Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
64219 Gacon-Dufour Maria Armanda Joanna (1753—ok. 1835). Dziełko Doręczne dla Gospodyń Mieyskich i Wieyskich tudzież dla służących folwarcznych z przyłączonemi sposobami leczenia chorób bydlęcych y przydanym Zbiorem Praktycznym Gospodarstwa Wieyskiego i Domowego napisane w ięzyku francuzkim przez Panią ... Towarzyszkę wielu Zgromadzeń Rolniczych i Uczonych a teraz na polski przełożone, Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,
43367 Hautepierre Jan C. (zm. w Kaliszu 1813). Grammaire française expliquée en Polonais dans toutes ses parties et analysée par les régles par ... (Także tytuł polski:) Grammatyka Francuzka i Polska, wytłomaczona i obiaśniona przez Przykłady, stosównie do wszystkich Części Mowy i Prawideł Grammatycznych przez ... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,
66298 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Duch czyli treść dzieł Pani de Genlis, albo obrazy, charaktery, prawidła i myśli, Wyięte ze wszystkich pism iey wyszłych dotąd. Przez Pana Demonceaux, wraz z oryginałem francuskim obok. (Także tytuł francuski): Esprit de Madame de Genlis, ou portraits, caractères, maximes et pensées, extraits de tous ses ouvrages publiés jusqu'à ce jour. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,
98101 Komenský (Comenius, Komeniusz, Komeński) Jan Ámos (1592—1670). Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum Pictura et Nomenclatura, Latina, Polonica, Gallica, et Germanica. (Tytuł polski:) To iest Jana Amosza Kommeniusza Świat malowany rzeczy widocznych pod zmysły podpadaiących w czterech językach czyli wszelkich rzeczy na świecie i działań ludzkich wyobrażenie i wymienienie po łacinie, po polsku, po francusku i po niemiecku. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1805,
67397 Gillet (pani, nauczycielka w Londynie). Cent pensées d'une Jeune Anglaise, publiées en Français et en Polonois. On y a joint des Mélanges, des Apologues moraux, et une Description allégorique du Voyage d'un Jeune Homme au Pays du Bonheur. Avec Carte et Figure. Seconde Edition. Sto mysli Młodey Angielki wydane w ięzyku Francuzkim i Polskim. Z przydatkiem, rożnego zbioru apologiiow moralnych, i opisu allegorycznego podroży, młodego człowieka w kraiach szczęścia. Z Kartą i Figurami. Wydanie Drugie. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna drukarza i księgarza, 1804,
10720 Bronikowski Aleksander (1787—1834). Mysza Wieża wśród jeziora Gopła przez... powieść słowiańska z pierwszej połowy IX. wieku; wolne tłumaczenie (Kainki) z niemieckiego oryginału. (Zbiór powieści i romansów?). Wrocław, u Wilhelma Bogum. Korna, 1827,
33261 Falkenstein (Constantin) Karl (1801—1855). Tadeusz Kościuszko, czyli dokładny rys jego życia, przez..., Sekretarza przy królewsko-saskiéy publicznéy bibliotece w Dreźnie i członka towarzystwa szwajcarskiego umiejętności. Z niemieckiego na język oyczysty przełożony. Z popiersiem bohatera podług oryginału trafioném. Wrocław, u Wilh. Bogumiła Korna, 1827,
10692 Bronikowski Aleksander (1787—1834). Moina, powieść z niedawno upłynionego czasu, przez... wolne tłumaczenie z niemieckiego oryginału. (Tłumacz W. Kainko). (Zbiór Powieści i Romansów?). Wrocław, u Wilh. Bogum. Korna, 1828,
33262 Falkenstein (Constantin) Karl (1801—1855). Tadeusz Kościuszko to jest biografia tego bohatéra, przez ... Sekretarza przy królewsko-saskiéj publicznéj Bibliotece w Dreźnie i Członka Towarzystwa umiejętności w Szwajcaryj (!). Pomnożona wielu dodatkami i uwagami z historycznych źródeł czerpanemi przez tłumacza. Drugie wydanie z nowem popiersiem Kościuszki. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1831,
10682 Bronikowski Aleksander (1787—1834). Jan Trzeci i dwór jego, czyli Polska w XVII. wieku. Wolne tłómaczenie z niemieckiego oryginału. 5 tomów. Zbiór Powieści i romansów. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1830—1832,
63694 Eutropius (4 wiek po Chr.). Breviarium historiae romanae. Z uwagami historycznemi i grammatykalnemi, oraz słowniczkiem objaśniającym ważnieysze wyrazy do tłumaczenia. Dla użytku szkolney młodzieży przez Edwarda Walentego Kainkę. (Biblioteka Klasyczna Autorów Łacińskich). Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1822,
34717 Fijałkowski (Fiałkowski) Ignacy (1783—1855). Początki chirurgii przez ... Medycyny, Chirurgii i sztuki położniczey w Wiedeńskiey Wszechnicy Doktora Naczelnego Lékarza Piérwszey Dywizyi Woysk Polskich. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1811,
69138 Gospodarz (Jak może) wiejski. Jak może Gospodarz wiejski poznać konie na nosaciznę (smarkociznę) i tylczak chore? Jak powinien obchodzić się z końmi na początku parchów i zołzów, aby zapobiedz rozszerzeniu się pierwszych, albo pogorszeniu się drugich, zawczasu? na rozkaz królewsko-pruskiéj Regencyi wrocławskiéj w Szląsku, dla nauki gospodarzy wiejskich rozwiązane zapytania. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1809,
67722 Glaize (Walkerowa) Elżbieta. Bóg naywyższe dobro czyli Mowa serca nabożnego chrześcianina. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1805,
63946 Ezop (w VI wieku przed Chr.). Bajki, poprzedzone krótkim opisem życia tegoż, z sensem moralnym czterowierszowym po każdej bayce. Nowe wydanie z rycinami ilumin. Wrocław, u Wilh.
12954 Campe (Kampe) Joachim Henryk (1746—1818). Podróż Mungo Parka w głąb Afryki w r. 1795, 1796 i 1797, ułożona dla zabawy i oświecenia młodzieży, a na polski język przełożona przez H. K. Wrocław, u W. B. Korna, 1807,
60611 Dzieiopis. Dzieiopis dla młodzieży, czyli wybór czynów pamiętnych. Czerpanych w Historyi Dawnéy i Teraźnieyszey, zdolnych ozdobić rozum Młodzieży, ukształcić serce, wpoić dobre prawidła, szlachetne uczucia, i miłość cnoty. Z przydatkiem not biograficznych, chronologicznych i geograficznych. Dzieło przełożone z francuzkiego (L'Historien de la jeunesse ou choix des faits mémorables). Wrocław, u W. B. Korna, 1806,
6900 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). Wzór taniej, trwalej i wygodnej stodoły i opisanie dwukonnej angielskiej młockarni przez... członka czynnego Towarzystwa rolniczego w Warszawie, w Lipsku i członka korrespondującego królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Z rycinami. Wrocław, u Korna, 1823,
84329 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Kazania na niektóre niedziele i święta w roku Xdza ... Wrocław, u Ferdynanda Hirta, druk. C. H. Storcha i Spółki, Berlin w księgarni B. Behra (E. Bock), Paryż u K. Królikowskiego wydawcy dwóch pierwszych zeszytów, 1848,
83804 Kabath Joseph (zm. 1828). Wypis z historyi świętey Starego i Nowego Testamentu dla szkół początkowych w języku niemieckim wydany przez ... Dyrektora przy katolickiém Gymnazium w Gliwicach, spolszczony przez X. J. H. M. P. P. Za dozwoleniem zwierzchności duchowney. Wrocław, u F. E. C. Leuckarta, 1828,
87012 Kalendarze. Schläsinger. Der Gemittliche Schläsinger. Kalender für das Jahr... (od r. 1887, wczesn. i nast.?: Der Gemittliche Schläsinger Hauskalender für die Provinz-Schlesien, od r. 1893, wczesn. i nast.?: Der Gemittliche Schläsinger. Illustrierter Kalender für die Provinz Schlesien). Wrocław, Świdnica, (1883—1900 i dalej).
22904 Dahlmann (Dahlman) Piotr (1810—1847). Nowy słownik podręczny języka polskiego i francuskiego przez... Tomów dwa. — Nouveau dictionnaire de poche de la langue pol. et franc. VoI. I. Franc.-pol. Vol. II. Pol.-franc. Wrocław, Schletter, druk. H. Richtera, 1846,
10669 Bronikowski Aleksander (1787—1834). Trzy dni z życia kokietki. Powieść przerobiona z ... Wrocław, Schletter, 1852,
102656 Korzeniowski Michał. Nowy sekretarz powszechny czyli książka podręczna dla osób każdego stanu itd. Nowa trzecia edycya przejrzana i powiększona przez X. Osińskiego. Wrocław, Schletter, 1851,
46523 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Powiastki, powieści i komedyjki moralne. Z 6 obr. kolor. Wrocław, Schletter, 1838,
110344 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Cześć Boża, to jest: Dokładny zbiór modlitw do publicznego i domowego użytku dla Chrześcian wyznania rzymsko-katolickiego. Wrocław, Schletter, 1835,
49996 Kancyonal. Katolicki Kancyonal albo Zbiór naypotrzebnieyszych pieśni i litaniy podczas Kościelnego Nabożeństwa. Za dozwoleniem Zwierzchności Duchowney. Drugie wydanie. Wrocław, Racibórz i Pszczyna, nakł. Ferdinanda Hirta, b. r.,
62804 Enger Robert (1813—1873). Gramatyka grecka... na polski język przełożona i do użytku młodzieży polskiej zastósowana przez Dra Ig. Zwolskiego, wyższego nauczyciela przy Król. katol. gimnazyum w Ostrowie. Czwarte poprawione i pomnożone wydanie. Wrocław, Ostrów, Księgarnia J. Priebatscha, czcionkami Th. Hoffmanna w Ostrowie, 1868,
71661 Grünhagen Colmar (1828—1911). XVI. Ein archivalischer Ausflug nach Bolkenhain (Bolków), Jauer (Jawor) und Lobris (Luboradz). Von Professor Dr... Zeitschrift d. Vereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Bd. XI. Heft 2. (Wrocław, ok. 1874),
101625 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Libri ad literarum polonicam spectantes. (Wrocław, ok. 1820),