adres Senatu kr. Pol.,