Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
12954 Campe (Kampe) Joachim Henryk (1746—1818). Podróż Mungo Parka w głąb Afryki w r. 1795, 1796 i 1797, ułożona dla zabawy i oświecenia młodzieży, a na polski język przełożona przez H. K. Wrocław, u W. B. Korna, 1807,
60611 Dzieiopis. Dzieiopis dla młodzieży, czyli wybór czynów pamiętnych. Czerpanych w Historyi Dawnéy i Teraźnieyszey, zdolnych ozdobić rozum Młodzieży, ukształcić serce, wpoić dobre prawidła, szlachetne uczucia, i miłość cnoty. Z przydatkiem not biograficznych, chronologicznych i geograficznych. Dzieło przełożone z francuzkiego (L'Historien de la jeunesse ou choix des faits mémorables). Wrocław, u W. B. Korna, 1806,
6900 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). Wzór taniej, trwalej i wygodnej stodoły i opisanie dwukonnej angielskiej młockarni przez... członka czynnego Towarzystwa rolniczego w Warszawie, w Lipsku i członka korrespondującego królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Z rycinami. Wrocław, u Korna, 1823,
84329 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Kazania na niektóre niedziele i święta w roku Xdza ... Wrocław, u Ferdynanda Hirta, druk. C. H. Storcha i Spółki, Berlin w księgarni B. Behra (E. Bock), Paryż u K. Królikowskiego wydawcy dwóch pierwszych zeszytów, 1848,
83804 Kabath Joseph (zm. 1828). Wypis z historyi świętey Starego i Nowego Testamentu dla szkół początkowych w języku niemieckim wydany przez ... Dyrektora przy katolickiém Gymnazium w Gliwicach, spolszczony przez X. J. H. M. P. P. Za dozwoleniem zwierzchności duchowney. Wrocław, u F. E. C. Leuckarta, 1828,
87012 Kalendarze. Schläsinger. Der Gemittliche Schläsinger. Kalender für das Jahr... (od r. 1887, wczesn. i nast.?: Der Gemittliche Schläsinger Hauskalender für die Provinz-Schlesien, od r. 1893, wczesn. i nast.?: Der Gemittliche Schläsinger. Illustrierter Kalender für die Provinz Schlesien). Wrocław, Świdnica, (1883—1900 i dalej).
22904 Dahlmann (Dahlman) Piotr (1810—1847). Nowy słownik podręczny języka polskiego i francuskiego przez... Tomów dwa. — Nouveau dictionnaire de poche de la langue pol. et franc. VoI. I. Franc.-pol. Vol. II. Pol.-franc. Wrocław, Schletter, druk. H. Richtera, 1846,
10669 Bronikowski Aleksander (1787—1834). Trzy dni z życia kokietki. Powieść przerobiona z ... Wrocław, Schletter, 1852,
102656 Korzeniowski Michał. Nowy sekretarz powszechny czyli książka podręczna dla osób każdego stanu itd. Nowa trzecia edycya przejrzana i powiększona przez X. Osińskiego. Wrocław, Schletter, 1851,
46523 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Powiastki, powieści i komedyjki moralne. Z 6 obr. kolor. Wrocław, Schletter, 1838,
110344 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Cześć Boża, to jest: Dokładny zbiór modlitw do publicznego i domowego użytku dla Chrześcian wyznania rzymsko-katolickiego. Wrocław, Schletter, 1835,
49996 Kancyonal. Katolicki Kancyonal albo Zbiór naypotrzebnieyszych pieśni i litaniy podczas Kościelnego Nabożeństwa. Za dozwoleniem Zwierzchności Duchowney. Drugie wydanie. Wrocław, Racibórz i Pszczyna, nakł. Ferdinanda Hirta, b. r.,
62804 Enger Robert (1813—1873). Gramatyka grecka... na polski język przełożona i do użytku młodzieży polskiej zastósowana przez Dra Ig. Zwolskiego, wyższego nauczyciela przy Król. katol. gimnazyum w Ostrowie. Czwarte poprawione i pomnożone wydanie. Wrocław, Ostrów, Księgarnia J. Priebatscha, czcionkami Th. Hoffmanna w Ostrowie, 1868,
71661 Grünhagen Colmar (1828—1911). XVI. Ein archivalischer Ausflug nach Bolkenhain (Bolków), Jauer (Jawor) und Lobris (Luboradz). Von Professor Dr... Zeitschrift d. Vereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Bd. XI. Heft 2. (Wrocław, ok. 1874),
101625 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Libri ad literarum polonicam spectantes. (Wrocław, ok. 1820),
105146 Besser W. F. ks. Święta wieczerza Pańska. Rozmyślanie biblijne przez... Doktora teologii, radcę kościelnego i pastora luterskiego w Waldenburgu na Szlązku. Wrocław, nakładem władzy duchownej, kościoła ewangelicko-luterskiego w Prusach. Skład główny w księgarni sortymentalnéj Dülfera (F. Willkomm) w Wrocławiu. Nabyć też można u Martona w Wrocławiu. Neumarkt Nro 7. drukiem Pöszla i Trepta w Lipsku, 1875,
10727 Bronikowski Aleksander (1787—1834). Zbiór powieści i romansów przez... Wrocław, nakład W. B. Korna;
6891 Biernacka Konstancja z Małachowskich (1773—1842). Zabawa Polki z synami, czyli opis dziejów polskich, od Lecha aż do rozbioru Polski, ułożony w sposobie loteryi przez K. z M. B. doprowadzony do r. 1820, składa się z 39 luźnych kart. Wrocław, nakład W. B. Korna, 1821,
4532 Bach Karol Daniel Fryderyk (1756— po 1825). Collection de têtes déssinées à Rome, pour se perfectionner dans l'art de dessin, par... Wrocław, nakład M. B. Korna, 1829,
38219 Frey I. M. Kaspar Hauser czyli Opis nieodkrytych tajemnic tyczących się jego wychowania, cierpień i śmierci przez Dr. ... Tłumaczenie podług trzeciego pomnożonego wydania. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, Warszawa, u Augusta Emanuela Glücksberga, Wilna, u Teofila Glücksberga, druk. M. Friedländera w Wrocławiu, 1834,
102654 Korzeniowski Michał. Sekretarz doskonały, xiążka podręczna zawierająca wybór wzorowych listów we wszelkich stosunkach i okolicznościach potocznego życia, wybranych z dzieł Krasickiego, Kottschuli, Królikowskiego, Rumpfa i wielu innych; wzory listów kupieckich, krótkie objaśnienie i wzory wekslów, obligów i. t. p. Wzory przedstawień do władz, wzory kontraktów, testamentów, rozmaitych zapisów, zaświadczeń i innych aktów urzędowych. Zebrany i wydany przez M. Korzeniowskiego. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, Warszawa w Księgarni Augusta Emanuela Glücksberga, druk. M. Friedländera, 1835,
84252 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Bóg celem mych myśli i uczuciów, to jest Modlitwy dla pobożnych Chrześcian przez X. K. Gawińskiego. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, Warszawa u Augusta Emanuela Glücksberga, b. r.
101555 Korkunow Michaił Andriejewicz (1806­–1858). Karta operacyj wojennych w wyprawie Polaków naprzeciw Rossyanom w roku 1579 i plany ówczesne miasta Połocka z przyległemi twierdzami. Wyjątek z Dziennika Ministerstwa Oświecenia narodowego r. 1837, Sierpień, numer VIII. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera, MDCCCXXXX (1840),
46542 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Życie świętéy Elżbiéty Krolewnéy Węgierskiéy, Xiężnéy Turyngii przez autorkę Pamiątki po dobrey matce. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera, MDCCC XXXVIII (1838),
46471 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Nowa biblioteczka poświęcona dzieciom i młodym panienkom przez Autorkę Pamiątki po dobréy matce. Tom pierwszy. Historya święta. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera, MDCCC XXXVIII (1838),
46472 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Nowa biblioteczka poświęcona dzieciom i młodym panienkom przez autorkę Pamiątki po dobréy matce. Tom pierwszy. Historya święta. Wydanie drugie. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera, 1842,
109150 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Wyciągi Piotrowickie czyli niektóre wyiątki z księgozbioru piotrowickiego wydane przez Andrzeja Edwarda Koźmiana. (Poszyt I). Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera, 1842,
33830 Feliński Alojzy (1771—1820). Dzieła ... Wydanie nowe. Tom I—II. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera, 1840,
97681 Kołaczkowski Adam. Graefenberg i Freiwaldau czyli Krótki rys krytyczny kuracyi wodnej podług zasad używanych w zakładach wodnych Graefenbergskim i Freiwaldu. Dziełko podręczne dla chcących używać kuracyi wodnej w rzeczonych zakładach przez ... Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, Druk. M. Frydlendera, 1840,
109211 Koźmian Kajetan (1771-1856). Ziemiaństwo polskie. Poema w czterech pieśniach. Przez ... Wydania Edwarda Raczyńskiego. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera, 1839,